παραγωγή ασφαλίστρων 2013

Θετικά αποτελέσματα το 2013 για τον Όμιλο ARAG

Θετικά αποτελέσματα το 2013 για τον Όμιλο ARAG

Ο διεθνής Όμιλος ARAG SE αύξησε το 2013 τις ασφαλιστικές εργασίες κατά 1,4% παρά την ύφεση στην Νότια Ευρώπη. Τα έσοδα από ασφάλιστρα των διεθνών υποκαταστημάτων αυξήθηκαν κατά 5,4% και στη Γερμανία η ασφάλιση Νομικής Προστασία για πρώτη φορά τα…

ERGO: €133,3 εκατ. ο κύκλος εργασιών της το 2013

ERGO: €133,3 εκατ. ο κύκλος εργασιών της το 2013

Τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η ERGO για το 2013 πιστοποιούν τον υψηλό δείκτη φερεγγυότητάς της και επιβεβαιώνουν την αποτελεσματική στρατηγική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Για ακόμη μια χρονιά τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κινήθηκαν σε απολύτως ικανοποιητικά…

Ενίσχυση μεριδίου αγοράς στο 4,9% το 2013 για την Allianz Ελλάδος

Ενίσχυση μεριδίου αγοράς στο 4,9% το 2013 για την Allianz Ελλάδος

Σημαντική ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στην ελληνική ασφαλιστική αγορά πέτυχε η Allianz Ελλάδος μέσα στο 2013. Με βάση τα δημοσιευθέντα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας για την παραγωγή ασφαλίστρων, η Allianz Ελλάδος κατάφερε εν μέσω μίας ακόμη υφεσιακής χρονιάς…

Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα: Καθαρά κέρδη €3,59 εκατ. το 2013

Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα: Καθαρά κέρδη €3,59 εκατ. το 2013

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τις έντονες πιέσεις στην ασφαλιστική αγορά, τα καθαρά κέρδη της Ευρωπαϊκής Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα, για το 2013 ανήλθαν σε 3,59 εκατ. ευρώ και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της διαμορφώθηκε στα 72,6 εκατ. ευρώ. Κατά τη…

Ευρωπαϊκή Πίστη: Κέρδη προ φόρων €13,4 εκατ. το 2013

Ευρωπαϊκή Πίστη: Κέρδη προ φόρων €13,4 εκατ. το 2013

Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 2013 σε απλή και ενοποιημένη βάση, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Απριλίου 2014. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους…

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Σημαντική Αύξηση Κερδών σε €39,5 το 2013

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Σημαντική Αύξηση Κερδών σε €39,5 το 2013

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική, βελτιώνοντας σταθερά τα αποτελέσματά της, παρουσίασε σημαντική αύξηση των κερδών για το 2013, ύψους 39,5 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, έναντι κερδών μετά από φόρους 26,5 εκατ. ευρώ το 2012. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων…

Στο 400% διαμορφώθηκε το περιθώριο φερεγγυότητας της NP Insurance

Στο 400% διαμορφώθηκε το περιθώριο φερεγγυότητας της NP Insurance

Ιδιαίτερα ισχυροποιημένη σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας και οικονομικών μεγεθών έκλεισε το 2013 η NP Insurance.  Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η ελληνική ασφαλιστική εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση  47% σε σχέση με το 2012 των Ιδίων Κεφαλαίων της, τα οποία διαμορφώθηκαν στα…

Ευρωπαϊκή Πίστη: €13,4 εκατ. ευρώ κέρδη το 2013

Ευρωπαϊκή Πίστη: €13,4 εκατ. ευρώ κέρδη το 2013

Αύξηση των οικονομικών της μεγεθών πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. το 2013, σε μία περίοδο όπου η παραγωγή του ασφαλιστικού κλάδου υποχώρησε κατά 9,8%. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία σημείωσε: Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 15,5% στα 13,4 εκ. ευρώ,…

Καθαρά κέρδη €762 εκατ. για τον Όμιλο Talanx το 2013

Καθαρά κέρδη €762 εκατ. για τον Όμιλο Talanx το 2013

Σημαντική αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και τα καθαρά κέρδη για το οικονομικό έτος 2013 παρουσίασε ο Όμιλος Talanx–που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling Industrie Versicherung AG. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ενισχύθηκαν σε όλους τους…

Εθνική Ασφαλιστική: Κέρδη €111,5 εκατ. το 2013

Εθνική Ασφαλιστική: Κέρδη €111,5 εκατ. το 2013

Αύξηση 11,3% στον Κλάδο Ζωής Κέρδη προ φόρων ύψους €111,5 εκατ. παρουσίασε το 2013 η Εθνική Ασφαλιστική, σε σχέση με €90,9 εκατ. το 2012, συνεχίζοντας τη σταθερή και αυξανόμενη κερδοφορία προ απομειώσεων του Ομίλου, η οποία  ξεκίνησε το 2011. Ο…

Καθαρά κέρδη και σταθερή η θέση της Interamerican το 2013

Καθαρά κέρδη και σταθερή η θέση της Interamerican το 2013

Στις 11 Μαρτίου ε.ε. στα κεντρικά της γραφεία και διά στόματος του Δ/ντος Συμβούλου, κ. Γ. Κώτσαλου, η Interamerican, θυγατρική της συνεταιριστικής Achmea, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το 2013. Η Interamerican κατέγραψε κέρδη μετά φόρων €26,6 εκατ. και η…

Θετικά αποτελέσματα από τον Όμιλο Allianz τo 2013

Θετικά αποτελέσματα από τον Όμιλο Allianz τo 2013

Ο Όμιλος Allianz συνέχισε την ανοδική του πορεία το 2013, καταγράφοντας αύξηση εσόδων και κερδών. Σε δελτίο τύπου για τα αποτελέσματα του Ομίλου την περασμένη χρονιά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία, τα έσοδα του Ομίλου…

Αύξηση Παραγωγής και Καθαρών Κερδών για τον Όμιλο CNP Assurances το 2013

Αύξηση Παραγωγής και Καθαρών Κερδών για τον Όμιλο CNP Assurances το 2013

Με Δελτίο Τύπου στις 20 Φεβρουαρίου 2014, ο Όμιλος της CNP Assurances, κορυφαίος στις ασφαλίσεις προσώπων στη Γαλλία και παρουσία στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το 2013. Συγκριτικά με τα αποτελέσματα του 2012, ο Όμιλος…

Όμιλος ΑΧΑ: Αύξηση κερδών το 2013

Όμιλος ΑΧΑ: Αύξηση κερδών το 2013

Αύξηση συνολικών εσόδων κατά 2%, κατέγραψε ο Όμιλος ΑΧΑ το 2013, φτάνοντας τα 91 δις ευρώ. Τα καθαρά κέρδη προ εκτάκτων κερδών επενδύσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 18%, φτάνοντας τα 4,7 δις ευρώ. Αύξηση κατά 20% σημειώθηκε και στα προσαρμοσμένα…

Συνεταιριστική Ασφαλιστική: Κέρδη €5,3 εκατ. το 2013

Συνεταιριστική Ασφαλιστική: Κέρδη €5,3 εκατ. το 2013

Στα 31 εκατ. ευρώ, ανήλθε παραγωγή της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής το 2013, ενώ τα τεχνικά αποθέματα της εταιρείας ανήλθαν στα 47 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των τεχνικών αποθεμάτων επί της παραγωγής ανήλθε στο 152%, ενώ στον κλάδο αυτοκινήτων στο 210%. Τέλος,…

Allianz Ελλάδος: Αποτελέσματα 9μήνου 2013

Σημαντική ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στην ελληνική ασφαλιστική αγορά πέτυχε η Allianz Ελλάδος μέσα στο εννεάμηνο του 2013. Με βάση τα δημοσιευθέντα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας για την παραγωγή ασφαλίστρων, η Allianz Ελλάδος, επιδεικνύοντας αντιστάσεις έναντι των συνεπειών…

Παραγωγή ασφαλίστρων 10μήνου 2013

Παραγωγή ασφαλίστρων 10μήνου 2013

Στα ίδια πάνω κάτω επίπεδα με το εννεάμηνο του 2013 κινήθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) το 10μηνο, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιεί η ΕΑΕΕ ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της. Στην έρευνα συνολικά ανταποκρίθηκαν 60…

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Κερδοφορία και στο 9μηνο 2013

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Κερδοφορία και στο 9μηνο 2013

Κέρδη προ φόρων ύψους €34,5 εκατ. εμφάνισε η ΑΤΕ Ασφαλιστική στο εννεάμηνο του 2013, ενώ τα μετά φόρων αποτελέσματα ανήλθαν στο ύψος των €27,8 εκατ. Για το αντίστοιχο περσινό διάστημα, τα κερδοφόρα αποτελέσματα είχαν ανέλθει στο ύψος των €30,8 εκατ.…

Eurolife ERB Ασφαλιστική: Αποτελέσματα 9μηνου 2013

Eurolife ERB Ασφαλιστική: Αποτελέσματα 9μηνου 2013

Ανοδική παραγωγή και αύξηση στα Κέρδη προ φόρων παρουσιάζει η Eurolife Ασφαλιστικήκαι το 9μηνο του 2013, δίνοντας έμφαση στη συνολική κάλυψη των αναγκών των πελατών της μέσω της δραστηριοποίησης της στις ασφαλίσεις Ζωής, Περιουσίας και Ατυχημάτων. Αναλυτικότερα, Το σύνολο της…

Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ: Αποτελέσματα 9μήνου 2013

Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ: Αποτελέσματα 9μήνου 2013

Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων καθώς και βελτίωση των περισσότερων οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο εννεάμηνο του 2013, με το σύνολο της Ασφαλιστικής Αγοράς να παρουσιάζει περαιτέρω μείωση της παραγωγής της κατά 10,1% περίπου. Όπως αναφέρεται σε…

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας