Σεμινάρια

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαρτίου 2023

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαρτίου 2023

Τρία (3) υψηλού ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια συναποτελούν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαρτίου 2023 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP Ασφαλίσεων

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP Ασφαλίσεων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο VIP Ασφαλίσεων πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 21 και 23 Μαρτίου 2023, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.
ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης & Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης & Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2023, 16.00 – 19.20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.
ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κλάδου Πυρός πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 21 και 23 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι υγειονομικές επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.
ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Ιανουαρίου 2023, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.
Οικονομικό Μουσείο: Σεμινάριο «Ανάπτυξη Αυτογνωσίας & Δύσκολοι Πελάτες»

Οικονομικό Μουσείο: Σεμινάριο «Ανάπτυξη Αυτογνωσίας & Δύσκολοι Πελάτες»

Το «Οικονομικό Μουσείο» διοργανώνει σεμινάριο «Ανάπτυξη Αυτογνωσίας & Δύσκολοι Πελάτες» την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 (17:00μ.μ. – 20:00 μ.μ.), με εισηγήτρια την κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, ΜΒΑ.
Μινέττα Ασφαλιστική: Σεμινάριο Ανάληψης Κινδύνων Περιουσίας για συνεργάτες της Δ. Ελλάδας

Μινέττα Ασφαλιστική: Σεμινάριο Ανάληψης Κινδύνων Περιουσίας για συνεργάτες της Δ. Ελλάδας

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε, τον Νοέμβριο στην Πάτρα, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο από τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική. Το σεμινάριο, το οποίο παρακολούθησαν Συνεργάτες της Εταιρείας από τη Δυτική Ελλάδα, είχε ως θέμα «Βασικές Αρχές Ανάληψης Κινδύνων Κλάδου Περιουσίας – Εκτίμησης Ζημιών & Διαχείρισης Αποζημιώσεων».
ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για την ασφαλιστική απάτη στις αποζημιώσεις αυτοκινήτου

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο για την ασφαλιστική απάτη στις αποζημιώσεις αυτοκινήτου

Εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλιστικής Απάτης στις Αποζημιώσεις του Κλάδου Αυτοκινήτου πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 15 και 17 Νοεμβρίου 2022, 16:30 – 19:50, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.
Σεμινάριο για τους επιτυχόντες του Α Team Club

Σεμινάριο για τους επιτυχόντες του Α Team Club

Στις 01/09, η Κορυφαία Διεύθυνση Δημήτρη Αναστασίου, αποκλειστικής συνεργασίας με την Εθνική Ασφαλιστική, πραγματοποίησε σεμινάριο για τους επιτυχόντες του Α Team Club.
ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλιστικού Σχεδιασμού Κληρονομιών, μέσω Ασφαλιστικών Προϊόντων

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλιστικού Σχεδιασμού Κληρονομιών, μέσω Ασφαλιστικών Προϊόντων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλιστικού Σχεδιασμού Κληρονομιών, Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Διαχείρισης Φορολογικών Υποχρεώσεων, μέσω Ασφαλιστικών Προϊόντων πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 20 και 22 Σεπτεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.
ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 13 και 15 Σεπτεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.
ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Εμπορικών Εκθέσεων, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων & Συνεδρίων

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Εμπορικών Εκθέσεων, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων & Συνεδρίων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Εμπορικών Εκθέσεων, Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων και Συνεδρίων πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 5 και 7 Ιουλίου 2022, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.
ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, στις 5 και 7 Απριλίου 2022, 16.00 – 19.20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.
ΕΙΑΣ λογότυπο

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, στις 21 και 23 Μαρτίου 2022, 16.00 – 19.20.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας