Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Προγράμματα Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Το ΕΙΑΣ αφιερώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουλίου 2024 στην Επανεκπαίδευση και Επαναπιστοποίηση των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, στους Τομείς Α και Β. Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 1, 8, 15, 22 & 29 Ιουλίου 2024.

Επίκαιρα και πολύ ενδιαφέροντα είναι τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, τα οποία θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων συναδέλφων της αγοράς μας το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, καθ’ όλη τη διάρκεια του μηνός Ιουλίου. Τα εν λόγω Προγράμματα προσφέρονται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, διευκολύνουν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μας να ανταποκριθούν εγκαίρως στις απαιτήσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησής τους, είναι εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος και εντάσσονται στους Τομείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Α και Β, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ A

1. Ασφαλίσεις Υγείας
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης

2. Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης

3. Ομαδικές Ασφαλίσεις
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης

4. Σύγχρονα Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής 
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης

 ΤΟΜΕΑΣ Β

1. Cyber Security Risks Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, οι Υποχρεώσεις Συμμόρφωσης και οι Προβλέψεις Αποτροπής Κινδύνων
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης

2. Το Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων υπό το Πρίσμα Ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης

3. Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης

4. Συναλλακτικές Σχέσεις και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης

5. Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες από τον Νόμο 4583/2018
Πιστοποιημένης διάρκειας πέντε (5) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης

6. Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων
Πιστοποιημένης διάρκειας δέκα (10) ωρών επαγγελματικής εκπαίδευσης

Η έναρξη των προαναφερόμενων Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, κατά τον μήνα Ιούλιο, προβλέπεται ως εξής:

  • Δευτέρα, 1 Ιουλίου
  • Δευτέρα, 8 Ιουλίου
  • Δευτέρα, 15 Ιουλίου
  • Δευτέρα, 22 Ιουλίου
  • Δευτέρα, 29 Ιουλίου

Αναλυτικές πληροφορίες περί του περιεχομένου των Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης, αλλά και της διαδικασίας εγγραφής και παρακολούθησής τους, είναι ήδη ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, www.eias.gr.

Διαβάστε περισσότερα


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας