Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πραγματοποιεί το ΕΙΑΣ, την Τρίτη και Πέμπτη, 13 και 15 Σεπτεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

Περιγραφή και Θεματολογία

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Οι μηχανές είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, ανέκαθεν και εντονότερα κατά τους τελευταίους δύο αιώνες, την έχουν βελτιώσει αφάνταστα και διευκολύνουν σημαντικά όλες τις εκφάνσεις της. Βλέπουμε εφαρμογές τους στο πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων μας, στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στις επικοινωνίες, στις υποδομές, ακόμη και στην προσωπική ή ιδιωτική μας ζωή. Παρατηρούμε ότι, πολύ ορατά κατά τα τελευταία χρόνια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός μετεξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όλα πλέον τείνουν να είναι ηλεκτρονικά, τα πάντα, από ναυπηγεία πλοίων και τα εργοστάσια κατασκευής αεροσκαφών, μέχρι και το mixer στην κουζίνα του σπιτιού μας. Πολύ πρόσφατα, έχουν εισέλθει στη ζωή μας και στον αέρα κάποιες ειδικές ιπτάμενες συσκευές, οι οποίες φαίνεται ότι θα κυριαρχήσουν σε πάρα πολλούς τομείς, όπως στη διασκέδαση (φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση,…), στην παραγωγή (καλλιέργειες, ψεκασμοί,…), στην άμυνα, στις μεταφορές, κ.ο.κ. Είναι τα drones!

Όλες αυτές οι μηχανές έχουν προκαλέσει σε όλους μας σοβαρές εξαρτήσεις, καλώς εννοούμενα, αλλά με αποτέλεσμα, όταν σταματάει η λειτουργία τους να σταματούν και αρκετές από τις δραστηριότητές μας, άρα να σταματούν και τομείς της ζωής μας ή των ενδιαφερόντων μας.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας τους σημαίνει χρόνο και χρήμα. Από την άλλη οι ευθύνες που έχει ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού αυτού από τη χρήση του είναι πολύ μεγάλες, με εξοντωτικές πολλές φορές, οικονομικές επιπτώσεις. Εδώ, η ασφάλιση παρεμβαίνει θετικά και προσφέρει λύσεις, αφού βοηθά τον ιδιοκτήτη αυτών των μηχανών, επιχειρηματία ή ιδιώτη να αποκαταστήσει προκύπτουσες μηχανικές βλάβες και να επαναφέρει την εύρυθμη λειτουργία των σημαντικών αυτών μηχανών, απαλλάσσοντάς τον από το δυσβάσταχτο κόστος που θα έπρεπε να αναλάβει ο ίδιος, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα του ιδιοκτήτη οποιουδήποτε είδους μηχανήματος, έναντι οιασδήποτε βλάβης ή ζημίας προκύψει στο μηχάνημα, από οποιαδήποτε αιτία, είτε εσωτερική, είτε εξωτερική. Επίσης, προστατεύεται ο ιδιοκτήτης έναντι της ευθύνης που φέρει προς τρίτους, ως εκ της λειτουργίας του μηχανήματος.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, παρουσιάζει, αναπτύσσει και αναλύει τους κινδύνους που πρέπει να ασφαλιστούν, τον τρόπο ασφάλισής τους, τις τεχνικές αξιολόγησης και ανάληψης αυτών των κινδύνων, καθώς και της αντασφάλισής τους. Η διαχείριση ζημιών, οι δυνατότητες πωλήσεων και η αξιοποίηση των ευκαιριών αγοράς, συνθέτουν επίσης σημαντικά θεματικά αντικείμενα του εν λόγω Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

 • Εύρος Αγοράς, Μεγέθη και Ευκαιρίες
 • Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι και Αντικείμενα Ασφάλισης
 • Ο Ορισμός των Ασφαλιζομένων
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις Τυπικών και μη Τυπικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Τεχνικές Αξιολόγησης και Ανάληψης Ασφαλιστικών Κινδύνων
 • Πρωτόκολλα Διαδικασιών
 • Προγράμματα Αντασφάλισης Κινδύνων
 • Οφέλη εκ της ανάπτυξης της ασφάλισης υπέρ των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των Πελατών τους
 • Συστηματική Επιχειρηματολογία υπέρ των ωφελειών της Ασφάλισης
 • Στρατηγική Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών

Η προαναφερόμενη θεματολογία εκτείνεται αναλυτικά στο συνολικό εύρος ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών, και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και στο σύνολο των τομέων εφαρμογής τους και των προκυπτόντων κινδύνων.

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο εφαρμογής αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να επεκτείνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους ή να εμβαθύνουν στο εξαιρετικά ενδιαφέρον θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη των Τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, ιδίως των τομέων non-motor και αστικής ευθύνης, που επιθυμούν να εξειδικευτούν στο θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις διαστάσεις του εν λόγω θεματικού και εργασιακού αντικειμένου, προς όφελος της εξελιξιμότητάς τους και της απόδοσης της εργασίας τους.
 • Πραγματογνώμονες, στελέχη εταιρειών πραγματογνωμοσύνης και Specialists Διακανονισμού και Διαχείρισης Ζημιών, που επιθυμούν να διευρύνουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στα θεματικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη Underwriting, Αποζημιώσεων, Εκδόσεων και ευρύτερα Operations, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που τα εργασιακά τους καθήκοντα προάγονται από τα θεματικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Ομοίως, Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τη λειτουργικότητά τους στις ασφαλίσεις μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Στελέχη τραπεζών που επιμελούνται ασφαλιστικών θεμάτων και εργασιών.
 • Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που έχουν ευθύνες σχετικές με την ασφάλιση του εξοπλισμού των επιχειρήσεών τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

 • Να περιγράψει ενδελεχώς και να καταδείξει την αναγκαιότητα της ασφάλισης μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και τα απορρέοντα οφέλη αυτής.
 • Να καταδείξει τις σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των Ασφαλίσεων αυτών.
 • Να αναλύσει το περιεχόμενο των ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κατά τρόπον εύληπτο και αξιοποιήσιμο, προς όφελος του εκπαιδευτικού κοινού.
 • Να αναπτύξει τη δομή, την ασφαλιστική τεχνική, τη μεθοδολογία αξιολόγησης, ανάληψης και αντασφάλισης κινδύνων, καθώς και τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα διαδικασιών που αφορούν στις ασφαλίσεις αυτές (κατάρτιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αποζημιωτική πολιτική, έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου,…).
 • Να παρουσιάσει συστηματική επιχειρηματολογία ανάπτυξης των εργασιών αυτών των ασφαλίσεων, κατά τρόπο τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό.
 • Να μεταλαμπαδεύσει άριστες διεθνείς πρακτικές ασφαλιστικής εργασίας (best work practices).

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίο

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κ. Διονύσιος Μάτσας, Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με εξειδικευμένες διδακτορικές σπουδές, επί κεφαλής της Διεύθυνσης Underwriting και Ζημιών του Κλάδου Τεχνικών Κινδύνων της Εταιρίας HDI Global. Ο κ. Μάτσας διαθέτει διεθνείς παραστάσεις, πολυετή εμπειρία και υψηλή ασφαλιστική εξειδίκευση, τεχνική και επιστημονική αρθρογραφία, καθώς και συμμετοχή σε αξιοπρόσεχτα συνέδρια εξειδικευμένου ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κ. Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές ασφαλιστικού περιεχομένου στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re, Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris. Ο κ. Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Περισσότερα για το σεμινάριο εδώ.

Αίτηση Συμμετοχής


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας