Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της ευρωζώνης μειώθηκε σε €8.163 δισ. το Γ΄ τρίμηνο του 2023, από €8.270 δισ. το Β΄ τρίμηνο του 2023.

Oι χρεωστικοί τιτλοι αντιπροσώπευαν το 33,8% του συνολικού ενεργητικού του κλάδου το Γ΄ τρίμηνο του 2023. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία χαρτοφυλακίου ήταν τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων (30,5%), ακολουθούμενη από τις μετοχές (14,5%) και τα δάνεια (6,9%).

Τα διαθέσιμα χρεωστικών τίτλων μειώθηκαν σε €2.761 δισ. στο τέλος του Γ΄τριμήνου του 2023 από €2.829 δισ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Οι καθαρές πωλήσεις χρεωστικών τίτλων ανήλθαν σε €2 δισ. το Γ΄ τρίμηνο του 2023 –οι τιμές και οι λοιπές μεταβολές ανήλθαν σε €-66 δισ. (βλ. Διάγραμμα 1). Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των χρεωστικων τίτλων που διακρατήθηκαν ήταν -1,8%.

€8,2 τρισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ευρωζώνης το 3ο τρίμηνο 2023

Όσον αφορά τις συμμετοχές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, αυτές μειώθηκαν σε €2.493 δισ. το Γ΄ τρίμηνο του 2023, από €2.527 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο, με καθαρές πωλήσεις €2 δισ. και μεταβολές τιμών και λοιπές μεταβολές €-31 δισ. (βλ. Διάγραμμα 2). Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης το Γ΄ τρίμηνο του 2023 ήταν -0,1%.

€8,2 τρισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ευρωζώνης το 3ο τρίμηνο 2023

Το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθε σε €5.810 δισ. το Γ΄ τρίμηνο του 2023, έναντι €5.934 δισ. το Β΄ τρίμηνο του 2023. Οι τεχνικές προβλέψεις των ασφαλίσεων ζωής αντιπροσώπευαν το 87,8% των συνολικών ασφαλιστικών τεχνικών αποθεμάτων το Γ΄ τρίμηνο του 2023. Τα προϊόντα unit-linked ανήλθαν σε €1.531 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 30,0% του συνόλου των τεχνικών αποθεμάτων ασφαλίσεων ζωής.


Διαβάστε επίσης: ΤτΕ: 19,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ’ τρίμηνο 2023


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροEurolife FFH: Στο πλευρό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Επόμενο άρθροΤτΕ: €19,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ’ τρίμηνο 2023