Εταιρείες

Στα €50 εκατ. στοχεύει για το 2024 η 3P Insurance Agents

Έχοντας επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα και το 2023, απόρροια της εποικοδομητικής πορείας που διαγράφει εδώ και μια δεκαετία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, η 3P Insurance Agents στοχεύει σε αύξηση του συνολικού χαρτοφυλακίου (καθαρά συν δικαίωμα) σε €50.000.000 για το 2024, μέσω οργανικής ανάπτυξης.

Η ιστορία της 3P Insurance στην ελληνική ασφαλιστική αγορά ανάγεται στο 2013, το έτος ίδρυσής της με τη μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας. Πρόκειται για μία εταιρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, που έχει ως συγκριτικό πλεονέκτημα την ειδίκευσή της στη Δημιουργία, Υποστήριξη και Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δικτύων Πωλήσεων, κατάλληλα εκπαιδευμένων και ικανών να καλύψουν κάθε ασφαλιστική ανάγκη των πελατών τους. Το δεύτερο πλεονέκτημά της είναι, αναμφίβολα, τα καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη της. Οι κ.κ. Tάκης Παλαιολόγος (Πρόεδρος), Γεώργιος Λούβαρης (Νόμιμος Εκπρόσωπος & Διαχειριστής), Aνδρέας Γερομουσταλάκης (Διεύθυνση Ζωής & Υγείας), Δέσποινα Δημητσάνου (Διεύθυνση Γενικών Κλάδων), Άννα Χριστοδουλάκη (Διεύθυνση Χαρτοφυλακίου) και Μιχάλης Βρεττάκος (Διεύθυνση Οικονομικών) αποτελούν το Διευθυντικό Συμβούλιο της 3P Insurance, ενστερνίζονται την ίδια φιλοσοφία και έχουν κοινή αντίληψη για το δέον γενέσθαι: «Μόνο ενωμένες δυνάμεις, που κοινωνούν το ίδιο όραμα, μπορούν να κάνουν την υπέρβαση και να οδηγηθούν με επιτυχία αλλά και ασφάλεια στην επόμενη ημέρα».

Η 3P Insurance διαθέτει και υποστηρίζει, με την κατάλληλη υποδομή, τρία δίκτυα συνεργατών: Εταιρικό Δίκτυο, Συνεργαζόμενο Δίκτυο και Ανεξάρτητο Δίκτυο. Για καθένα από αυτά, υπάρχει αντίστοιχο πλαίσιο αμοιβών και παροχών, ενώ κάθε σύμβαση συνεργασίας συνοδεύεται από τον αντίστοιχο κανονισμό, ο οποίος αναφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί. Οι βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες των συνεργατών της ικανοποιούνται πλήρως μέσω του Εκπαιδευτικού Κέντρου που έχει δημιουργήσει η Εταιρεία, ενώ με τη μηχανογραφική υποστήριξη που τους παρέχει έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν αποτελεσματικά απ’ όπου κι αν βρίσκονται: από το γραφείο τους, από το γραφείο του πελάτη τους, ακόμη και από το σπίτι τους…

Η 3P Insurance εκπροσωπεί σήμερα 35 Ασφαλιστικές Εταιρείες, ελληνικές και διεθνείς, και η γκάμα των προϊόντων που έχουν στη διάθεσή τους οι συνεργάτες της μπορεί να καλύψει ασφαλιστικά κάθε δυνητικό πελάτη, είτε είναι ιδιώτης είτε επιχείρηση. Για τον λόγο αυτόν, η Εταιρεία μπορεί να δηλώνει με σιγουριά: «Δεν υπάρχει ασφαλιστική ανάγκη που δεν μπορούμε να δώσουμε τρεις, τουλάχιστον, ασφαλιστικές λύσεις».

Αποτελέσματα 2023

Το 2023 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη 3P Insurance Agents, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε. Τα υπό διαχείριση ασφάλιστρα (καθαρά + δικαίωμα) ξεπέρασαν τα €40.000.000, ενώ τα έσοδα ασφαλιστικών εργασιών ανήλθαν σε €7.550.000, σημειώνοντας αύξηση 22%.

Η πολύ μεγάλη αυτή αύξηση, που προέρχεται αποκλειστικά από οργανική ανάπτυξη, δεν αλλοίωσε τη σύνθεση χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, που παραμένει στα ήδη διαμορφωμένα ποσοστά του 2022, ήτοι: κλάδος Αυτοκινήτου 52%, κλάδος Ζωής & Υγείας 34% και κλάδος Γενικών Ασφαλίσεων 14%.

Παράλληλα, 122 νέοι Συνεργάτες πλαισίωσαν τους ήδη υπάρχοντες, αυξάνοντας το σύνολο σε 910.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι στη διάρκεια της παρελθούσας χρονιάς τέθηκαν στη διάθεση των συνεργατών αλλά και των εργαζομένων τέσσερις νέες μηχανογραφικές εφαρμογές, ενώ δημιουργήθηκε νέος χώρος 250 τ.μ. στον τρίτο όροφο των Κεντρικών της Γραφείων στον Άλιμο, για να στεγάσει νέους συνεργάτες μεγάλων χαρτοφυλακίων.

Στόχοι για το 2024

Για το 2024 οι στόχοι της 3P Insurance περιλαμβάνουν:

  • Αύξηση του συνολικού χαρτοφυλακίου (καθαρά συν δικαίωμα) σε €50.000.000.
  • Αύξηση των εσόδων κατά €1.000.000.
  • Δημιουργία τριών νέων μηχανογραφικών εφαρμογών, οι οποίες θα υποστηρίξουν το έργο των συνεργατών, και δύο ακόμη, εστιασμένων στο έργο της διοικητικής υποστήριξης.
  • Βελτίωση ποσοστών σύνθεσης χαρτοφυλακίου, με έμφαση στον κλάδο Ζωής & Υγείας αλλά και Γενικών Ασφαλίσεων.

Η 3P Insurance, όπως ακριβώς υπόσχεται με το κεντρικό της μήνυμα, οδηγεί και το 2024 «με ασφάλεια και ταχύτητα τις… πωλήσεις των συνεργατών της», παρέχοντάς τους μηχανογραφικά εργαλεία και πολύπλευρη υποστήριξη.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας