Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιανουαρίου 2024

Πληρότητα χαρακτηρίζει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του. Κύριος γνώμονας του θεματολογίου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ουσιαστική συμβολή του στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από κοινού.

Ο χρονικός σχεδιασμός διεξαγωγής των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του Προγράμματος, έχει ως εξής:

Τρίτη και Πέμπτη, 9 και 11 Ιανουαρίου, 16:00 – 19:20

 Τρίτη και Πέμπτη, 16 και 18 Ιανουαρίου, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 23 και 25 Ιανουαρίου, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου, 16:00 – 19:20

Καθώς η εποχή απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση και περαιτέρω εκσυγχρονισμό της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και των ευρύτερων παραστάσεων, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2024 του Ε.Ι.Α.Σ. διευκολύνει προς αυτή την κατεύθυνση και εγγυάται την απόκτηση άρτιων γνώσεων και εμπειριών που προάγουν τη δουλειά, την απόδοση της εργασίας και την πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς.    


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας