Άρθρα

Ασφαλιστικές εταιρείες: ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής

Οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και την επηρεάζουν με πολλαπλούς τρόπους.

Απόψεις & Θέσεις Φοιτητών του ΠΑ.ΠΕΙ. -Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Ασφαλιστικές εταιρείες: ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής

Γράφει ο Αντώνης Χήτος, φοιτητής 2ου εξαμήνου

O ασφαλιστικός κλάδος, έχοντας στην κατοχή του περιουσιακά στοιχεία άνω των 40 τρις δολαρίων (στατιστικά στοιχεία του 2020), τα οποία έχουν αυξηθεί ραγδαία από το 2002 έως το 2020, καθίσταται ο μεγαλύτερος μη τραπεζικός θεσμικός επενδυτής (Γράφημα 1).

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες κατέχουν τον περισσότερο πλούτο από κάθε άλλο επιχειρηματικό κλάδο, ο οποίος ξεπερνά τα 180 τρις δολάρια, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2020 από το Financial Stability Board (Γράφημα 2).

Στη συνέχεια, ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες ξεπερνούν ακόμα και το ενεργητικό των “Hedge Funds”, το οποίο αποτιμάται στα 4,534 τρις (σύμφωνα με την “barclay hedge”).

Ασφαλιστικές εταιρείες: ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής
Ασφαλιστικές εταιρείες: ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής

Από πού προέρχονται τα έσοδα των ασφαλιστικών εταιρειών;

Οι πηγές πλούτου της ασφαλιστικής βιομηχανίας προέρχονται, κυρίως, από τα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρει στους πελάτες, αλλά και από τις επενδύσεις που κάνει στις χρηματιστηριακές αγορές.

Οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται από μέρος των ασφαλίστρων που δίδονται από τους ασφαλισμένους και κάθε εταιρεία τα επενδύει, προκειμένου να αποκτήσει περισσότερα έσοδα. Με τα έσοδα αυτά επιτυγχάνει τη μείωση στα ασφάλιστρα για τους πελάτες της, ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και, κατά συνέπεια, να αποκτήσει μεγαλύτερη κερδοφορία.

Επίσης, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν στους πελάτες τους πρόσβαση σε επενδυτικά προϊόντα ανάλογα με το προφίλ ρίσκου του καθένα από αυτούς και, έτσι, επωφελούνται και οι δύο από κάθε κερδοφόρο αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο η ασφαλιστική λαμβάνει χρήματα ως προμήθεια από τα κέρδη ή μηνιαία συνδρομή από τον καταναλωτή, έχοντας μηδενικό ρίσκο.

Έτσι, γίνεται κατανοητό το πόσο ισχυρός και καταλυτικός είναι ο ρόλος των επενδύσεων για μία ασφαλιστική και για τα αποτελέσματά της, καθιστώντας τες (τις επενδύσεις) βασικό συστατικό στην επιτυχία της.

Σε ποια χρηματοπιστωτικά προϊόντα επενδύουν οι ασφαλιστικές εταιρείες;

Οι ασφαλιστικές προτιμούν κυρίως προϊόντα μειωμένου ρίσκου και σταθερής απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς όμως να λείπουν από τα χαρτοφυλάκιά τους και πιο ριψοκίνδυνες επιλογές.

Πιο συγκεκριμένα, τα εταιρικά και κρατικά ομόλογα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών τους και ανέρχονται στο 50% του συνολικού χαρτοφυλακίου τους. Αυτό συμβαίνει διότι η ελκυστικότητα των ομολόγων έγκειται στο γεγονός ότι παρέχουν μια πολύ πιο προβλέψιμη μελλοντική απόδοση και θεωρούνται ως τα ασφαλέστερα επενδυτικά “καταφύγια” σε περιόδους κρίσεων.

Επιπλέον, η αγορά ακινήτων και η πώληση στεγαστικών δανείων, παρά το μεγαλύτερο ρίσκο που έχουν συγκριτικά με τα ομόλογα, λαμβάνουν ένα σημαντικό ποσοστό των επενδύσεων των ασφαλιστικών εταιρειών, που ανέρχεται στο 10%. Το ποσοστό αυτό είναι εμφανώς μειωμένο σε σχέση με αυτό της προηγούμενης δεκαετίας, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που προήλθε από την κρίση των στεγαστικών δανείων και επηρέασε αρνητικά και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Στη συνέχεια, μικρότερο ποσοστό, που συγκλίνει στο 5,8%, αποτελούν οι αγορές μετοχών από τις ασφαλιστικές, καθώς ενέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σε περιόδους οικονομικής αστάθειας. Παρόλα αυτά, ο συγκεκριμένος τύπος επένδυσης τους αποφέρει και τα περισσότερα έσοδα, καθιστώντας τον ισχυρό καταλύτη στη μεγιστοποίηση των εσόδων τους.

Τέλος, μικρότερα ποσοστά λαμβάνουν άλλοι τύποι επένδυσης, όπως τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, που αποτελούν προϊόντα πολύ υψηλού ρίσκου, τα αμοιβαία κεφάλαια και άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.

Οι παραπάνω επιλογές συνθέτουν τα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που προσφέρουν ασφαλιστικά προϊόντα όλων των κλάδων, καθώς αυτές αποτελούν και τις μεγαλύτερες στον κόσμο, έχοντας περισσότερα έσοδα συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με μεμονωμένους τομείς ασφάλισης. Οι τελευταίες επιλέγουν μία διαφορετική δομή στο χαρτοφυλάκιό τους, δίνοντας έμφαση στην αγορά μετοχών, που φτάνει το 30%, σε αντίθεση με τις επιλογές των μεγαλύτερων, που λειτουργούν πιο συντηρητικά προς τις διεθνείς αγορές.

Καταληκτικά, όλα τα παραπάνω συντελούν στο γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν τον σημαντικότερο θεσμικό επενδυτή στις διεθνείς αγορές και, ως εκ τούτου, οι μεγαλύτερες από αυτές βρίσκονται μέσα στις κορυφαίες επιχειρήσεις διεθνώς.

Ασφαλιστικές εταιρείες: ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής

Πηγές

  • www.allianzlife.com/what-we-offer/annuities/investment-strategies/allianz-investment-options
  • www.statista.com/statistics/421217/assets-of-global-insurance-companies/
  • finance.zacks.com/standard-fire-insurance-policy-vs-building-personal-property-insurance-8578.html
  • www.thestreet.com/how-to/how-do-insurance-companies-make-money-14971728
  • www.barclayhedge.com/solutions/assets-under-management/hedge-fund-assets-under-management/
  • www.statista.com/statistics/421215/banks-assets-globally/
  • www.atlas-mag.net/en/article/forbes-2000-top-20-of-the-largest-insurers-in-2018
  • FSB (Financial stability board)
  • www.acli.com/-/media/acli/files/fact-books-public/04fb19fchap-4income.pdf
  • trendingng.com/ping-an-is-the-largest-insurance-company-in-the-world-almost-1-25t-in-total-assets/

Διαβάστε επίσης:

PEPP (Pan-European Pension Product): Δυνατότητες & Προκλήσεις, Του Μιχαήλ Πεχλιβανίδη

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, Των Μαρίας Καρύδη και Μαρίας Μπούρα

Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές, Της Ναταλίας Καλούμενου

Μικροασφάλιση: Η σημασία της για τις αναπτυσσόμενες χώρες & τους οικονομικά ασθενέστερουςΤης Γεωργίας Κωτούλα

Γιατί η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είναι «αναγκαίο κακό», Της Νικολίνας Σοφίας Καραγκιόζογλου

Σύστημα 3 Πυλώνων: Γιατί είναι αναγκαία η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, Του Ηλία Μπενέκου

Η μεγάλη πρόοδος του Ασφαλιστικού Τομέα μέσω της Τεχνολογίας, Των Σπύρου Σηφάκη και Τάσου Κρατημένου

Aντεπιλογή & Ηθικός Κίνδυνος στις Κυβερνοασφαλίσεις: Μπορούν να περιοριστούν; Της Μαρίας Κυλάφη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ευκαιρία ή απειλή για την ασφαλιστική ­βιομηχανία; Του Θεόδωρου Πηλιχού

H ασφάλιση ως εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, Του Αθανάσιου Παρίση

Apps: οι φίλοι του ασφαλιστή αλλά και του ασφαλισμένουΤου Αλέξανδρου Θανάση

Το μάρκετινγκ στον τομέα των ασφαλίσεων, Των Μαρίας Μιχαλίτση και Μαρίνας Τριανταφυλλοπούλου

Το ζητούμενο της αυξήσεως της παραγωγικότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, του Γεώργιου Μεσσήνιου

Ο οικονομικός κύκλος της ασφαλιστικής αγοράς, Του Χρήστου Κούνα

Οι ρωγμές στη διαγενεακή αλληλεγγύη, Του Μιχαήλ Μακεδόνος

Ασφαλιστική βιομηχανία & καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, Της Αναστασίας Κοντογιάννη

Ασφαλιστική Απάτη: Γιατί υπονομεύει τα θεμέλια του ασφαλιστικού θεσμού; Της Αλεξάνδρας Παγωνη

Ασφάλιση αυτόνομων αυτοκινήτων: Ποιος ευθύνεται σε περίπτωση ατυχήματος; Του Αλέξανδρου Παναγόπουλου

Μπορεί να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα ασφαλιστικής συνείδησης, Της Αδαμαντίας Ανέζα Παγκρακιώτη

Ασφαλιστική Απάτη: Υπονομεύει τον Θεσμό & επιβαρύνει τους ασφαλισμένους, Των Ελευθερίας Γκίκα και Γιώργου Μπαλάσκα

Η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων διαμορφώνει την Ασφαλιστική Βιομηχανία, Της Χριστιάνας – Αγγελικής Τσιμένη

Ασφαλιστική Απάτη: Ακραία περίπτωση ηθικού κινδύνου με τεράστιες επιπτώσεις, Της Δέσποινας Πλατανά

ESG: πρόκληση και ευκαιρία για τις ασφαλιστικές, Της Χριστιάνας Τσέλιου

Ασφάλεια των ασθενών και ασφάλιση υγείας: Το πρόβλημα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, Του Βασίλειου Γεωργάκη

H εξέλιξη της Δαπάνης Συντάξεων τα έτη 2015-2021, Των Γεωργίου Ρούτσου, Ευάγγελου Δελημόση και Αντώνιου Χαμηλού

Οι μελέτες των φοιτητών του Πα.Πει. ξεπέρασαν τις 27.000 αναγνώσεις


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας