Άρθρα

Η μεγάλη πρόοδος του Ασφαλιστικού Τομέα μέσω της Τεχνολογίας

Απόψεις & Θέσεις Φοιτητών του ΠΑ.ΠΕΙ. -Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Γράφουν οι Σπύρος Σηφάκης και Τάσος Κρατημένος (φοιτητές 6ου εξαμήνου)

Η μεγάλη πρόοδος του Ασφαλιστικού Τομέα μέσω της Τεχνολογίας
Σπύρος Σηφάκης.
Η μεγάλη πρόοδος του Ασφαλιστικού Τομέα μέσω της Τεχνολογίας
Τάσος Κρατημένος.

Η ασφαλιστική αγορά αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς στην εποχή μας, κάτι το οποίο οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες. Ένας από τους σημαντικότερους είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας. Η χρήση της στον ασφαλιστικό τομέα έχει συμβάλει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά και στη μείωση φαινομένων ασφαλιστικής απάτης. Ορισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους αναλογιστές είναι η τεχνολογία Blockchain, η διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big Data), καθώς και η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ).

Το Blockchain είναι μια σύγχρονη, ανερχόμενη τεχνολογία, η οποία βοηθά με ταχύ, ασφαλή και άμεσο τρόπο την εκτέλεση διεργασιών, χωρίς την ύπαρξη μεσαζόντων. Δίνει λύσεις κυρίως σε προβλήματα που αφορούν το εσωτερικό των εταιρειών, όπως η καλύτερη διαχείριση των μεγάλων δεδομένων και η ανακάλυψη ασφαλιστικών απατών. Επιπλέον, χάρη στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, επιτυγχάνεται, σε πρώτο στάδιο, καλύτερη πρόβλεψη του κινδύνου και, σε επόμενο στάδιο, η δυνατότητα εύρεσης καταλληλότερων τρόπων διαχείρισης αυτού (Shroff, 2019). Τέλος, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και την επεξεργασία των δεδομένων, δημιουργούνται κατάλληλα προφίλ ατόμων, έχοντας ως χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, την υγεία τους ή τον τρόπο ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρονται εξειδικευμένα πακέτα στον καθένα, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Έτσι, μειώνεται ο χρόνος και το κόστος που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών.

Λίγα λόγια για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που εισάγονται, σιγά-σιγά, στον Αναλογιστικό τομέα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Σήμερα, ένα από τα μεγαλύτερα “όπλα” που διαθέτει ο άνθρωπος είναι η τεχνολογία. Ζούμε σε μια εποχή, όπου τα δεδομένα κοστίζουν περισσότερο και από το πετρέλαιο. Συνάμα, αν τα αξιοποιήσουμε με σωστό και ηθικό τρόπο, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μιας κοινωνίας και να προβλέψουμε πλήθος κινδύνων πιο έγκαιρα. Αν και είμαστε σε πρώιμο στάδιο σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον κλάδο των ασφαλειών, όλο και περισσότερες εταιρείες ασχολούνται με τη διαχείριση δεδομένων και υιοθετούν πολλές από τις λειτουργίες που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πιο αναλυτικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιεί υπολογιστικά συστήματα και εργαλεία με σκοπό την επίλυση προβλημάτων του ανθρώπου, με γρηγορότερο, οικονομικότερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ακόμη, βοηθά στην αυτοματοποίηση των δυνητικά πιο χρονοβόρων και επίπονων διεργασιών, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Τέλος, χάρη στην αξιοποίηση των δεδομένων των πελατών, η εταιρεία έχει καλύτερη οπτική σχετικά με τις προτιμήσεις τους, το οποίο οδηγεί στην υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελείται από πλήθος κατηγοριών, ανάλογα με την εργασία που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Μερικές από αυτές είναι η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), η Εκμάθηση σε βάθος (Deep learning), τα Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks) και η επεξεργασία της φυσικής γλώσσας (NLP) (Shroff, 2019).

Σχετικά με τη Μηχανική Μάθηση, κύριος στόχος είναι η εκπαίδευση ενός αλγορίθμου μέσω δεδομένων που του δίνονται, με σκοπό την ανάλυση και μετέπειτα αναγνώριση μοτίβων σε αυτά, αλλά και πρόβλεψης αποτελεσμάτων. Έπειτα, η Εκμάθηση σε βάθος αποτελεί μέρος της Μηχανικής Μάθησης, όπου το μοντέλο μπορεί να αναλύσει δεδομένα και να εξάγει συμπεράσματα χωρίς την απαίτηση αρχικής εκπαίδευσης και παροχής ακριβών οδηγιών από τον χρήστη. Ακόμη, έχουμε τα Νευρωνικά Δίκτυα, τα οποία αποτελούν έναν αλγόριθμο μίμησης του ανθρώπινου εγκεφάλου. Επίσης, ανακαλύπτουν εξειδικευμένα μοτίβα δεδομένων, γεγονός το οποίο είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και χρονοβόρο για τους προγραμματιστές λογισμικού. Κύριο μέλημά τους είναι η αναγνώριση, ταξινόμηση και ανάλυση πλήθους δεδομένων. Τέλος, η επεξεργασία της φυσικής γλώσσας ερμηνεύει τα γραπτά κείμενα. Συμπερασματικά, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει ελκυστικές απαντήσεις και προβλέψεις σε ζητήματα που αφορούν τον άνθρωπο.

Η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Ασφαλιστικό Κλάδο

Όσον αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο, η ασφαλιστική βιομηχανία κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, χρησιμοποιεί μέχρι και σήμερα τεχνικές οι οποίες βασίζονται τόσο στον ανθρώπινο παράγοντα (εργαζόμενοι), όσο και στα “χαρτιά”, δηλαδή τη γραφειοκρατία. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το τελευταίο αποτελεί μια αρκετά χρονοβόρα πρακτική. Συνεπώς, τι πιστεύετε ότι θα γινόταν αν συνδυάζαμε την επιστήμη των υπολογιστών και τον άνθρωπο; Μάλλον θα πετυχαίναμε περισσότερα απ’ ό,τι μέχρι σήμερα, διότι η χρήση της τεχνολογίας μπορεί και προσφέρει γρηγορότερες, φθηνότερες και πιο ασφαλείς λύσεις (Shroff, 2019).

Οι επιχειρηματικοί τομείς που μπορούν να επωφεληθούν μέσω της τεχνολογίας είναι, αρχικά, ο τομέας των πωλήσεων και του μάρκετινγκ (Shroff, 2019) και αυτό διότι η Μηχανική Μάθηση δύναται να κοστολογεί ασφαλιστικά συμβόλαια σε πιο ανταγωνιστικές τιμές, καθώς και να προτείνει χρήσιμα προϊόντα στους πελάτες. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές μπορούν να παράγουν προϊόντα βασιζόμενα στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων και στον τρόπο ζωής τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο ασφαλιζόμενος πληρώνει μόνο για τις καλύψεις που χρειάζεται, συνεπώς και η προσφορά ασφάλισης είναι περισσότερο ελκυστική.

Ένα μεγάλο ζήτημα στον ασφαλιστικό τομέα είναι το ρίσκο και η εύρεση του βέλτιστου τρόπου διαχείρισής του. Με τη χρήση των νευρωνικών δικτύων επιτυγχάνεται η μείωση απατών, αφού τα δεδομένα καταγράφονται. Παράλληλα, μέσω της Μηχανικής Μάθησης βελτιώνονται τα μοντέλα διαχείρισης ρίσκου και δημιουργούνται καταλληλότερα αναλογιστικά μοντέλα. Επίσης, τα chatbots απαντούν στις διάφορες ερωτήσεις των χρηστών, δίνοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, καταλληλότερες πληροφορίες. Κύριο προτέρημά τους, σε σχέση με τους ασφαλιστές, είναι η διαθεσιμότητά τους 24/7.

Όσον αφορά τον τομέα της Υγείας, η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει, και εκεί, αρκετά πλεονεκτήματα (Shroff, 2019). Με τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου δεδομένων, τα οποία προέρχονται από τις διαδικτυακές αναζητήσεις των χρηστών, τους διάφορους αισθητήρες που διαθέτουν οι έξυπνες συσκευές αυτών, καθώς και τα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν και δημιουργούνται εξατομικευμένα προφίλ υγείας. Κατά αυτόν τον τρόπο, γίνεται καλύτερη πρόβλεψη της υγείας των ατόμων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εξατομικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα, η πώληση των οποίων πραγματοποιείται από αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Συμπερασματικά, η αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων και να συμβάλει στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Η τεχνολογία του Blockchain

Όπως και η Τεχνητή Νοημοσύνη, έτσι και η τεχνολογία Blockchain θα αλλάξει ριζικά τον ασφαλιστικό κλάδο. Άραγε, αυτό θα επιφέρει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα; Σύμφωνα με κάποιες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, συμπεραίνεται ότι η χρήση της Blockchain έχει πλεονεκτήματα ειδικά στον χώρο των συναλλαγών (CBInsights, 2019).

Αρχικά, με την έννοια Blockchain εννοούμε μια σειρά καταχωρίσεων που αφορούν συναλλαγές σε ένα δημόσιο “τετράδιο”, το οποίο αυξάνεται συνεχώς όσο προστίθενται σε αυτό νέες καταχωρίσεις, δημιουργώντας έτσι μια μεγάλη αλυσίδα καταχωρίσεων. Καθεμία καταχώριση αποτελεί το λεγόμενο μπλοκ του Blockchain. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς και ανταλλαγής των δεδομένων σε ένα peer-to-peer (P2P) δίκτυο υπολογιστών, το οποίο απαρτίζεται από δύο και άνω υπολογιστικά συστήματα.

Η Blockchain, λοιπόν, είναι μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει σε άτομα ή και εταιρείες να πραγματοποιούν στιγμιαίες συναλλαγές στο δίκτυο, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη μεσαζόντων. Οι συναλλαγές αυτές παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και καταγράφονται σε ένα ιστορικό αρχείων, οπότε και δεν μπορεί να παρέμβει ο ανθρώπινος παράγοντας με σκοπό την εξαπάτηση. Οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται εξασφαλίζουν πως κανένα αρχείο συναλλαγής δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

Η τεχνολογία Blockchain έχει πολλά πλεονεκτήματα (Rashkovich, 2019) ως τεχνολογικό εργαλείο διότι, πρωτίστως, αποτελεί ένα αποκεντρωμένο σύστημα, δηλαδή καμία κεντρική αρχή δεν μπορεί να πάρει τον έλεγχο του συστήματος. Δεύτερον, είναι διαφανές, αφού μπορεί να είναι ορατό σε κάθε άτομο και κάθε συναλλαγή καταγράφεται και παρουσιάζεται δημοσίως. Τρίτον, λειτουργεί αδιάκοπα, εξασφαλίζοντας τη συνεχή αξιοποίηση της υπηρεσίας από τους χρήστες. Τέλος, μπορεί και εξουσιοδοτεί τον χρήστη ώστε να βλέπει όλα τα δεδομένα σε οποιαδήποτε στιγμή.

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, φανταστείτε πόσο χρήσιμες θα ήταν οι λειτουργίες του στον ασφαλιστικό τομέα (CBInsights, 2019). Ήδη, στην εποχή μας, μεγάλοι ασφαλιστικοί κολοσσοί έχουν αρχίσει να εντάσσουν προγράμματα αποτροπής ασφαλιστικών απατών, ανακάλυψης πλαστών συμβολαίων, καθώς και ψηφιακής καταγραφής ιατρικών αρχείων. Καθώς τα ασφαλιστικά συμβόλαια είναι ευάλωτα σε λάθη, αφού η συγγραφή τους εμπεριέχει τον ανθρώπινο παράγοντα, πρέπει να υπάρχει πλήρης επιμέλεια για να μην υπάρξουν από τη μεριά των αναλογιστών προβλήματα. Στον ασφαλιστικό τομέα, συνεργάζεται πλήθος ατόμων, όπως πελάτες, ασφαλιστικοί φορείς, χρηματιστές, αλλά και αντασφαλιστές. Κάθε πιθανή αποτυχία στη συνεργασία των παραπάνω επιφέρει προβλήματα στο σύστημα, όπως χαμένες πληροφορίες, παρερμηνευμένα ασφαλιστικά συμβόλαια και χρονοβόρους διακανονισμούς.

Η τεχνολογία Blockchain προσφέρει, λοιπόν, προοπτικές στη βιομηχανία των ασφαλειών, στην οποία απαιτείται συντονισμός και συνεργασία πολλών μεσαζόντων για την επίτευξη του κυρίου στόχου, δηλαδή τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών. Συνεπώς, για να επιτευχθεί το παραπάνω πρέπει, πρώτα από όλα, η ίδια η εταιρεία να προστατευθεί από τις απάτες, οι οποίες προκαλούν κάθε χρόνο συνολικό έλλειμμα 40 δισεκατομμυρίων ευρώ και είναι δύσκολο να αναγνωριστούν με τις απλές μεθόδους. Χάρη στην Blockchain, όμως, τα δεδομένα είναι καταγεγραμμένα σε ένα αμετάβλητο “ημερολόγιο” και οι ασφαλιστικές αιτήσεις είναι καταγεγραμμένες σε αυτό. Ακόμη, διαχειρίζονται καλύτερα τα αρχεία και κάθε εταιρεία διαθέτει τη δική της βάση δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, το κεφάλαιο που πρέπει να επενδυθεί για την αγορά δημόσιων και ιδιωτικών βάσεων δεδομένων από άλλες εταιρείες μειώνεται. Όσον αφορά τις ασφαλίσεις ιδιοκτησίας και ατυχημάτων, η χρήση των “έξυπνων συμβολαίων” επιφέρει βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κλάδου αυτού. Επίσης, στον κλάδο της υγείας, τα ιατρικά αρχεία είναι κρυπτογραφημένα, άρα ασφαλή, και μοιρασμένα μεταξύ των παρόχων υγείας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διαλειτουργικότητα των μεγάλων συστημάτων υγείας. Τέλος, στον τομέα των αντασφαλιστών, τα “έξυπνα συμβόλαια” σε συνδυασμό με την τεχνολογία του Blockchain απλοποιούν τη ροή πληροφοριών και πληρωμών μεταξύ ασφαλιστών και αντασφαλιστών.

Επίλογος

Εν κατακλείδι, ζούμε σε μια κοινωνία η οποία ορίζεται και εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την τεχνολογία και τις εφαρμογές της. Εισερχόμενοι στην τέταρτη φάση της τεχνολογίας, παρατηρείται τεράστια αύξηση της επιρροής της στις βιομηχανίες. Βέβαια, για τις εταιρείες που στοχεύουν στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, π.χ. μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, Blockchain και Μεγάλων Δεδομένων, θα πρέπει να ξεπεραστούν ποικίλα νομικά και ρυθμιστικά εμπόδια, έτσι ώστε να θεωρηθούν το πρότυπο στην ασφαλιστική Βιομηχανία.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

CBInsights (2019, January 10). Ανάκτηση από CB Insights: https://www.cbinsights.com/research/blockchain-insurance-disruption/

Rashkovich, B. (2019, November 29). Ανάκτηση από Fundera: https://www.fundera.com/blog/blockchain-explained

Shroff, R. (2019, July 1). Ανάκτηση από Towards Data Science: https://towardsdatascience.com/how-are-insurance-companies-implementing- artificial-intelligence-ai-aaf845fce6a7

Παπαμεντζελόπουλος, Σ. (2019). Η χρήση του Blockchain Technology στον Ασφαλιστικό Τομέα. Πάτρα, Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σαρδελής, Χ. (2018, Νοέμβριος). Το μέλλον της Ασφάλισης και τα Big Data. Ανοιχτή Επικοινωνία, σσ. 4,8-9;.

Διαβάστε επίσης:

PEPP (Pan-European Pension Product): Δυνατότητες & Προκλήσεις, του Μιχαήλ Πεχλιβανίδη

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, των Μαρίας Καρύδη και Μαρίας Μπούρα

Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές, της Ναταλίας Καλούμενου

Μικροασφάλιση: Η σημασία της για τις αναπτυσσόμενες χώρες & τους οικονομικά ασθενέστερους, της Γεωργίας Κωτούλα

Γιατί η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είναι «αναγκαίο κακό», της Νικολίνας Σοφίας Καραγκιόζογλου

Σύστημα 3 Πυλώνων: Γιατί είναι αναγκαία η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, του Ηλία Μπενέκου

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας