ψυχολογία-συμβουλευτική

Ο ρόλος της εταιρικής κουλτούρας στις οικογενειακές επιχειρήσεις

Ο ρόλος της εταιρικής κουλτούρας στις οικογενειακές επιχειρήσεις

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται για την ισχυρή εταιρική κουλτούρα τους. Αυτή, συχνά, διαμορφώνεται από το όραμα, τις αξίες, τη φιλοσοφία και τις συνήθειες του ιδιοκτήτη τους, που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, επηρεάζουν την επιχείρηση στο σύνολό της και αποτελούν οδηγό όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της.
Πώς μπορεί να βελτιωθεί η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια

Η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, που μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στη βελτίωση των σχέσεων, δεν είναι απλή υπόθεση. Συχνά δημιουργούνται εντάσεις και συγκρούσεις, οι οποίες δυσκολεύουν την καθημερινότητα και επηρεάζουν την ψυχική ισορροπία.
Βελτίωση της Συνεργασίας στις Διαδικτυακές Συναντήσεις

Βελτίωση της Συνεργασίας στις Διαδικτυακές Συναντήσεις

Τα τελευταία χρόνια, οι διαδικτυακές συναντήσεις σε εταιρικό περιβάλλον έχουν αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που επιτείνει την ανάγκη να κατανοήσουμε την επίδραση που έχουν στην ψυχολογία των εργαζομένων, ώστε να βελτιστοποιήσουμε τον τρόπο διαχείρισής τους, για την προστασία της ευεξίας των ανθρώπων στο ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον.
Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπαλλήλων/Στελεχών & Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Συστημική Καταξιωτική Προσέγγιση: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπαλλήλων/Στελεχών & Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι άνθρωποί τους έρχονται αντιμέτωποι με ξαφνικές και συχνές αλλαγές, που απαιτούν ευέλικτο τρόπο αντιμετώπισης και καλή επικοινωνία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Συστημικής Καταξιωτικής Προσέγγισης, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων του ασφαλιστικού κλάδου, μπορεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες επαγγελματική ενδυνάμωση και προσωπική ανάπτυξη, μέσω θεωρητικής προσέγγισης, διαλόγου και βιωματικών πρακτικών.
Δημιουργία Ισχυρής Σχέσης με τους Πελάτες

Δημιουργία Ισχυρής Σχέσης με τους Πελάτες

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, είναι σημαντικό στην επικοινωνία προς τα έξω να μπορούν να προβλέψουν, να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους.
Εργασιακή Ποιότητα Ζωής

Εργασιακή Ποιότητα Ζωής

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων περνούν καθημερινά αρκετές ώρες στον εργασιακό τους χώρο, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, την οικονομική αβεβαιότητα και την παγκόσμια αστάθεια, καθιστά ως σημαντικό παράγοντα το πώς αισθάνονται σε αυτή. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν τις συνθήκες εργασίας και αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες που θα βελτιώσουν τις υφιστάμενες συνθήκες συνολικά.
Πώς βάζουμε όρια στον χώρο εργασίας

Πώς βάζουμε όρια στον χώρο εργασίας

Υγιή όρια στον χώρο εργασίας σημαίνει το να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη για τη δική του εργασία και τα αποτελέσματά της, ενώ παράλληλα βοηθάει τους άλλους να πάρουν την ευθύνη για τα δικά τους θέματα, χωρίς να την επωμίζεται ο ίδιος. Επίσης, σημαίνει τον καθορισμό προσωπικών στόχων και ορίων, για να διατηρήσει καλές πρακτικές ψυχικής υγείας ενώ εργάζεται.
Το αίσθημα της υπερβολικής υπευθυνότητας

Το αίσθημα της υπερβολικής υπευθυνότητας

Η υπευθυνότητα είναι σημαντική και απαραίτητη στη ζωή, αντίθετη της αποφυγής των ευθυνών αναζητώντας δικαιολογίες. Η υπεύθυνη στάση βοηθά τους ανθρώπους να διαπρέπουν σε διαφορετικούς τομείς της ζωής τους και διασφαλίζει ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη των καθηκόντων τους και ενδιαφέρονται για όσους βρίσκονται γύρω τους. Σημαίνει ότι κάποιος είναι αφοσιωμένος και αξιόπιστος, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Αυτοφροντίδα (self-care) στον χώρο εργασίας

Αυτοφροντίδα (self-care) στον χώρο εργασίας

Η αυτοφροντίδα (self-care) είναι η συνειδητή ικανότητα των ανθρώπων να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για τη σωματική, συναισθηματική και πνευματική τους υγεία. Είναι μία πολύπλευρη στοχευμένη διαδικασία, με στρατηγικές που προωθούν την υγεία και ενισχύουν την ευεξία. Είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση των στρεσογόνων παραγόντων.
Σύνδρομο «ψευδεπίγραφης επιτυχίας»: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Σύνδρομο «ψευδεπίγραφης επιτυχίας»: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Το σύνδρομο της «ψευδεπίγραφης επιτυχίας» ή «σύνδρομο του απατεώνα» (imposter syndrome) χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που νιώθουν ότι είναι ανεπαρκείς όσον αφορά τις ικανότητες και τις γνώσεις τους σε σχέση με αυτά που έχουν αναλάβει, και αμφισβητούν τα επιτεύγματά τους.
Διαχείριση αλλαγών στον εργασιακό χώρο

Διαχείριση αλλαγών στον εργασιακό χώρο

Η ζωή των ανθρώπων των προηγούμενων γενιών παρέμενε σε μεγάλο βαθμό σταθερή, χωρίς σημαντικές αλλαγές. Οι άνθρωποι μεγάλωναν στο ίδιο μέρος με τους γονείς τους, συχνά ακολουθούσαν το επάγγελμά τους, οι γνώσεις τους ήταν κοντά σε αυτά που πίστευαν και γνώριζαν οι προηγούμενες γενιές. Επίσης, οποιαδήποτε αλλαγή αντιμετωπιζόταν ως κάτι επικίνδυνο. Ο κόσμος, όμως, σήμερα έχει αλλάξει. Σημαντικές αλλαγές συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή: οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνιολογικές, πολιτικές, γεωπολιτικές, οργανωσιακές.
Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Η αυτοεκτίμηση αφορά τη συνολική εικόνα που έχει κανείς για τον εαυτό του και την αξία του, τη γνώμη που έχει για τα επιτεύγματα και τις ικανότητές του. Αποτελεί το θεμέλιο που υποστηρίζει τη σχέση που έχει κανείς με τον εαυτό του. Έχει επιπτώσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στον τρόπο που συνδεόμαστε, στη συναισθηματική μας υγεία και στη συνολική ευεξία, και επηρεάζει τα κίνητρά μας.
Ο ρόλος της εργαζόμενης μητέρας και η ενδυνάμωσή της

Ο ρόλος της εργαζόμενης μητέρας και η ενδυνάμωσή της

Η εργαζόμενη μητέρα έρχεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις στη διατήρηση των ισορροπιών ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικούς ρόλους στη ζωή της και τις ευθύνες τους: αυτόν της μητέρας και αυτόν του επαγγελματία. Συχνά, βρίσκεται σε διάλογο είτε με τον εαυτό της είτε με το περιβάλλον της, λόγω της σύγκρουσης που δημιουργεί η αντιφατικότητα των ρόλων.
H συνεισφορά των εταιρειών στην ψυχική υγεία των εργαζομένων

H συνεισφορά των εταιρειών στην ψυχική υγεία των εργαζομένων

Οι εταιρείες έχουν αρχίσει, εδώ και αρκετά χρόνια, να ενδιαφέρονται για την ψυχική υγεία των εργαζομένων, κάτι που σήμερα είναι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή αναγκαίο, καθώς τα προβλήματα ψυχικής υγείας, σύμφωνα με έρευνες, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Κοινά προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία είναι το άγχος, η ανησυχία, η ένταση, η νευρικότητα, η κατάθλιψη.
Η δύναμη της στάσης εκτίμησης (Appreciative Stance)

Η δύναμη της στάσης εκτίμησης (Appreciative Stance)

Οι άνθρωποι έχουμε τους δικούς μας μοναδικούς “φακούς”, μέσα από τους οποίους αντιλαμβανόμαστε αυτά που συμβαίνουν και τους συνανθρώπους μας. Εάν η πρόθεσή μας είναι να εστιάσουμε στην αξία, τον σεβασμό και την υποστήριξη, τόσο όσον αφορά τον εαυτό μας όσο και τους άλλους, αυτό προϋποθέτει να έχουμε στάση εκτίμησης.
Οι προσδοκίες των γιορτών: Πώς να περάσουμε όμορφα αυτή την περίοδο

Οι προσδοκίες των γιορτών: Πώς να περάσουμε όμορφα αυτή την περίοδο

Η περίοδος των γιορτών, για τους περισσότερους, είναι ευκαιρία για όμορφες στιγμές, που τους φέρνουν κοντά με την οικογένεια, με φίλους και αγαπημένους. Είναι μία περίοδος του χρόνου που οι περισσότεροι αναμένουν και θέλουν να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για τους ίδιους και τους οικείους τους.
Οι παρεξηγήσεις στον χώρο της εργασίας

Οι παρεξηγήσεις στον χώρο της εργασίας

Σήμερα οι άνθρωποι στους οργανισμούς έρχονται αντιμέτωποι με συνεχείς αλλαγές που μπορεί να είναι ανεπιθύμητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρεξηγήσεις και δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, ενώ από την άλλη καλούνται να συνεργάζονται, για να επιλύουν σύνθετα ζητήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι στο επίκεντρο, περισσότερο από ποτέ.
Πώς να μιλάτε ώστε να ακούγεστε

Πώς να μιλάτε ώστε να ακούγεστε

Ενώ η ομιλία αποτελεί για τους περισσότερους από εμάς κάτι πολύ εύκολο, το να μιλάμε με τρόπο που οι άλλοι να θέλουν να μας ακούσουν συχνά είναι μεγάλη πρόκληση και μπορεί να είναι πηγή προβλημάτων.
Η δύναμη των ερωτήσεων

Η δύναμη των ερωτήσεων

Οι ερωτήσεις είναι σημαντικές όχι μόνο για τις απαντήσεις που θα δοθούν, αλλά και για τις σχέσεις μας με τους άλλους.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας