Άρθρα

Τα wearable gadgets βοηθούν στη μείωση των ασφαλίστρων;

Τα wearable gadgets αποτελούν παραδοσιακά αξεσουάρ, όπως ρολόγια, δαχτυλίδια, ζώνες, παπούτσια κ.λπ., αλλά σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή. μια εκδοχή που ανάγει κάθε τέτοιο αξεσουάρ σε έναν υπολογιστή. Για την πλειονότητα των ανθρώπων, στις μέρες μας, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με την Callaway (2018), μέχρι σήμερα 1 στους 6 Αμερικανούς θα είχε στην κατοχή του ένα wearable gadget. Είτε πρόκειται για ένα smart watch, smart ring, smart belt ή ακόμα και εμφυτεύματα στον εγκέφαλο (π.χ. Neuralink) (Quah, 2018), το οποίο αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον τομέα αυτό, το σίγουρο είναι ότι έχουν εισβάλει σε κάθε πτυχή της ζωής μας –και θα παραμείνουν.

Απόψεις & Θέσεις Φοιτητών του ΠΑ.ΠΕΙ. -Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Τα wearable gadgets βοηθούν στη μείωση των ασφαλίστρων;

Γράφει ο Αλέξανδρος Παναγόπουλος, φοιτητής 4ου εξαμήνου

Tα wearable gadgets παράγουν τεράστιο πλήθος ιατρικών, και μη, δεδομένων, τα οποία οι περισσότεροι αφήνουμε ανεκμετάλλευτα ή εκμεταλλευόμαστε μόνο ένα μικρό τους μέρος. Γιατί να μην προσπαθήσει ο ασφαλιστικός τομέας να αξιοποιήσει τα δεδομένα αυτά προς όφελός του, αλλά κυρίως και προς όφελος των ήδη ασφαλισμένων και την προσέλκυση νέων πελατών;

Η ιδέα δεν είναι πρωτότυπη. υπάρχει χρόνια, απλώς, με διαφορετική μορφή, ακόμα και στην Ελλάδα. Στις ασφαλίσεις οχημάτων προσφέρονται εξατομικευμένα προγράμματα, τα οποία τροποποιούνται ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως ανά χρόνο, ανάλογα με την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού και τα χιλιόμετρα που διανύει στο διάστημα αυτό. δείκτες οι οποίοι εκτιμώνται μέσω ειδικής εφαρμογής της ασφαλιστικής εταιρείας στο κινητό. Οπότε, το ζήτημα είναι να μεταφερθεί αυτή η ιδέα και στις ασφαλίσεις υγείας.

Σύμφωνα με τους Falkous και Callaway (2018), αλλά και τους Aileni, Valderrama, Strungaru (2017), η πλειονότητα των συσκευών μετρούν τον αριθμό των βημάτων, αναγνωρίζουν διάφορες μορφές σωματικής δραστηριότητας, μετρούν τη θερμοκρασία του δέρματος, την υγρασία του δέρματος, εντοπίζουν την έλλειψη δραστηριότητας, μετρούν τους παλμούς της καρδιάς, εντοπίζουν μοτίβα στον ύπνο μας, μετρούν την ποσότητα του οξυγόνου που προσλαμβάνουμε (VO2 Max), ανιχνεύουν το κάπνισμα, μετρούν τις αναπνοές μας κ.λπ., δείκτες που, αν αναλυθούν καταλλήλως, μέσω αλγοριθμικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τους Keney και Fleigle (2018), μπορούν να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για ενδεχόμενες παθήσεις που ήδη έχει ο πελάτης ή ακόμα και να προβλέψουν ενδεχόμενες παθήσεις, όπως υπνική άπνοια, συγκεκριμένους τύπους διαβήτη, καρδιακά προβλήματα και πολλές άλλες παθήσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία μείωση των ιατρικών δαπανών, αφού θα έχουν προβλεφθεί νωρίτερα οι παθήσεις αυτές και δεν θα χρειαστεί η αντιμετώπιση των συνεπειών τους και η νοσηλεία του ασφαλισμένου, κατά πάσα πιθανότητα, αλλά η υιοθέτηση πιο υγιούς τρόπου ζωής από τους ασφαλισμένους, γεγονός που, από μόνο του, μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας και κατά συνέπεια θανάτου. Τα πλεονεκτήματα, όμως, μπορούν να είναι πολλά περισσότερα.

Σύμφωνα με τον Farrel (2020), τα κύρια πλεονεκτήματα εκτείνονται σε 3 άξονες: στην καινοτομία-εξέλιξη των ασφαλιστικών προϊόντων, στη μείωση της αντεπιλογής, τη βελτίωση της διαδικασίας του underwriting και την ορθότερη τιμολόγηση και, τέλος, στην οικοδόμηση καλύτερων σχέσεων με τους πελάτες.

Ας δούμε πώς θα επηρεαστεί κάθε τομέας.

Αρχικά, οι ασφαλιστικές εταιρείες, δεδομένου ότι θα λαμβάνουν συνεχή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (real time) και δεν θα υπολογίζουν μόνο τον κίνδυνο θνησιμότητας και νοσηρότητας κατά τη σύναψη του συμβολαίου, θα καταστούν ικανές να αναπτύξουν νέα προϊόντα, που θα ασφαλίζουν περισσότερους κινδύνους, θα απευθύνονται σε μεγαλύτερο εύρος κοινού και θα ασφαλίζουν πλέον κινδύνους που μερικά χρόνια πριν παρέμεναν ανασφάλιστοι (Farrel, 2020).

Εν συνεχεία, μέσω της συνεχούς συλλογής των ιατρικών δεδομένων, αντιμετωπίζεται στον μέγιστο βαθμό η ασυμμετρία πληροφόρησης, εις βάρος της ασφαλιστικής. Ο ασφαλιζόμενος, πλέον, δεν μπορεί να αποκρύψει ιατρικά δεδομένα από την εταιρεία και η εταιρεία μπορεί να έχει ένα πιο “ουδέτερο” χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, απλοποιείται η διαδικασία του underwriting και μειώνεται η διάρκειά του ακόμα και έναν μήνα (Quah, 2018). Απόρροια των παραπάνω είναι και η τελική μείωση της τιμής του τελικού προϊόντος – ασφαλίστρου (Farrel, 2020).

Τέλος, ζήτημα της εποχής είναι η ανάπτυξη μιας πολιτικής πιο φιλικής ως προς τον εκάστοτε πελάτη. μιας εξατομικευμένης πολιτικής. Να μην αξιολογείται μία φορά τον χρόνο ο κάθε πελάτης, με βάση μερικούς λίγους δείκτες, αλλά συνεχώς, άπειρες, στην ουσία, φορές, με βάση εκατοντάδες δεικτών. Ο ασφαλισμένος θα επιβραβεύεται με κάποια ετήσια μπόνους ή με μειώσεις στο ασφάλιστρο, εφόσον υιοθετεί, σύμφωνα με τα δεδομένα, έναν υγιέστερο τρόπο ζωής. Στην ουσία, τού δίνεται κίνητρο να αποκτήσει πιο υγιεινό τρόπο ζωής, δηλαδή επιτυγχάνεται και μείωση του ηθικού κινδύνου, και αντίστοιχα να επιβαρύνεται με κάποιο “πέναλντι”, αν τα δεδομένα δείχνουν πιο ανθυγιεινό τρόπο ζωής (Farrel, 2020). Ως προς το “πέναλντι”, πάντως, εγείρονται κάποια θέματα περί ηθικής, τα οποία δεν είναι της παρούσης.

Ύστερα από έρευνα της RGA, o Falkous (2016) καταδεικνύει τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους ενδεχόμενους πελάτες αλλά και τις εταιρείες.

Η ακρίβεια των μετρήσεων τίθεται σε αμφισβήτηση (Falkous, 2016). Πειράματα της αντασφαλιστικής με διάφορες smart συσκευές έδειξαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των συσκευών, ακόμα και 30%. Επίσης, για το κοινό, μείζονα ρόλο διαδραματίζει η εξωτερική εμφάνιση των συσκευών αυτών –μην ξεχνάμε ότι συνήθως είναι κάποιο αξεσουάρ–, καθώς και η αίσθηση που αφήνουν όταν φοριούνται. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, από ασφαλιστικής και ιατρικής άποψης, προκειμένου να εξαχθούν ορθότερα συμπεράσματα, να φορούν τις smart συσκευές και στον ύπνο τους (Falkous, 2016), οπότε η αίσθηση και η άνεση των smart συσκευών πρέπει να κρίνεται τουλάχιστον ικανοποιητική από τους χρήστες.

Με τον τεράστιο όγκο δεδομένων που πλέον θα έχουν στα χέρια τους οι ασφαλιστικές εταιρείες, περισσότερα από οποτεδήποτε, γεννιούνται εύλογες ανησυχίες περί ιδιωτικότητας και διατήρησης του απορρήτου. Τα προσωπικά δεδομένα, πλέον, προστατεύονται από πλήθος νομοθεσιών (π.χ. G.D.P.R.), με τις διαχειρίστριες, των δεδομένων, εταιρείες να βρίσκονται αντιμέτωπες με υπέρογκα πρόστιμα σε περίπτωση που βρεθούν υπόλογες (Falkous et al., 2018), και το ευρύ κοινό να ενδιαφέρεται για την προστασία των δεδομένων του και τη διατήρηση του απορρήτου του. Πολλοί χρήστες, και μη, ανησυχούν για τυχούσες διαρροές των ιατρικών δεδομένων τους, ενώ άλλοι δεν θέλουν καν να “προμηθεύσουν” τις ασφαλιστικές εταιρείες με τέτοια πληθώρα δεδομένων για τους εαυτούς τους. Το δημογραφικό πρόβλημα φαίνεται να επηρεάζει και αυτόν τον τομέα, και ίσως, να κρατάει πίσω τις εξελίξεις… (Falkous, 2016).

Εν κατακλείδι, η τεχνολογία προχωράει με ρυθμούς που δεν συμβαδίζουν με την εξέλιξη της ασφάλισης, που δεν προτιμά state of the art λύσεις. Το τρένο, όμως, δεν έχει χαθεί ακόμα. Η τάση της εποχής επιβάλλει εξατομικευμένες πελατοκεντρικές λύσεις, και ο τρόπος υπάρχει. Το μόνο που μένει είναι η σωστή αξιοποίησή του σε τεχνικό, αλλά κυρίως σε επικοινωνιακό επίπεδο, προκειμένου να καμφθούν και οι τελευταίες αντιρρήσεις των πιο συντηρητικών.

Πηγές

 • Aileni, R., Valderrama, A. and Strungaru, R., 2017. Wearable Electronics for Elderly Health Monitoring and Active Living. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128051955000107.
 • Falkous, C., 2016. Wearable Wellness and Life Insurance: Five Quick Takeaways from RGA’s Fitness Tracker Study.
  https://www.rgare.com/knowledge-center/media/articles/wearable-wellness.
 • Falkous, C. and Callaway, J., 2018. Wearable Technology in Life Insurance.
  https://www.rgare.com/knowledge-center/media/research/wearable-technology-in-life-insurance.
 • Farrell, M., 2020. Actuarial Practice Innovation.
  https://www.soa.org/globalassets/assets/files/resources/research-report/2020/actuarial-practice-innovation-essays.pdf.
 • Kenney, K. and Fleigle, K., 2018. Wearable Technology in Life Insurance: Knowledge Is Power.
  https://www.rgare.com/knowledge-center/media/articles/wearable-technology-in-life-insurance-knowledge-is-power.
 • Quah, J., 2018. The Future Is Now: Wearables for Insurance Risk Assessment | Munich Re Life US.
  https://www.munichre.com/us-life/en/perspectives/wearables/wearables-the-future-is-now-wearables-for-insurance-risk-asses.html.

Διαβάστε επίσης:

PEPP (Pan-European Pension Product): Δυνατότητες & Προκλήσεις, Του Μιχαήλ Πεχλιβανίδη

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, Των Μαρίας Καρύδη και Μαρίας Μπούρα

Υποχρεωτική ασφάλιση έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές, Της Ναταλίας Καλούμενου

Μικροασφάλιση: Η σημασία της για τις αναπτυσσόμενες χώρες & τους οικονομικά ασθενέστερουςΤης Γεωργίας Κωτούλα

Γιατί η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είναι «αναγκαίο κακό», Της Νικολίνας Σοφίας Καραγκιόζογλου

Σύστημα 3 Πυλώνων: Γιατί είναι αναγκαία η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, Του Ηλία Μπενέκου

Η μεγάλη πρόοδος του Ασφαλιστικού Τομέα μέσω της Τεχνολογίας, Των Σπύρου Σηφάκη και Τάσου Κρατημένου

Aντεπιλογή & Ηθικός Κίνδυνος στις Κυβερνοασφαλίσεις: Μπορούν να περιοριστούν; Της Μαρίας Κυλάφη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ευκαιρία ή απειλή για την ασφαλιστική ­βιομηχανία; Του Θεόδωρου Πηλιχού

H ασφάλιση ως εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, Του Αθανάσιου Παρίση

Apps: οι φίλοι του ασφαλιστή αλλά και του ασφαλισμένουΤου Αλέξανδρου Θανάση

Το μάρκετινγκ στον τομέα των ασφαλίσεων, Των Μαρίας Μιχαλίτση και Μαρίνας Τριανταφυλλοπούλου

Το ζητούμενο της αυξήσεως της παραγωγικότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, του Γεώργιου Μεσσήνιου

Ο οικονομικός κύκλος της ασφαλιστικής αγοράς, Του Χρήστου Κούνα

Οι ρωγμές στη διαγενεακή αλληλεγγύη, Του Μιχαήλ Μακεδόνος

Ασφαλιστική βιομηχανία & καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, Της Αναστασίας Κοντογιάννη

Ασφαλιστική Απάτη: Γιατί υπονομεύει τα θεμέλια του ασφαλιστικού θεσμού; Της Αλεξάνδρας Παγωνη

Ασφάλιση αυτόνομων αυτοκινήτων: Ποιος ευθύνεται σε περίπτωση ατυχήματος; Του Αλέξανδρου Παναγόπουλου

Μπορεί να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα ασφαλιστικής συνείδησης, Της Αδαμαντίας Ανέζα Παγκρακιώτη

Ασφαλιστική Απάτη: Υπονομεύει τον Θεσμό & επιβαρύνει τους ασφαλισμένους, Των Ελευθερίας Γκίκα και Γιώργου Μπαλάσκα

Η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων διαμορφώνει την Ασφαλιστική Βιομηχανία, Της Χριστιάνας – Αγγελικής Τσιμένη

Ασφαλιστική Απάτη: Ακραία περίπτωση ηθικού κινδύνου με τεράστιες επιπτώσεις, Της Δέσποινας Πλατανά

ESG: πρόκληση και ευκαιρία για τις ασφαλιστικές, Της Χριστιάνας Τσέλιου

Ασφάλεια των ασθενών και ασφάλιση υγείας: Το πρόβλημα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, Του Βασίλειου Γεωργάκη

H εξέλιξη της Δαπάνης Συντάξεων τα έτη 2015-2021, Των Γεωργίου Ρούτσου, Ευάγγελου Δελημόση και Αντώνιου Χαμηλού

Ασφαλιστικές εταιρείες: ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής, Του Αντώνη Χήτου

Οι μελέτες των φοιτητών του Πα.Πει. ξεπέρασαν τις 27.000 αναγνώσεις


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας