Οικονομικά Μεγέθη

CNP Assurances & CNP Cyprus: Στέρεες επιχειρηματικές επιδόσεις και επιτυχημένη ανάπτυξη σε Γαλλία και Κύπρο το 2023

Ο γαλλικός πολυεθνικός ασφαλιστικός κολοσσός CNP Assurances, μέτοχος κατά 100% του ηγετικού Ασφαλιστικού Ομίλου στην Κύπρο, CNP Cyprus, ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματά του για το 2023. Αυτά περιλαμβάνουν οικονομικά και μη οικονομικά ποιοτικά στοιχεία.

Tα πιο σημαντικά από αυτά είναι:

  • Καθαρά Κέρδη €1,55 δισ., με αύξηση 65% από το 2022.
  • Κύκλος Εργασιών €35,6 δισ., με μείωση 4% από το 2022.
  • Δείκτης Κάλυψης Φερεγγυότητας 253%, με αύξηση 21 μονάδες από το 2022.
  • Πράσινο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο €27.2 δισ., με αύξηση 2 δισ. από το 2022.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, τα θετικά μη οικονομικά αποτελέσματα της CNP ASSURANCES αντανακλούν την εξελικτική πρόοδο επίτευξης συγκεκριμένων δεσμεύσεων βιώσιμης ανάπτυξης, ως προς του έξι (6) κύριους πυλώνες των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders): εργαζόμενοι, πελάτες, συνεργάτες, μέτοχοι & επενδυτές, κοινωνία και ο πλανήτης.

Η κα Marie-Aude Thépaut, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CNP ASSURANCES, δήλωσε:

«Η CNP ASSURANCES πέτυχε ραγδαία αύξηση στην κερδοφορία της, λόγω της ισχυρής απόδοσής μας στη Γαλλία και της διαφοροποίησης του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Αυτό επιβεβαιώνει πώς η στιβαρή στρατηγική μας παρέχει την απαραίτητη ανθεκτικότητα απέναντι στις αλλαγές, μέσα σε ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτό, κάνουμε τις κατάλληλες προσαρμογές στις ανάγκες της αγοράς και διατηρούμε σταθερή την αναπτυξιακή μας στρατηγική. Επιβεβαιώνοντας τον ρόλο μας ως υπεύθυνος ασφαλιστής που δεσμεύεται να εξυπηρετεί τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Σε τοπικό επίπεδο, ο Όμιλος CNP CYPRUS, με τις Εταιρείες του CNP CYPRIALIFE και CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στην Κύπρο και CNP ΖΩΗΣ και CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (Υποκατάστημα) στην Ελλάδα, κατά το έτος 2023, επιβεβαίωσε την ηγετική του θέση, επιτυγχάνοντας αύξηση στη συνολική παραγωγή του κατά 16%. Τα ετήσια ασφάλιστρα, για το 2023, έφτασαν στα €236 εκατ., παρά το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας.

Σχετικά, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου CNP CYPRUS, κ. Τάκης Φειδία, ανέφερε πως:

CNP Assurances & CNP Cyprus: Στέρεες επιχειρηματικές επιδόσεις και επιτυχημένη ανάπτυξη σε Γαλλία και Κύπρο το 2023

«Mε κοινή προσπάθεια καταφέραμε να ξεπεράσουμε τους στόχους που είχαν τεθεί από τη Μητρική μας Εταιρεία CNP ASSURANCES. Με άξονα την υλοποίηση της στρατηγικής μας, για το 2024, προσβλέπουμε σε μια αντίστοιχα παραγωγική χρονιά και οι ενδείξεις μέχρι τώρα είναι πολύ ικανοποιητικές. Στον Όμιλο είμαστε προσηλωμένοι στην αποστολή μας, να προσφέρουμε ασφάλεια και σιγουριά σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Οι στρατηγικοί μας στόχοι είναι η ανάπτυξη των εργασιών μας, η ενδυνάμωση της ψηφιακής μας τεχνολογίας και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της CNP ASSURANCES εδώ.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας