Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιουνίου 2024

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιουνίου 2024 του Ε.Ι.Α.Σ., το οποίο απευθύνεται σε στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων.

Επίκαιρες και ενδιαφέρουσες θεματικές επιλογές εμπεριέχει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουνίου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε υβριδικό περιβάλλον ψηφιακής εκπαίδευσης και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, ενώ απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων. 

Ο χρονικός σχεδιασμός υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουνίου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών προάγει την ασφαλιστική και ευρύτερη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας και συμβάλλει ουσιαστικά στις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και στους δείκτες απόδοσης της εργασίας των στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μας, από κοινού.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας