Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικής και Χρηματοοικονομικής Συμβουλευτικής, European Certification in Financial and Insurance Advice, EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY, το οποίο οδηγεί τους αποφοίτους του στην ομώνυμη, υψηλού κύρους και διεθνούς αναγνωρισιμότητας Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY.

Την εν λόγω Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση κατέχουν ήδη εκατόν ογδόντα δύο (182) Ελληνίδες και Έλληνες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων και στελέχη πωλήσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, απόφοιτοι προηγούμενων κύκλων του Προγράμματος Μετεκπαίδευσης,  που κοσμούν την ενότητα αποφοίτων της ιστοσελίδας της EFICERT (European Insurance Intermediary (EII) – eficert).

  • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης υλοποιείται σε επιστημονική συνεργασία και τελεί υπό την πιστοποιητική αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Πιστοποιήσεων EFICERT.
  • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης, διάρκειας εξήντα (60) διδακτικών ωρών, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ενότητας e-learning, θα εξελίσσεται σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 15:00-18:40, από την Τρίτη, 18 Ιουνίου έως και την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024.
  • Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης απευθύνεται πρωτίστως σε επίλεκτους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων και στελέχη πωλήσεων, υποστήριξης πωλήσεων και εκπαίδευσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ενώ η θεματολογία του εκτείνεται στους ακόλουθους τομείς ενδιαφέροντος συμβουλευτικών πωλήσεων financial planning:

α. Επαγγελματική Δεοντολογία και Θεσμικό Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

β. Οικονομικοί κύκλοι και επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην ψυχολογία της αγοράς

γ. Το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι παροχές του

δ. Συνταξιοδοτικός Προγραμματισμός και προγραμματισμός μέριμνας υγείας

ε. Επενδυτικός Προγραμματισμός κατά τις φάσεις του οικονομικού κύκλου

στ. Φορολογικός Προγραμματισμός και Προγραμματισμός Ζωής και Διαχείρισης Περιουσίας

ζ. Σύγχρονες Μέθοδοι Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Financial Planning

η. Marketing Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και εφαρμογές Digital Marketing

θ. Πηγές Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

ι. Business Development Plan 2025-2027, Εφαρμοσμένες Αρχές Μετάβασης των Συμβουλευτικών Πωλήσεων στο Ψηφιακό Μοντέλο Οργάνωσης και Λειτουργίας τους.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών συνιστά ιδιαιτέρως την παρακολούθηση του ως άνω Προγράμματος Μετεκπαίδευσης, καθώς τούτο κομίζει την πλέον σύγχρονη και θεμελιώδη τεχνογνωσία συμβουλευτικών πωλήσεων και financial planning, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας και των προοπτικών εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, ιδίως των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όλων των βαθμίδων και στελεχών πωλήσεων, υποστήριξης πωλήσεων και εκπαίδευσης, από κοινού.

Διαβάστε περισσότερα


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας