ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιουνίου 2024

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιουνίου 2024

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιουνίου 2024 του Ε.Ι.Α.Σ., το οποίο απευθύνεται σε στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων.
ΕΙΑΣ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής

ΕΙΑΣ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής, European Certification in Financial and Insurance Advice, EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY, το οποίο οδηγεί τους αποφοίτους του στην ομώνυμη, υψηλού κύρους και διεθνούς αναγνωρισιμότητας Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY.
ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Ομαδικών Ασφαλίσεων και Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Ομαδικών Ασφαλίσεων και Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων

Το ΕΙΑΣ πραγματοποιεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ομαδικών Ασφαλίσεων και Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων, EIAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting, σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, 21 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 6 Ιουνίου.
ΕΙΑΣ: Πολυθεματικό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαΐου 2024

ΕΙΑΣ: Πολυθεματικό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαΐου 2024

Θεματολογική ευρύτητα και εξειδίκευση στα εργασιακά ενδιαφέροντα των διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, χαρακτηρίζουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαΐου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ).
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Απριλίου 2024

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Απριλίου 2024

Πολυθεματικό και λίαν ενδιαφέρον είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Απριλίου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό σχεδιασμό:
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαρτίου 2024

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαρτίου 2024

Τέσσερα (4) επίκαιρα και λίαν ενδιαφέροντα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια συναποτελούν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαρτίου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.
ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων & Αντασφαλιστικής Τεχνικής

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων & Αντασφαλιστικής Τεχνικής

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) πραγματοποιεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance, σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη, 7 Μαρτίου.
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2024

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2024

Πέντε (5) επίκαιρου ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια συνθέτουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.
ΕΙΑΣ: Επιστημονική συνεργασία με το Βρετανικό Ασφαλιστικό Ινστιτούτο

ΕΙΑΣ: Επιστημονική συνεργασία με το Βρετανικό Ασφαλιστικό Ινστιτούτο

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) αναπτύσσει αξιοπρόσεκτη επιστημονική συνεργασία με το εγνωσμένου κύρους, ομόλογο Βρετανικό Ασφαλιστικό Ινστιτούτο, Chartered Insurance Institute, C.I.I., η οποία αναμένεται να συνεισφέρει περαιτέρω διεθνή τεχνογνωσία στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου, προς όφελος των γνώσεων, των εμπειριών και των παραστάσεων του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού.
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιανουαρίου 2024

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιανουαρίου 2024

Πληρότητα χαρακτηρίζει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του.
ΕΣΑΠΕ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεμελιώδεις Αρχές Ανάπτυξης Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων»

ΕΣΑΠΕ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θεμελιώδεις Αρχές Ανάπτυξης Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων»

Η ΕΣΑΠΕ πραγματοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο «Θεμελιώδεις Αρχές Ανάπτυξης Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων», σε συνεργασία με το ΕΙΑΣ και με συνδιοργανωτή το ΕΕΑ, στις 5/12 και 7/12.
ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Το ΕΙΑΣ πραγματοποιεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 16:00 – 19:20, από τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023.
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2023

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2023

Πολυθεματικό και ενδιαφέρον είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2023 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, από κοινού.
ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πραγματογνωμόνων

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πραγματογνωμόνων

Σε επιστημονική συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως προς την παρουσίαση του εξειδικευμένου έργου ασφαλούς οδήγησης RARE, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) πραγματοποιεί ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Πραγματογνωμόνων, Εκτιμητών και Διακανονιστών Ζημιών Αυτοκινήτου σε…

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας