ΑΤΕ Ασφαλιστική: Κερδοφορία και στο 9μηνο 2013

316

Κέρδη προ φόρων ύψους €34,5 εκατ. εμφάνισε η ΑΤΕ Ασφαλιστική στο εννεάμηνο του 2013, ενώ τα μετά φόρων αποτελέσματα ανήλθαν στο ύψος των €27,8 εκατ. Για το αντίστοιχο περσινό διάστημα, τα κερδοφόρα αποτελέσματα είχαν ανέλθει στο ύψος των €30,8 εκατ. προ φόρων και μετά φόρων στα €25,2 εκατ.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2013 ανήλθε στο ύψος των €110 εκατ., έναντι €112,2 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μειωμένη οριακά κατά 2,1%.

Στον Κλάδο Ζωής, ο οποίος συμμετέχει με ποσοστό 24% στα συνολικά ασφάλιστρα της Εταιρείας, παρουσιάζεται μείωση των ασφαλίστρων κατά 9,4% περίπου, ενώ στους Γενικούς Κλάδους σημειώνεται οριακή αύξηση, «γεγονός που φανερώνει την τάση σταθεροποίησης της παραγωγής», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το σύνολο των αποζημιώσεων ανήλθε για την αναφερόμενη περίοδο στο ύψος των €75,2 εκατ., έναντι €86,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας μείωση κατά 13,3 %.

Τα έσοδα από επενδύσεις για το εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν στο ύψος των €12,7 εκατ., έναντι €9,7 εκατ. για το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρουσιάζοντας αύξηση 30,2%.

Τέλος, μετά τα παραπάνω αποτελέσματα, η καθαρή θέση της Εταιρείας στις 30.9.2013  διαμορφώθηκε στα €53,3 εκατ. 

Εν κατακλείδι, στο σχετικό δελτίο τύπου της Εταιρείας σημειώνονται τα εξής: «Η συνεχιζόμενη κερδοφορία, η οποία ξεπερνά ακόμα και τις προβλέψεις της Διοίκησης, επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και τη συνέπεια της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, η οποία συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ασφαλιστική αγορά. Έχοντας δίπλα της αφοσιωμένους Συνεργάτες και ικανοποιημένους Πελάτες, συνεχίζει τη σταθερή της πορεία, με σημαία την αξιοπιστία και τη συνέπειά της απέναντι στους ασφαλισμένους».

Προηγούμενο άρθροΕτήσιο Συνέδριο του Κύκλου Επιτυχημένων Ασφαλιστών της MetLife Alico
Επόμενο άρθροΗ Υδρόγειος υιοθετεί τη λύση SAS Visual Analytics