20.4 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Το μάρκετινγκ στον τομέα των ασφαλίσεων

Απόψεις & Θέσεις Φοιτητών του ΠΑ.ΠΕΙ. – Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

| Γράφουν οι Μαρία Μιχαλίτση και Μαρίνα Τριανταφυλλοπούλου, φοιτήτριες 5ου εξαμήνου |

Το μάρκετινγκ στον τομέα των ασφαλίσεων
Μαρία Μιχαλίτση
Το μάρκετινγκ στον τομέα των ασφαλίσεων
Μαρίνα Τριανταφυλλοπούλου

Eίναι ευρέως γνωστό ότι στον ελλαδικό χώρο η δύναμη της ασφαλιστικής αγοράς δεν είναι τόσο ισχυρή σε σύγκριση με άλλα κράτη, ιδιαίτερα τη δεκαετία 2008-2018 της οικονομικής κρίσης που υπέστη η χώρα. Για να μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε μία επιχείρηση επιτυχή αλλά και ανταγωνιστική, είναι ωφέλιμο να διαθέτει χαρακτηριστικά τα οποία την ξεχωρίζουν σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Σε αυτή τη διαδικασία σπουδαίο ρόλο παίζει το μάρκετινγκ, καθώς και τα εργαλεία 4p που αυτό παρέχει.

Ιδιωτική Ασφάλιση και Μάρκετινγκ – Τα 4p Εργαλεία Μάρκετινγκ

Με τον όρο ιδιωτική ασφάλιση εννοείται η συγκέντρωση τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων, καθώς και η μεταφορά τους σε ασφαλιστές, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αποζημιώσουν, έναντι ασφαλίστρου, το ασφαλισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την παροχή χρηματικής αποζημίωσης ή κάποιας υπηρεσίας άρρηκτα συνδεδεμένης με τον αντίστοιχο κίνδυνο.

Η διαδικασία του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, από την οπτική γωνία του καταναλωτή, αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με τις λειτουργίες μίας ασφαλιστικής εταιρείας και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την τιμολόγηση αλλά και την προώθηση των ασφαλιστικών αγαθών. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση στο μάρκετινγκ ακολουθούν μια πολιτική που στηρίζεται στην έρευνα σχετικά με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των καταναλωτών, με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλων προϊόντων, προσαρμοσμένων σε αυτές.

Τα στοιχεία που καθορίζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και την ποιότητα της ανταγωνιστικότητας είναι η σωστή χρήση των 4p εργαλείων μάρκετινγκ (product, price, place, promotion).

Με τον όρο προϊόν (product) δεν εννοούνται μόνο τα υλικά αγαθά. Προϊόν θεωρείται μια υπηρεσία αλλά ακόμη και μία ιδέα. Κάθε προϊόν ακολουθεί και μια τιμολογιακή πολιτική (price), η οποία διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση και διαμορφώνεται από τα τμήματα μάρκετινγκ και αναλογισμού.

Μετά την τιμολόγησή τους τα ασφαλιστικά προϊόντα χρειάζεται να διανεμηθούν κατάλληλα (place), με άλλα λόγια, το προϊόν να μεταβεί από τον παραγωγό στον αγοραστή. Η διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων γίνεται είτε απευθείας από την ασφαλιστική εταιρεία είτε μέσω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Τέλος, η προώθηση (promotion) αποτελεί το τελευταίο από τα 4p και αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα γνωστοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό. Η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω ενός μείγματος που περιλαμβάνει τις προσωπικές πωλήσεις, την προώθηση των πωλήσεων, τη διαφήμιση και τις δημόσιες σχέσεις.

Εξέλιξη Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ – Η Ασφαλιστική Αγορά του Αύριο

Είναι ευρέως γνωστό ότι το μάρκετινγκ έχει διέλθει από πολλά στάδια μέχρι να φτάσει στη σημερινή μορφή. Τα πρώτα χρόνια το μάρκετινγκ έκανε την εμφάνιση του στις λεγόμενες ανταλλακτικές κοινωνίες και ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανταλλαγή προϊόντων.

Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων, η συνεχόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας έφερε αλλαγές στην αγορά καθώς και στις ανάγκες των καταναλωτών. Οι μεταβολές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων. Τέτοια προϊόντα ήταν συνταξιοδοτικά προγράμματα ή προγράμματα ασφαλίσεων υγείας, τα οποία παρέχονται μέχρι και σήμερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των καταναλωτών τους.

Αρκετές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι ασφαλίσεις ζωής και υγείας είναι περισσότερο σημαντικές για τις αναπτυγμένες οικονομίες, αφού λειτουργούν συμπληρωματικά προς το τραπεζικό σύστημα και τις κεφαλαιαγορές. Στις αναπτυσσόμενες χώρες υποστηρίζεται ότι οι γενικές ασφαλίσεις είναι περισσότερο χρήσιμες, για τον λόγο ότι στηρίζουν τις επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες. Άρα, εύκολα διαπιστώνεται ότι η ασφαλιστική αγορά έχει πολλές μεταβολές ως προς την εξέλιξη από χώρα σε χώρα και από εποχή σε εποχή. Τη στιγμή που η τεχνολογία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και οι ανάγκες των ατόμων διαφοροποιούνται, η ασφαλιστική αγορά τις επόμενες δεκαετίες πιθανολογείται ότι θα επηρεαστεί από οικονομικούς, κοινωνικούς, αλλά ακόμη και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Σε μία εποχή συνεχών ανακατατάξεων σε οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, ο ασφαλιστικός κλάδος θα διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο. Απώτερος σκοπός της ιδιωτικής ασφάλισης δεν είναι μόνο η κάλυψη αναγκών ή η προστασία της περιουσίας του ανθρώπου, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος. Σε μία περίοδο που πολλά κράτη αντιμετωπίζουν οικονομική αλλά και κοινωνική κρίση, η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί σύμμαχο του ανθρώπου. Το προσωπικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι αναγκαίο να είναι απόλυτα καταρτισμένο και ενεργοποιημένο, ώστε να παρέχει τις μέγιστες δυνατές λύσεις στους καταναλωτές. Γνώμονας σε αυτή τη διαδικασία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αποτελεί το μάρκετινγκ καθώς και τα 4p εργαλεία που αυτό παρέχει.

Η σωστή χρήση αυτών, συνδυαστικά με όλα τα παραπάνω, είναι δυνατόν να δημιουργήσει ασφαλιστικές επιχειρήσεις με άτομα τα οποία θα σταθούν στο καταναλωτικό κοινό όχι μόνο ως ασφαλιστές, οικονομολόγοι, στατιστικολόγοι, αλλά ως άνθρωποι ικανοί να συμβάλουν στην προστασία και ασφάλεια του πληθυσμού.

Βιβλιογραφία
• Μαλλιάρης Π.Γ. (2012). Εισαγωγή στο μάρκετινγκ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ
• Νεκτάριος Μ. (2014). Ιδιωτική Ασφάλιση και διαχείριση κινδύνων. ΠΑΠΑΖΗΣΗ

Διαβάστε επίσης:

PEPP (Pan-European Pension Product): Δυνατότητες & Προκλήσεις, Του Μιχαήλ Πεχλιβανίδη

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, Των Μαρίας Καρύδη και Μαρίας Μπούρα

Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές, Της Ναταλίας Καλούμενου

Μικροασφάλιση: Η σημασία της για τις αναπτυσσόμενες χώρες & τους οικονομικά ασθενέστερους, Της Γεωργίας Κωτούλα

Γιατί η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είναι «αναγκαίο κακό», Της Νικολίνας Σοφίας Καραγκιόζογλου

Σύστημα 3 Πυλώνων: Γιατί είναι αναγκαία η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, Του Ηλία Μπενέκου

Η μεγάλη πρόοδος του Ασφαλιστικού Τομέα μέσω της Τεχνολογίας, Των Σπύρου Σηφάκη και Τάσου Κρατημένου

Aντεπιλογή & Ηθικός Κίνδυνος στις Κυβερνοασφαλίσεις: Μπορούν να περιοριστούν; Της Μαρίας Κυλάφη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ευκαιρία ή απειλή για την ασφαλιστική ­βιομηχανία; Του Θεόδωρου Πηλιχού

H ασφάλιση ως εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, Του Αθανάσιου Παρίση

Apps: οι φίλοι του ασφαλιστή αλλά και του ασφαλισμένου, Του Αλέξανδρου Θανάση


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας