Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαρτίου 2024

Τέσσερα (4) επίκαιρα και λίαν ενδιαφέροντα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια συναποτελούν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαρτίου 2024 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Τα εν λόγω Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια υλοποιούνται σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών τους, και απευθύνονται σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της αγοράς μας, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.

Ο χρονικός σχεδιασμός διεξαγωγής των ως άνω Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων, έχει ως εξής:

Καθώς η διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού, αποτελεί κύριο μοχλό ανάπτυξης και προόδου, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ε.Ι.Α.Σ. συμβάλει αποφασιστικά προς αυτήν την κατεύθυνση και η παρακολούθησή του προτείνεται ως ενδεδειγμένη πηγή άντλησης της πλέον επίκαιρης και άμεσα αξιοποιήσιμης ασφαλιστικής τεχνογνωσίας.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας