Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Επιστημονική συνεργασία με το Βρετανικό Ασφαλιστικό Ινστιτούτο

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) αναπτύσσει αξιοπρόσεκτη επιστημονική συνεργασία με το εγνωσμένου κύρους, ομόλογο Βρετανικό Ασφαλιστικό Ινστιτούτο, Chartered Insurance Institute, C.I.I., η οποία αναμένεται να συνεισφέρει περαιτέρω διεθνή τεχνογνωσία στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου, προς όφελος των γνώσεων, των εμπειριών και των παραστάσεων του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η επιστημονική συνεργασία θα εκτείνεται σε τομείς επίκαιρου ασφαλιστικού ενδιαφέροντος και θα εμπλουτίζει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ε.Ι.Α.Σ. με διαλέξεις έγκριτων international industry experts, με προτεινόμενες άριστες πρακτικές, best practices, με σύγχρονα στατιστικά δεδομένα τεκμηρίωσης και με διεθνείς ασφαλιστικές περιπτώσεις μελέτης, case studies, προς τον σκοπό περαιτέρω εξειδίκευσης της τεχνογνωσίας και διεύρυνσης των παραστάσεων των στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς .

Είναι προφανές ότι η νέα αυτή διεθνής εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Ε.Ι.Α.Σ., που ακολουθεί την επίσης σημαντική, προηγούμενη πρωτοβουλία επιστημονικής συνεργασίας του με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων, EFICERT, καθιστά το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά του, πρώτιστη πηγή διεθνούς ασφαλιστικής τεχνογνωσίας, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας, της προόδου και της επαγγελματικής εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.         


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας