Εκπαίδευση

EIAΣ: Eκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ασφαλίσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – EIAS Certified Specialist in Renewable Energy Risk and Insurance, από την Τρίτη, 12 Μαρτίου έως και την Πέμπτη, 28 Μαρτίου. Το  σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αναπτύσσει τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης κινδύνου και ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικών Πάρκων, Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου, Γεωθερμικών Μονάδων και Υδροηλεκτρικών Σταθμών, ενώ αναλύει διεξοδικά την ενδεδειγμένη ασφαλιστική και αντασφαλιστική τεχνική των προσεγγίσεων αυτών.

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν κορυφαία στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ως εξής:

  • Κος Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Διευθύνων Εταίρος της Εταιρείας ΓΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. και Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN.
  • Κος Αργύρης Πανούσης, Ειδικός Πραγματογνώμων, διαθέτων αξιοπρόσεκτη εμπειρία μελετών σχεδίασης και κατασκευής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, Τεχνικός Σύμβουλος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών επί θεμάτων Insurance Product Engineering φ/β συστημάτων και εγκαταστάσεων.
  • Κος Πέτρος Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Αντασφαλίσεων της Εταιρείας CARPENTER TURNER S.A. Insurance and Reinsurance Broker, διαθέτων διεθνή εμπειρία και αντίστοιχες εργασιακές παραστάσεις επί θεμάτων Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων Ειδικών Κινδύνων και Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας.  
  • Κος Δημοσθένης Μπάκας, Υπεύθυνος Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών, Engineering and Energy Lines, της Εταιρείας HOWDEN MATRIX, έχων εφαρμοσμένη και διεθνή εμπειρία σε θέματα Μηχανικής και Ενέργειας, Energy and Engineering Insurance.
  • Κος Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Νομικός Σύμβουλος επί θεμάτων αέριας ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων, Εμπειρογνώμων σε έργα ελέγχου νομοθετικής Συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, Ειδικός επί θεμάτων περιβαλλοντικής ευθύνης.

Αναλυτική περιγραφή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα βρείτε στην κατάλληλη ενότητα της ιστοσελίδας του Ε.Ι.Α.Σ.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας