Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Ομαδικών Ασφαλίσεων και Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) πραγματοποιεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ομαδικών Ασφαλίσεων και Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων, EIAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting, σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, 21 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 6 Ιουνίου.

Οι Ομαδικές Ασφαλίσεις αποτελούν εξαιρετικά ανερχόμενο Κλάδο Ασφαλιστικής Δραστηριότητας και συνιστούν έναν εκ των πλέον νευραλγικών «μοχλών» ανάπτυξης των εργασιών της αγοράς μας. Αναμένεται μάλιστα η συνεισφορά τους στην παραγωγή ασφαλίστρων να αυξηθεί περαιτέρω στο εγγύς μέλλον, αφού ο ήδη σημαντικός αριθμός των επιχειρήσεων που αντιλαμβάνονται τις ομαδικές ασφαλίσεις ως άμεσα ενισχυτικό στοιχείο της παραγωγικότητας και της πιστότητας (loyalty) των εργαζομένων τους, αυξάνεται ραγδαία. 

Σε αναγνώριση αυτών των ευκαιριών, αλλά και των δυνατοτήτων των ομαδικών ασφαλίσεων να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ατομικών ασφαλίσεων ζωής, υγείας και άλλων κλάδων ασφαλιστικής δραστηριότητας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ομαδικών Ασφαλίσεων και Αξιολόγησης Εταιρικών Κινδύνων, EIAS Certified Specialist in Group Insurance and Corporate Risk Underwriting, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 21 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 6 Ιουνίου.

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν εμπειρότατα επί του θέματος στελέχη, ως εξής:

  • κα Μαρία Παπαδάτου, Σύμβουλος Ασφαλιστικής Τεχνικής, Μαθηματικός, με μεταπτυχιακές σπουδές Τραπεζικής Διοικητικής, διαθέτουσα υψηλή εξειδίκευση επί των Τομέων Ασφαλίσεων Ζωής, Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων.
  • κ. Γιώργος Πλωμαρίτης, Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN, διαθέτων υψηλή εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία επί του συνόλου των διαστάσεων Risk Underwriting, Product Engineering, Πωλήσεων και Ανάπτυξης Εργασιών Ομαδικών Ασφαλίσεων και Corporate Business Risks. 
  • κ. Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών.

Αναλυτική περιγραφή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα βρείτε στην κατάλληλη ενότητα της ιστοσελίδας του Ε.Ι.Α.Σ., ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, E.I.A.S. CERTIFIED SPECIALIST in GROUP INSURANCE and CORPORATE RISK UNDERWRITING – ΕΙΑΣ – Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (eias.gr).


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας