Άρθρα

Ασφάλιση Ζωής των Ατόμων Υψηλής Εισοδηματικής Τάξης

Απόψεις & Θέσεις Φοιτητών του ΠΑ.ΠΕΙ. – Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Γεγονός αποτελεί ότι κάθε υποψήφιος ασφαλιζόμενος έχει διαφορετικές ανάγκες και κινδύνους που επιθυμεί να μεταφέρει στις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που προσφέρεται σε εκείνους ποικιλία ασφαλιστηρίων συμβολαίων και κατηγοριοποιούνται για τη βέλτιστη κάλυψή τους. Οι άνθρωποι με μεγάλη περιουσία, οι γνωστοί ως High Net-Worth Individuals (HNWI), που έχουν liquid assets πάνω από $1 δισεκατομμύριο, επιλέγουν την ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη.

Ασφάλιση Ζωής των Ατόμων Υψηλής Εισοδηματικής Τάξης

Γράφει η Χριστιάνα – Αγγελική Τσιμένη, φοιτήτρια 5ου εξαμήνου

Με τον όρο liquid assets αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας το οποίο μπορεί να μετατραπεί άμεσα σε μετρητά, διατηρώντας την αγοραία αξία του (What Are Liquid Assets, And Why Are They Important?, Quicken Loans).

Η δύναμη της συγκεκριμένης ομάδας είναι αρκετή για να διαμορφώσει την ασφαλιστική βιομηχανία, καθώς το 2020 καταγράφηκαν 20.837,8 χιλιάδες άτομα, με 6.575 χιλιάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 3.537 χιλιάδες άτομα στην Ιαπωνία, 1.535 χιλιάδες άτομα στη Γερμανία και 1.461 χιλιάδες στην Κίνα. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1, οι παραπάνω χώρες αποτελούν το 62,9% που παγκόσμιου HNWI πληθυσμού, σύμφωνα με το World Wealth Report 2021, της Capgemini Research Institute (World Wealth Report 2021, p.9, Capgemini Research Institute).

Ασφάλιση Ζωής των Ατόμων Υψηλής Εισοδηματικής Τάξης

Η σωστή επιλογή ιδιωτικού ασφαλιστηρίου ζωής ενός HNWI θα εξαρτηθεί από το είδος του συμβολαίου (πρόσκαιρη ή ισόβια ασφάλιση), τις προσωπικές προτιμήσεις του ενδιαφερόμενου, το ιατρικό ιστορικό της οικογένειάς του και τον ορισμό των δικαιούχων της αποζημίωσης, όταν επέλθει ο κίνδυνος του θανάτου (Applying for life insurance as a high-net-worth applicant, Life insurance for high net worth applicants, Bankrate).

Οι ΗΝW ασφαλισμένοι έχουν πολλά πλεονεκτήματα, ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου και τα μελλοντικά οικονομικά τους σχέδια. Η χρηματική αξία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή για αφορολόγητο δανεισμό με χαμηλά επιτόκια, ενώ ολόκληρη η ασφάλεια ζωής μπορεί να παρέχει αφορολόγητα μερίσματα. Ακόμα, μπορούν να προστατέψουν το μέρος της επιχείρησης που τους ανήκει από μία συμφωνία αγοράς/πώλησης ή μία συμφωνία διασταυρούμενης αγοράς (Life insurance for high-net-worth applicants, Life insurance for high net worth applicants, Bankrate). Η συμφωνία διασταυρούμενης αγοράς επισυνάπτεται όταν ένας εταίρος πεθάνει ή αποχωρήσει από την εταιρεία για άλλους λόγους, όπως εκείνος της συνταξιοδότησης, με σκοπό να επιτραπεί στους υπόλοιπους εταίρους ή μετόχους της εταιρείας να αγοράσουν τα μερίδια ή τις μετοχές του (Cross-Purchase Agreement Definition, Investopedia).

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος υπογράψει συμβόλαιο πρόσκαιρης ασφάλισης και επέλθει ο κίνδυνος του θανάτου πριν την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου, οι δικαιούχοι θα λάβουν αποζημίωση. Σε αντίθετη περίπτωση, οι δικαιούχοι δεν θα αποζημιωθούν. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα, αν το επιθυμεί, να μετατρέψει το συμβόλαιό του από απλή σε ισόβια κάλυψη, μέχρι το χρονικό όριο που έχει συμφωνηθεί εξαρχής. Πολλοί χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο είδος ασφάλισης για να καλυφθούν διάφορες οφειλές μετά τον θάνατό τους, όπως ανεξόφλητα χρέη, έξοδα κηδείας, λογαριασμοί και παρόμοιες δαπάνες. Αυτό συμβαίνει, διότι δεν προβλέπεται χρηματική αξία στην πρόσκαιρη ασφάλιση ζωής και, ως εκ τούτου, ο ασφαλισμένος δεν έχει πρόσβαση στα χρήματα που καταβάλλει, μέσω των ασφαλίστρων, όσο βρίσκεται εν ζωή (Term life insurance, Life insurance for high net worth applicants, Bankrate).

Στην ισόβια ασφάλιση ζωής ενός HNWI, τα συμβόλαια είναι σε ισχύ όσο καταβάλλονται τα ασφάλιστρα. Ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα οφέλη, προσφέρεται σε εκείνον μικρό χρηματικό μέρος που λειτουργεί ως μηχανισμός χαμηλού επενδυτικού ρίσκου (Permanent life insurance, Life insurance for high net worth applicants, Bankrate). Η χρηματική αξία που δημιουργείται μέσω των ασφαλίστρων ενός ισόβιου ασφαλιστηρίου ζωής, αρχικά δεν είναι μέρος της περιουσίας του ασφαλισμένου (Is Life Insurance an Asset?, Policygenius). Αφού επέλθει ο κίνδυνος του θανάτου, ο ασφαλιστής μεταφέρει το ποσό της αποζημίωσης στους δικαιούχους και τότε μπορεί να προσμετρηθεί στην περιουσία του (What Is Cash Value Life Insurance?, Cash Value Life Insurance, Investopedia).

Σύνηθες είναι το να βλέπουμε τους HNWI να γίνονται στόχοι με την πρόφαση της αστικής ευθύνης, με αποτέλεσμα να βρίσκονται συνεχώς σε δικαστικές διαμάχες, διακινδυνεύοντας να χάσουν ακόμα και ολόκληρη την περιουσία τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, επιλέγεται από εκείνους μία επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη, γνωστή ως Personal Umbrella Insurance Policy (Protect the Assets of High-Net-Worth Professionals with Group Excess Insurance, Owens Group Insurance).

Η Personal Umbrella Insurance Policy είναι μία συμπληρωματική κάλυψη, η οποία παρέχει προστασία πέρα από τις καλύψεις και τα υπάρχοντα όρια άλλων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Η ασφάλεια τύπου “Ομπρέλα” μπορεί να παρέχει κάλυψη για τραυματισμούς, υλικές ζημίες, δικαστικές αγωγές και καταστάσεις αστικής ευθύνης (Umbrella Insurance – How it Works & What it Covers, Geico). Λειτουργεί ως προστασία περιουσιακών στοιχείων, επειδή μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο απώλειας μέρους της περιουσίας του ασφαλισμένου (Umbrella Insurance: How It Works And What It Covers, Forbes Advisor).

Χαρακτηριστική χρήση της “ασφαλιστικής ομπρέλας” είναι στην περίπτωση πρόκλησης από τον ασφαλισμένο αυτοκινητιστικού ατυχήματος, από το οποίο θα τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, οι νοσοκομειακές δαπάνες των οποίων ανέρχονται στα $400,000. Η ασφαλιστική εταιρεία εκείνου που προκάλεσε το ατύχημα μπορεί να καλύψει, μέσω της ασφάλειας του αυτοκινήτου, $300,000. Έτσι, ο ασφαλισμένος καλείται να καταβάλει $100,000. Με την υπογραφή του συμβολαίου “Ασφαλιστικής Ομπρέλας” το ποσό αυτό καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία κι έτσι η περιουσία του ασφαλισμένου δεν μειώνεται (How Does Umbrella Insurance Work?, Umbrella Insurance: How It Works And What It Covers, Forbes Advisor).

Σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε το 2019 από την εταιρεία Chubb, περίπου το 54% των HNWI θεωρούν πως είναι υποασφαλισμένοι. Αυτό το εύρημα είναι ανησυχητικό, αλλά δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς διαπιστώθηκε ότι μόλις το 19% του HNWΙ πληθυσμού συμβουλεύονται έναν ειδικό ασφαλιστικό μεσίτη (The danger of underinsurance for high net worth individuals, Sovereign Group).

Για την προστασία της περιουσίας τους, οι HNWI επιλέγουν να μεταφέρουν οποιονδήποτε κίνδυνο σχετίζεται με την απώλειά της σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Πολλές φορές οι όροι των ασφαλιστηρίων ζωής, σε συνδυασμό με άλλες επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις, γίνονται περίπλοκοι. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σφάλματος, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή. Οι High Net-Worth Individuals αποτελούν μία ιδιαίτερη ομάδα του παγκόσμιου πληθυσμού, η οποία μπορεί να διαμορφώσει την ασφαλιστική βιομηχανία.

Πηγές

  • Bankrate, Life insurance for high net worth applicants.
  • Capgemini Research Institute (2021), World Wealth Report 2021, p.9.
  • Forbes Advisor, Umbrella Insurance: How It Works And What It Covers.
  • Geico, Umbrella Insurance – How it Works & What it Covers.
  • Investopedia, Cash Value Life Insurance.
  • Investopedia, Cross-Purchase Agreement Definition.
  • Owens Group Insurance, Protect the Assets of High-Net-Worth Professionals with Group Excess Insurance.
  • Policygenius, Is Life Insurance an Asset?.
  • Quicken Loans, What Are Liquid Assets And Why Are They Important?.
  • Sovereign Group, The danger of underinsurance for high net worth individuals.

Διαβάστε επίσης:

PEPP (Pan-European Pension Product): Δυνατότητες & Προκλήσεις, Του Μιχαήλ Πεχλιβανίδη

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, Των Μαρίας Καρύδη και Μαρίας Μπούρα

Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές, Της Ναταλίας Καλούμενου

Μικροασφάλιση: Η σημασία της για τις αναπτυσσόμενες χώρες & τους οικονομικά ασθενέστερουςΤης Γεωργίας Κωτούλα

Γιατί η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είναι «αναγκαίο κακό», Της Νικολίνας Σοφίας Καραγκιόζογλου

Σύστημα 3 Πυλώνων: Γιατί είναι αναγκαία η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, Του Ηλία Μπενέκου

Η μεγάλη πρόοδος του Ασφαλιστικού Τομέα μέσω της Τεχνολογίας, Των Σπύρου Σηφάκη και Τάσου Κρατημένου

Aντεπιλογή & Ηθικός Κίνδυνος στις Κυβερνοασφαλίσεις: Μπορούν να περιοριστούν; Της Μαρίας Κυλάφη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ευκαιρία ή απειλή για την ασφαλιστική ­βιομηχανία; Του Θεόδωρου Πηλιχού

H ασφάλιση ως εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, Του Αθανάσιου Παρίση

Apps: οι φίλοι του ασφαλιστή αλλά και του ασφαλισμένουΤου Αλέξανδρου Θανάση

Το μάρκετινγκ στον τομέα των ασφαλίσεων, Των Μαρίας Μιχαλίτση και Μαρίνας Τριανταφυλλοπούλου

Το ζητούμενο της αυξήσεως της παραγωγικότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, του Γεώργιου Μεσσήνιου

Ο οικονομικός κύκλος της ασφαλιστικής αγοράς, Του Χρήστου Κούνα

Οι ρωγμές στη διαγενεακή αλληλεγγύη, Του Μιχαήλ Μακεδόνος

Ασφαλιστική βιομηχανία & καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, Της Αναστασίας Κοντογιάννη

Ασφαλιστική Απάτη: Γιατί υπονομεύει τα θεμέλια του ασφαλιστικού θεσμού; Της Αλεξάνδρας Παγωνη

Ασφάλιση αυτόνομων αυτοκινήτων: Ποιος ευθύνεται σε περίπτωση ατυχήματος; Του Αλέξανδρου Παναγόπουλου

Μπορεί να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα ασφαλιστικής συνείδησης, Της Αδαμαντίας Ανέζα Παγκρακιώτη

Ασφαλιστική Απάτη: Υπονομεύει τον Θεσμό & επιβαρύνει τους ασφαλισμένους, Των Ελευθερίας Γκίκα και Γιώργου Μπαλάσκα

Η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων διαμορφώνει την Ασφαλιστική Βιομηχανία, Της Χριστιάνας – Αγγελικής Τσιμένη

Ασφαλιστική Απάτη: Ακραία περίπτωση ηθικού κινδύνου με τεράστιες επιπτώσεις, Της Δέσποινας Πλατανά

ESG: πρόκληση και ευκαιρία για τις ασφαλιστικές, Της Χριστιάνας Τσέλιου

Ασφάλεια των ασθενών και ασφάλιση υγείας: Το πρόβλημα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, Του Βασίλειου Γεωργάκη

H εξέλιξη της Δαπάνης Συντάξεων τα έτη 2015-2021, Των Γεωργίου Ρούτσου, Ευάγγελου Δελημόση και Αντώνιου Χαμηλού

Ασφαλιστικές εταιρείες: ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής, Του Αντώνη Χήτου

Τα wearable gadgets βοηθούν στη μείωση των ασφαλίστρων; Του Αλέξανδρου Παναγόπουλου

Μακροζωία: Τι είναι και πώς επηρεάζει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις;, Της Πηγής-Εύας Βυλτανιώτη

Ασφάλιση και κλιματική αλλαγή, Του Βαγγέλη Μπιτσαρά

Θεωρία Παιγνίων και Ασφαλιστική Αγορά, Του Μιχαήλ Μακεδόνος

Οι μελέτες των φοιτητών του Πα.Πει. ξεπέρασαν τις 27.000 αναγνώσεις


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας