Οικονομικά Μεγέθη

ΤτΕ: €19,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ’ τρίμηνο 2023

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,5% και διαμορφώθηκε σε €19.568 εκατ. στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023, έναντι €19.475 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος στις 30 Νοεμβρίου. Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά €208 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €14.375 εκατ., έναντι €14.167 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά €93 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα €19.568 εκατ. στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά €21 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €1.031 εκατ. στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού αυξήθηκαν κατά €31 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €776 εκατ., ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά €10 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €255 εκατ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,3% το γ΄ τρίμηνο του 2023, έναντι 5,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε στα €10.201 εκατ. στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023, έναντι €10.503 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε ρευστοποιήσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και στη μείωση των αποτιμήσεων των κυβερνητικών ομολόγων των χωρών της ζώνης του ευρώ, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αγορές τίτλων λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 52,1% το γ΄ τρίμηνο, έναντι 53,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα €4.965 εκατ., έναντι €4.649 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 25,4%, έναντι 23,9% το προηγούμενο τρίμηνο. «Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε αγορές μεριδίων λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ», όπως αναφέρεται σχετικά.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας μειώθηκε στα €916 εκατ., έναντι €925 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε μείωση των αποτιμήσεων των ελληνικών μετοχών. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,7%.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα €3.494 εκατ. στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2023, έναντι €3.569 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά €208 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €14.375 εκατ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής μειώθηκαν κατά €215 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €10.927 εκατ., ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά €423 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €3.448 εκατ. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων το 76% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.

ΤτΕ: €19,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ' τρίμηνο 2023
ΤτΕ: €19,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ' τρίμηνο 2023
ΤτΕ: €19,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ' τρίμηνο 2023
ΤτΕ: €19,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ' τρίμηνο 2023

Σημειώσεις:

1. Στοιχεία προς την Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλουν οι εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 94/16.5.2016 με θέμα «Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ για εποπτικούς και στατιστικούς σκοπούς».

2. Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις.


Διαβάστε επίσης: €8,2 τρισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ευρωζώνης το 3ο τρίμηνο 2023


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας