Οικονομικά Μεγέθη

NP Ασφαλιστική: Κέρδη προ φόρων €16 εκατ. το 2023

Την 20ή συνεχόμενη κερδοφόρα χρήση της, όσες και χρόνια λειτουργίας της, ανακοινωσε η NP Ασφαλιστική.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Εταιρεία, το 2023 χαρακτηρίστηκε, επίσης, από την ανταπόκριση στις αυξημένες ζημιές λόγω φυσικών καταστροφών και τη διατήρηση της πρώτης θέσης της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς στους Γενικούς Κλάδους και στους δύο σημαντικούς Δείκτες Φερεγγυότητας, SCR και MCR κατά τα Solvency II.

Αναλυτικότερα, για το έτος 2023, ο Βασικός Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε στο 295% και ο Ελάχιστος Δείκτης Φερεγγυότητας (MCR) στο 1.179%.

Τα οικονομικά μεγέθη της ‘’NP Ασφαλιστική’’ για το 2023 έχουν ως ακολούθως:

  • Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σε όλους τους Κλάδους Ασφάλισης διαμορφώθηκαν στα 47,8 εκατ. ευρώ, με αύξηση 8,5% έναντι της παραγωγής του 2022.
  • Ο Κλάδος Αυτοκινήτων (Α.Ε. και Συμπληρωματικές) σημείωσε αύξηση 6%, ενώ οι Γενικοί Κλάδοι Ασφάλισης (πλην Αυτοκινήτου) κατέγραψαν σημαντική άνοδο κατά 21%.
  • Η Εταιρεία παρέμεινε και πάλι στις πρώτες θέσεις των Δεικτών Φερεγγυότητας με τον SCR να διαμορφώνεται στο 295% και τον MCR στο 1.179%.
  • Τα Ίδια Κεφάλαια σύμφωνα με τα IFRS διαμορφώθηκαν στα 83,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,5% έναντι αυτών του 2022, με το 33,9% να διατίθεται για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων Φερεγγυότητας και το 66,1% να είναι ελεύθερα κεφάλαια.
  • Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 16 εκατ. ευρώ το 2023, από 6,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.
  • Το Ενεργητικό της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 145,4 εκατ. ευρώ, με αύξηση 17,8% έναντι των στοιχείων ενεργητικού του 2022, με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο να ανέρχεται στα 117 εκατ. ευρώ.
  • Το επενδυτικό αποτέλεσμα ανήλθε στα 12,1 εκατ. ευρώ, από 2,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, επηρεασμένο θετικά τόσο από τη βελτιωμένη αποτίμηση των χρεογράφων, όσο και από την πρώτη εφαρμογή των IFRS-9.
  • Τα αποθέματα διαμορφώθηκαν αυξητικά σε 52,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληρωθείσες αποζημιώσεις υπερέβησαν τα 24 εκατ. ευρώ σε όλους τους κλάδους ασφάλισης.
  • Οι καταβολές της Εταιρείας προς τους Συνεργάτες της σε προμήθειες και bonus ξεπέρασαν τα 9,2 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας