Άρθρα

Εργασιακή Ποιότητα Ζωής

Γράφει η Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου*
Ψυχολόγος BSc – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Συντονίστρια Σεμιναρίων

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων περνούν καθημερινά αρκετές ώρες στον εργασιακό τους χώρο, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, την οικονομική αβεβαιότητα και την παγκόσμια αστάθεια, καθιστά ως σημαντικό παράγοντα το πώς αισθάνονται σε αυτή. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν τις συνθήκες εργασίας και αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες που θα βελτιώσουν τις υφιστάμενες συνθήκες συνολικά.

Η ποιότητα της εργασιακής ζωής είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία ενός εργαζόμενου και περιλαμβάνει την εργασιακή κουλτούρα, τις εργασιακές συνθήκες, πόσο ενδιαφέρεται ο εργαζόμενος για τα καθήκοντά του, τον βαθμό της αυτονομίας και της υπευθυνότητας που έχει. Ο όρος αναφέρεται, επίσης, στις μεθόδους που χρησιμοποιεί ένας οργανισμός, για να διασφαλίσει την ολιστική ευημερία των εργαζομένων, αντί να εστιάζει μόνο σε πτυχές που σχετίζονται με την εργασία.

Η εργασιακή ποιότητα ζωής είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνολική επιτυχία και ευεξία τόσο των εργαζομένων όσο και των οργανισμών και αναγνωρίζεται ως κρίσιμη πτυχή μιας επιτυχημένης και βιώσιμης επιχείρησης για διάφορους λόγους:

  • Οι εργαζόμενοι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι, δείχνουν αφοσίωση στο επαγγελματικό τους περιβάλλον και έχουν περισσότερα κίνητρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα και καλύτερη απόδοση εργασίας.
  • Προάγει μια υγιή ισορροπία της επαγγελματικής ζωής, που επιτρέπει στους εργαζόμενους να έχουν χρόνο για την προσωπική τους ζωή και τα ενδιαφέροντά τους.
  • Το θετικό περιβάλλον εργασίας, που δημιουργεί μια υποστηρικτική κουλτούρα που ενδιαφέρεται για την ευεξία των ανθρώπων της, συμβάλλει στην προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπων με ταλέντα.
  • Όταν οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στην υποστήριξη της εργασιακής ποιότητας ζωής για τους ανθρώπους τους, αυτό συμβάλλει στην καλή φήμη τόσο στο εσωτερικό τους όσο και εξωτερικά.

Η έλλειψη ποιότητας ζωής στην εργασία σχετίζεται με υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους, εργασιακή εξουθένωση και ανησυχία, που οδηγούν σε χαμηλή εργασιακή απόδοση και σημαντικό κόστος για τις εταιρείες. Η βελτίωση της εργασιακής ποιότητας ζωής είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο ζήτημα, με πολλές αλληλένδετες διαστάσεις. Εταιρείες που εφαρμόζουν προγράμματα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τείνουν να έχουν υπαλλήλους με καλύτερη υγεία, τόσο σωματική όσο και ψυχική. Έρευνες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών παίρνουν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ευεξία των εργαζομένων τους, ακόμη και σε περιόδους που μπορεί οι συνθήκες να μην ευνοούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα περίοδοι οικονομικής ύφεσης.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι στους οποίους μπορούν να επενδύσουν οι επιχειρήσεις, για να βελτιώσουν το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοί τους. Ας εξετάσουμε ορισμένους από αυτούς:

  • Είναι σημαντική η διαδικασία που ακολουθείται για τη γρήγορη και ομαλή προσαρμογή των νέων εργαζομένων, ώστε να ενημερώνονται για την κουλτούρα, το όραμα, τις αξίες, τις οργανωτικές δομές της επιχείρησης.
  • Η παροχή ευκαιριών για εξέλιξη και ανάπτυξη δείχνει μια δέσμευση της εταιρείας προς τους ανθρώπους της και προσφέρει σε αυτούς μια αίσθηση σκοπού και προόδου. Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, workshops για απόκτηση νέων δεξιοτήτων, δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης είναι ευκαιρίες για την ενίσχυση της επαγγελματικής ικανοποίησης.
  • Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιφέρουν προκλήσεις και χρειάζεται να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο ανθρώπινο δυναμικό, λόγω του άγχους και του φόβου για πιθανή απώλεια της θέσης εργασίας. Χρειάζεται, επίσης, να δίνεται η προοπτική επανεκπαίδευσης, ώστε να παραμείνουν επαγγελματικά ενεργοί.
  • Εφαρμογή πρακτικών που υποστηρίζουν τη βελτίωση της εργασιακής ποιότητας ζωής, όπως προγράμματα ευεξίας, ευέλικτο ωράριο εργασίας, προγράμματα στήριξης της γονεϊκότητας, φιλόξενοι χώροι εργασίας που προάγουν την άνεση και την οικειότητα. Μέσα από αυτές τις πρακτικές μειώνεται το άγχος και βελτιώνεται το αίσθημα ικανοποίησης.
  • Βελτίωση των τρόπων επικοινωνίας και feedback, ώστε να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και να δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να κάνουν προτάσεις, να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους και να μοιράζονται τις ιδέες τους.
Εργασιακή Ποιότητα Ζωής

* Η κα Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου παρέχει υπηρεσίες σε εταιρείες μέσω ατομικών συνεδριών, μικρών ομάδων εργασίας, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συμβουλευτικής (coaching).

Διατηρεί προσωπικό γραφείο για την παροχή συνεδριών ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε άτομα, οικογένειες, ζευγάρια και ομάδες.

Έχει υπάρξει ανώτατο στέλεχος Ασφαλιστικών Εταιρειών.

e-mail: [email protected]


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας