Άρθρα

Ο ρόλος της εργαζόμενης μητέρας και η ενδυνάμωσή της

Γράφει η Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου
Ψυχολόγος BSc – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Συντονίστρια Σεμιναρίων
*

Η εργαζόμενη μητέρα έρχεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις στη διατήρηση των ισορροπιών ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικούς ρόλους στη ζωή της και τις ευθύνες τους: αυτόν της μητέρας και αυτόν του επαγγελματία. Συχνά, βρίσκεται σε διάλογο είτε με τον εαυτό της είτε με το περιβάλλον της, λόγω της σύγκρουσης που δημιουργεί η αντιφατικότητα των ρόλων.

Υπάρχει ακόμη η πεποίθηση και η προκατάληψη, ότι οι μητέρες που εστιάζουν στην εργασία τους θα παραμελήσουν την οικογένειά τους και τα παιδιά τους, ενώ εάν τα παιδιά γίνουν προτεραιότητα, θα μείνει πίσω η εργασία. Επίσης, τα παραδοσιακά χρονοδιαγράμματα σταδιοδρομίας στελεχών περιλαμβάνουν συγκεκριμένα βήματα, σε συγκεκριμένες ηλικίες, που συχνά επικαλύπτουν τα πιο έντονα χρόνια της γονικής μέριμνας των παιδιών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες με εργαζόμενες μητέρες εμπνέονται από αυτές, είτε γιατί νιώθουν, όταν ενηλικιωθούν, ότι μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στις εργασίες τους είτε γιατί διαμορφώνουν, στην ενήλικη ζωή τους, συμπεριφορές και στάσεις υποστηρικτικές απέναντι στις εργαζόμενες μητέρες και έχουν αποδοχή όσον αφορά την ισότητα των φύλων.

Οι εργαζόμενες μητέρες, παρόλο που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις ευθύνες που αναλαμβάνουν, θεωρούν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έντονο άγχος και εξάντληση, ελάχιστο χρόνο για τη φροντίδα του εαυτού τους και εμπόδια στην επαγγελματική τους προαγωγή.

Έρευνες, επίσης, δείχνουν ότι η ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας ενισχύει τις δυνατότητες των εταιρειών και η εφαρμογή πρακτικών και πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση ενισχύει και την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων. Οι δίκαιες και αμερόληπτες πρακτικές και η κατανομή ευκαιριών και πόρων για όλους τους εργαζόμενους προστατεύουν τη μητρότητα, ώστε οι εργαζόμενες γυναίκες να μη νιώθουν απομονωμένες και ότι ο ρόλος της μητέρας αποτελεί μειονέκτημα για τη θέση τους στην εργασία.

Ας δούμε πώς μπορούν να ενδυναμωθούν οι εργαζόμενες μητέρες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και περιβάλλοντα φιλικά προς αυτές, ώστε να ανταποκρίνονται στους ρόλους τους και να νιώθουν ασφαλείς να εκφράσουν τον αυθεντικό τους εαυτό, για να μπορούν να συμπορευθούν με τους διαφορετικούς ρόλους στη ζωή τους:

  • Οι ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις βοηθούν στο να παραμένουν στον εργασιακό χώρο οι μητέρες, καθώς τους επιτρέπει να συνδυάσουν καλύτερα τη μητρότητα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Οι εταιρείες, τα τελευταία χρόνια, έχουν ανταποκριθεί σε αυτό, δίνοντας τη δυνατότητα με μοντέλα υβριδικής εργασίας και ευέλικτους χώρους εργασίας. Ο ευέλικτος χρόνος διευκολύνει τη μετάβαση της επανένταξης στον εργασιακό χώρο μετά την άδεια μητρότητας.
    Οι εργαζόμενες μητέρες που μπορούν να επιλέξουν να εργάζονται με τον τρόπο που επιθυμούν έχουν μικρότερες πιθανότητες για ψυχική εξουθένωση, είναι πιο ευτυχισμένες στις δουλειές τους και είναι λιγότερο πιθανό να σκεφτούν να αποχωρήσουν από την εταιρεία.
  • Δημιουργία ρεαλιστικών προσδοκιών. Όταν οι μητέρες επιστρέφουν από την άδεια μητρότητας, συχνά, αναμένεται, τόσο από εκείνες όσο και από τους εργοδότες, ότι οι συνθήκες θα είναι όπως ήταν πριν. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, καθώς ο ερχομός ενός παιδιού επιφέρει σίγουρα αλλαγές. Μπορούν να εξακολουθούν να είναι παραγωγικές και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αρκεί να υπάρχει υποστήριξη και εμπιστοσύνη, με ρεαλιστικές απαιτήσεις και ευαισθησία στα θέματα οικογένειας.
  • Ενθάρρυνση της ανάθεσης αρμοδιοτήτων και εκκρεμοτήτων (delegation). Είναι απαραίτητο οι εργαζόμενες μητέρες να μπορούν να μοιράζονται ευθύνες, προκειμένου να αποφεύγουν την εξουθένωση και να καταφέρουν να ιεραρχήσουν τις προτεραιότητες με σωστό τρόπο, για να είναι πιο αποτελεσματικές.

Η παρουσία και η ενίσχυση των εργαζόμενων μητέρων ωφελεί τις επιχειρήσεις, καθώς η πολυπλοκότητα των διαφορετικών ρόλων, που καλούνται να υπηρετήσουν, συμβάλλει, σύμφωνα με έρευνες, στη δημιουργία ικανοτήτων όπως η οργάνωση, η ικανότητα διαπραγμάτευσης, το multitasking, η ικανότητα στην επικοινωνία και στη διαχείριση των περισπασμών (distractions) και η ανταπόκριση σε πολλαπλές απαιτήσεις. Αυτό προσφέρει στην εταιρεία προοπτικές εξέλιξης και καινοτομίας, όπου μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι και να υπερπηδηθούν οι τυχόν δυσκολίες.

Παναγιωτακοπούλου Χριστίνα

* Η κα Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου παρέχει υπηρεσίες σε εταιρείες μέσω ατομικών συνεδριών, μικρών ομάδων εργασίας, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συμβουλευτικής (coaching). Διατηρεί προσωπικό γραφείο για την παροχή συνεδριών ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε άτομα, οικογένειες, ζευγάρια και ομάδες. Έχει υπάρξει ανώτατο στέλεχος Ασφαλιστικών Εταιρειών.
e-mail: [email protected]


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας