Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα: Καθαρά κέρδη €3,59 εκατ. το 2013

3293

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τις έντονες πιέσεις στην ασφαλιστική αγορά, τα καθαρά κέρδη της Ευρωπαϊκής Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα, για το 2013 ανήλθαν σε 3,59 εκατ. ευρώ και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της διαμορφώθηκε στα 72,6 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα  κατέβαλε αποζημιώσεις ύψους 44,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά αποθεματικά της ανήλθαν σε 106,9 εκατ. ευρώ.

Η επίτευξη κερδοφορίας και κατά το 2013 και οι στρατηγικοί στόχοι του 2014 απασχόλησαν την πρόσφατη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα. Τονίστηκε ότι η συνεχιζόμενη κερδοφορία αποτελεί εχέγγυο υγιούς ανάπτυξης. Ισχυροποιεί δε ακόμη περισσότερο την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας εν όψει μάλιστα της εφαρμογής των νέων αυστηρότερων κανόνων φερεγγυότητας (Solvency II). Σημειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σήμερα σε 45,4 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα για το 2014, ο κ. Κωνσταντίνος Μπερτσιάς, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, δήλωσε σχετικά: «Οι στόχοι μας παραμένουν αναλλοίωτοι. Σκοπεύουμε στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας και την εκπλήρωση τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών απαιτήσεων του Solvency IΙ. Παράλληλα, θα προχωρήσουμε στην πλήρη εναρμόνιση της λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θεσπίσει η εποπτεύουσα αρχή. Επιπλέον, θα ενδυναμώσουμε  τις σχέσεις της Εταιρείας μας με το δίκτυο Συνεργατών μας, ενώ σταθεροί στην πελατοκεντρική μας φιλοσοφία θα συνεχίσουμε την προώθηση νέων ολοκληρωμένων ασφαλιστικών, προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, καθώς την παροχή προνομίων στους ασφαλισμένους μας με στόχο την πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή τους».

Στη φωτ. από αριστερά, οι κ.κ. Γ. Μινέτας, Αντιπρόεδρος, Β. Θεοχαράκης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, και Κ. Μπερτσιάς, Γενικός Δ/ντής.

Προηγούμενο άρθροΑναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης των διαμεσολαβητών
Επόμενο άρθροGenerali: Ημερίδα για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας και των συντάξεων