οικονομικά αποτελέσματα

ΤτΕ: €20,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το α΄ τρίμηνο 2024

ΤτΕ: €20,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το α΄ τρίμηνο 2024

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,5% και διαμορφώθηκε στα €20.588 εκατ., έναντι €20.287 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος.
ARAG λογότυπο 1600x900

O Όμιλος ARAG διπλασιάζει τα καθαρά κέρδη

Ο Όμιλος ARAG αύξησε ξανά τα ακαθάριστα ασφάλιστρά του το 2023 –κατά 7,9% (€174 εκατομμύρια), φτάνοντας τα €2,37 δισεκατομμύρια. Συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε πάνω από €2,4 δισεκατομμύρια.
Interlife: Κέρδη προ φόρων €17,29 εκατ. το 2023

Interlife: Κέρδη προ φόρων €17,29 εκατ. το 2023

Κερδοφορία, Αύξηση Παραγωγής, Ενεργητικού, Επενδύσεων, Ιδίων Κεφαλαίων και Αποθεμάτων καθώς και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του 2023 της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, τη Διανομή Μερίσματος 0,16 ευρώ/μετοχή, ποσό αυξημένο κατά 33,33% έναντι του περυσινού μερίσματος. Το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 2.956.283,04 €, ήτοι το 21,57% των Κερδών μετά φόρων.
ΤτΕ: Επισκόπηση της αγοράς Ιδιωτικής Ασφάλισης

ΤτΕ: Επισκόπηση της αγοράς Ιδιωτικής Ασφάλισης

Όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παραμένουν φερέγγυες, με SCR ratio σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του 100% επισημαίνεται στην Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2023, στο ειδικό κεφάλαιο που αφορά την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης...
CNP Assurances & CNP Cyprus: Στέρεες επιχειρηματικές επιδόσεις και επιτυχημένη ανάπτυξη σε Γαλλία και Κύπρο το 2023

CNP Assurances & CNP Cyprus: Στέρεες επιχειρηματικές επιδόσεις και επιτυχημένη ανάπτυξη σε Γαλλία και Κύπρο το 2023

Ο γαλλικός πολυεθνικός ασφαλιστικός κολοσσός CNP Assurances, μέτοχος κατά 100% του ηγετικού Ασφαλιστικού Ομίλου στην Κύπρο, CNP Cyprus, ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματά του για το 2023.
Interlife ΑΑΕΓΑ: Στις 30 Απριλίου τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2023

Interlife ΑΑΕΓΑ: Στις 30 Απριλίου τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2023

Τα αποτελέσματα της Οικονομικής Χρήσης του 2023 θα ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό στις 30 Απριλίου 2024 η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., όπως αναφέρεται στο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
ΤτΕ: €20,3 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 4ο τρίμηνο 2023

ΤτΕ: €20,3 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 4ο τρίμηνο 2023

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,7%, και διαμορφώθηκε στα €20.288 εκατ., το 4ο τρίμηνο 2023, έναντι €19.568 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά €836 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €15.211 εκατ., έναντι €14.375 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.
ΕΑΕΕ: -26,3% τα κέρδη προ φόρων των ασφαλιστικών το 2022

ΕΑΕΕ: -26,3% τα κέρδη προ φόρων των ασφαλιστικών το 2022

Σε €0,33 δισ. ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 2022, μειωμένα κατά 26,3%, σε σχεση με το 2021. Ακόμη πιο εντυπωσιακή μείωση (-34,2%) κατέγραψαν τα ίδια κεφάλαια, ενώ αύξηση οι ασφαλιστικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά +6,0%, όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξήγαγε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)
ΤτΕ: €19,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ' τρίμηνο 2023

ΤτΕ: €19,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ’ τρίμηνο 2023

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,5% και διαμορφώθηκε σε €19.568 εκατ. στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023, έναντι €19.475 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος στις 30 Νοεμβρίου.
€8,2 τρισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ευρωζώνης το 3ο τρίμηνο 2023

€8,2 τρισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ευρωζώνης το 3ο τρίμηνο 2023

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της ευρωζώνης μειώθηκε σε €8.163 δισ. το Γ΄ τρίμηνο του 2023, από €8.270 δισ. το Β΄ τρίμηνο του 2023.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας