Οικονομικά Μεγέθη

ΤτΕ: €20,3 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 4ο τρίμηνο 2023

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,7%, και διαμορφώθηκε στα €20.288 εκατ., το 4ο τρίμηνο 2023, έναντι €19.568 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά €836 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €15.211 εκατ., έναντι €14.375 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικά και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά €720 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα €20.288 εκατ. στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά €74 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €957 εκατ. στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά €42 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €734 εκατ., ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά €32 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €223 εκατ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 4,7% το δ΄ τρίμηνο του 2023, έναντι 5,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα €10.557 εκατ. στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023, έναντι €10.201 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των αποτιμήσεων τόσο των κυβερνητικών ομολόγων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ όσο και του Ελληνικού Δημοσίου. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 52,0% το δ΄ τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα €5.398 εκατ., έναντι €4.965 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 26,6%, έναντι 25,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται τόσο σε αγορές μεριδίων λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ όσο και σε άνοδο των αποτιμήσεών τους.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα €881 εκατ., έναντι €916 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις ελληνικών μετοχών, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την άνοδο των τιμών τους. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 4,3% έναντι 4,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα €3.351 εκατ. στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023, έναντι €3.494 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά €836 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €15.211 εκατ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά €772 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €11.699 εκατ., ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά €64 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €3.512 εκατ. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων το 76,9% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.

ΤτΕ: €20,3 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 4ο τρίμηνο 2023
ΤτΕ: €20,3 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 4ο τρίμηνο 2023
ΤτΕ: €20,3 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 4ο τρίμηνο 2023
ΤτΕ: €20,3 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 4ο τρίμηνο 2023

Σημείωση:
Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 με θέμα «Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς».


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας