Διεθνή

Insurance Europe: 7 προτάσεις προς την ΕΕ για την Ένωση Κεφαλαιαγορών

Ο ασφαλιστικός κλάδος της Ευρώπης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει προτεραιότητα στην υλοποίηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU), με στόχο την ανάπτυξη, την ευημερία και τη βελτίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

Η Insurance Europe, σε έγγραφό της (δημοσιεύθηκε στις 30 Μαΐου), υποστηρίζει ότι η CMU θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για αυτές, ώστε να καινοτομούν, να ανταγωνίζονται και να αναπτύσσονται.

Η CMU ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια ως σχέδιο για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, αυξάνοντας τη ροή των επενδύσεων και των αποταμιεύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το έγγραφο θέσης της Insurance Europe υπογραμμίζει τη σημαντική συνεισφορά του ασφαλιστικού κλάδου, επειδή παρέχει οικονομική προστασία, συντάξεις και δυνατότητες αποταμίευσης, αλλά και γιατί λειτουργεί ως μακροπρόθεσμος θεσμικός επενδυτής: Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές επενδύουν σχεδόν 9,5 εκατ. ευρώ στην οικονομία, με το 69% των επενδύσεών τους να είναι σε μετοχές, εταιρικά και κρατικά ομόλογα εντός της ΕΕ.

Ο κ. Olav Jones, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, σχολίασε: «Η Ένωση Κεφαλαιαγορών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, προκειμένου να απελευθερωθούν επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε μια πράσινη, ψηφιακή και παγκοσμίως ανταγωνιστική Ευρώπη. Η ΕΕ πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων, να μειώσει την υπερβολική ρύθμιση και την υποβολή εκθέσεων και να αυξήσει την πρόσβαση σε μετοχές ΜμΕ, σε επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital), σε δάνεια ΜμΕ και στη χρηματοδότηση υποδομών. Με την επίτευξη αυτών των στόχων, ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και να συνεχίσει να επενδύει μακροπρόθεσμα. Αυτό θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μια χρηματοοικονομικά ισχυρότερη Ευρώπη».

Η Insurance Europe καλεί την ΕΕ μέσω της CMU να εστιάσει στα παρακάτω:

  • Διευκόλυνση των καταναλωτών να επενδύουν σε αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα. Μία μελέτη1 έδειξε ότι το 72% των πολιτών δεν επενδύει σε κανένα χρηματοπιστωτικό προϊόν. Μέσω της στρατηγικής για τους Ιδιώτες Επενδυτές (RIS), η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την ενημέρωσή τους και παράλληλα να καταστήσει απλούστερες και ευκολότερες τις επενδύσεις των Ευρωπαίων σε αποταμιευτικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα.
  • Βελτίωση των προληπτικών κανόνων που λειτουργούν ως εμπόδια. Η εν εξελίξει αναθεώρηση του Solvency ΙΙ πρέπει να αντιμετωπίσει τις σημερινές υπέρογκες κεφαλαιακές απαιτήσεις και τη μεταβλητότητα, που δημιουργούν άσκοπα εμπόδια για τα προϊόντα μακροπρόθεσμης διάρκειας, τα εγγυημένα προϊόντα και τα προϊόντα επιμερισμού κερδών, καθώς και για τις επενδύσεις.
  • Βελτίωση της χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής εκπαίδευσης αλλά και των μηχανισμών προώθησης. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες για να κατανοήσουν καλύτερα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
  • Τα συστήματα παρακολούθησης των Συντάξεων μπορούν να ωθήσουν και να βοηθήσουν τους πολίτες να επενδύσουν περισσότερο.
  • Διευκόλυνση της συμμετοχής των ασφαλιστών, μέσω κάποιου fund ή ΣΔΙΤ, στo μετοχικό κεφάλαιο ΜμΕ, σε venture capital,στον δανεισμό ΜμΕ και στη χρηματοδότηση υποδομών. Τέτοια funds ή ΣΔΙΤ δίνουν τη δυνατότητα σε ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστών να επενδύσουν σε αυτές τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, για να εκτιμηθεί πού και γιατί τα εν λόγω ταμεία έχουν επιτύχει και πώς μπορεί να επεκταθεί η χρήση τους.
  • Διευκόλυνση περισσότερων διασυνοριακών επενδύσεων. Αύξηση της ασφάλειας των διασυνοριακών επενδύσεων εντός της ΕΕ, με την προώθηση αλλαγών στο πτωχευτικό δίκαιο και την αύξηση της προστασίας των επενδύσεων εντός της ΕΕ.
  • Μείωση της κανονιστικής υπερφόρτωσης σε επίπεδο ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της και να μειώσει τις απαιτήσεις για υποβολή εκθέσεων κατά 25%. Ο κλάδος ζητεί, επίσης, να εισάγονται νέες ρυθμίσεις μόνο όταν είναι πραγματικά αναγκαίες και να είναι απλούστερες, αναλογικές και να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες συνέπειες.
  1. “Disclosures, suitability and inducements”, Kantar study, 2022 ↩︎

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας