Οικονομικά Μεγέθη

Interlife ΑΑΕΓΑ: Στις 30 Απριλίου τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2023

Τα αποτελέσματα της Οικονομικής Χρήσης του 2023 θα ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό στις 30 Απριλίου 2024 η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., όπως αναφέρεται στο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί στις 14 Ιουνίου 2024, η Αποκοπή Μερίσματος για τη Χρήση του 2023 ορίστηκε για τις 3 Ιουλίου 2024, ενώ τα Εξαμηνιαία Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της Εταιρείας:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την παρ. 4.1.2 και την υποπαρ. 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2024, σύμφωνα με το οποίο:

  • Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023, που συντάσσονται βάσει των Δ.Π.Χ.Α., θα ανακοινωθούν και θα δημοσιευθούν την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.interlife.gr) και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.
  • Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2023 ορίζεται η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 (*).
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 (*).
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίζεται η Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 (*).
  • Οι Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2024, που  συντάσσονται βάσει των Δ.Π.Χ.Α. θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, (www.interlife.gr) και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι σχετικές ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας