Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων & Αντασφαλιστικής Τεχνικής

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) πραγματοποιεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance, σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη, 7 Μαρτίου.

Οι Τομείς Risk Management, Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, ευρίσκονται σε πολύ υψηλό ιεραρχικό σημείο της οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Αυτό διότι οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι έχουν πολλαπλασιασθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, είναι πλέον πολυσχιδείς, εκτείνονται στο σύνολο των κλάδων ασφαλιστικής δραστηριότητας, ενώ η πρόβλεψη επέλευσης και υπολογισμού των επιπτώσεών τους αποδεικνύεται περισσότερο πολυπαραγοντική και περίπλοκη από ποτέ, απαιτούσα εξειδικευμένη τεχνογνωσία και καινοτομικές προσεγγίσεις.

Μάλιστα, οι σύγχρονες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης επενδύουν στις θέσεις εργασίας που πλαισιώνουν τους προαναφερόμενους τομείς, σε αναγνώριση του στρατηγικού ρόλου που διαδραματίζουν στη δομή, στην οργάνωση και στα αποτελέσματά τους.

Πλέον της υπερσύγχρονης τεχνογνωσίας που παρέχει, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να διαμορφώνει άριστους όρους εξειδίκευσης και ευρείας εργασιακής κινητικότητας, employability, καθώς επίσης να συμβάλλει στην απόδοση της εργασίας και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού του κοινού.

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν κορυφαία στελέχη της ελληνικής και ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς, ως εξής:

  • κ. Γιάννης Κακαβίτσας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας CARPENTER TURNER S.A. Insurance and Reinsurance Broker.
  • κ. Αλέξανδρος Τέρνερ, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας CARPENTER TURNER S.A. Insurance and Reinsurance Broker.
  • κ. Νίκος Γουλής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων επί θεμάτων Αντασφαλίσεων και Αντασφαλιστικής Τεχνικής.  
  • κα Χριστίνα Καπουράνη, Underwriter της Αντασφαλιστικής Εταιρείας R+V Versicherung AG – Reinsurance, Wiesbaden, Germany.

Αναλυτική περιγραφή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα βρείτε στην κατάλληλη ενότητα της ιστοσελίδας του Ε.Ι.Α.Σ. (Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Risk Management και Αντασφαλιστικής Τεχνικής, EIAS Certified Specialist in Risk Management and Reinsurance).


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας