Οικονομικά Μεγέθη

Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ: Αποτελέσματα 9μήνου 2013

Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων καθώς και βελτίωση των περισσότερων οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο εννεάμηνο του 2013, με το σύνολο της Ασφαλιστικής Αγοράς να παρουσιάζει περαιτέρω μείωση της παραγωγής της κατά 10,1% περίπου.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία σημείωσε:

  • Αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 1,15% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012, η οποία και διαμορφώθηκε στα 122,3 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα στους κλάδους Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων η αύξηση είναι 7,7% και 7,8%, αντίστοιχα, ενώ στον κλάδο Αυτοκινήτων -2,9%, έναντι εκείνων του μ.ο. της αγοράς (-16,2%, -3,9%, -6,5%, αντίστοιχα).
  • Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 7,27 εκατ. ευρώ, έναντι 8,67 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012. Η μείωση των κερδών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των ασφαλιστικών και λοιπών προβλέψεων, που έγινε για την περαιτέρω ενίσχυση της φερεγγυότητας της εταιρείας.
  • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 8,6%, στα 56,13 εκατ. ευρώ, έναντι 51,66 εκατ. ευρώ την 31/12/2012.
  • Αύξηση του ενεργητικού κατά 7,0% στα 297,98 εκατ. ευρώ, έναντι 278,46 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2012.
  • Αύξηση των τεχνικών προβλέψεων κατά 10,3% σε σχέση με την 31/12/2012.
  • Μείωση των απαιτήσεων από ασφάλιστρα κατά 4,0% ως απόρροια της εισπρακτικής πολιτικής που ακολουθείται.

Στο ίδιο δελτίο επισημαίνεται ότι η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό, δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και η φερεγγυότητα και η ταμειακή της ρευστότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας