Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2023

Πολυθεματικό και ενδιαφέρον είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2023 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, από κοινού. Υλοποιείται σε περιβάλλον webinar, e-learning και φυσικής τάξης, κατά περίπτωση και κατά την επιλογή των σπουδαστών του, σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό σχεδιασμό:

To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2023 του Ε.Ι.Α.Σ. συνεισφέρει στην περαιτέρω πρόοδο της τεχνογνωσίας των στελεχών της αγοράς μας, διοικητικών και διαμεσολαβητών, από κοινού, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους, της σταδιοδρομίας και των προοπτικών εξέλιξής τους.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας