Θετικά αποτελέσματα το 2013 για τον Όμιλο ARAG

3310

Ο διεθνής Όμιλος ARAG SE αύξησε το 2013 τις ασφαλιστικές εργασίες κατά 1,4% παρά την ύφεση στην Νότια Ευρώπη. Τα έσοδα από ασφάλιστρα των διεθνών υποκαταστημάτων αυξήθηκαν κατά 5,4% και στη Γερμανία η ασφάλιση Νομικής Προστασία για πρώτη φορά τα τελευταία 15 χρόνια σημειώνει αύξηση. Όλοι οι κλάδοι του Ομίλου δείχνουν θετικά αποτελέσματα. Το ετήσιο πλεόνασμα βελτιώθηκε εμφανώς κατά 25%. Η πρόγνωση για το 2014 αναφέρει αισθητή κινητικότητα στις νέες εργασίες.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο κύριος μέτοχος και Πρόεδρος του Δ.Σ., Dr. PaulOtto Fassbender: «Οι εργασίες μας αναπτύχθηκαν καλύτερα απ’ ότι προβλέψαμε στα τέλη του προηγούμενου έτους». Η οικογενειακή επιχείρηση ARAG πέτυχε κατά το εταιρικό έτος 2013 έσοδα από ασφάλιστρα ύψους 1,53 δισεκατομμύρια Ευρώ. Παρά το απαιτητικό, οικονομικό περιβάλλον, αυξήθηκαν οι εισπράξεις ασφαλίστρων από το εσωτερικό και το εξωτερικό, κατά 1,4%. Συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, η συνολική απόδοση του Ομίλου αυξήθηκε από 1,55 δισεκατομμύρια Ευρώ τον προηγούμενο χρόνο σε 1,58 δισεκατομμύρια Ευρώ το 2013. Το αποτέλεσμα της κύριας δραστηριότητας της ARAG μετά το περσινό ρεκόρ των 92 εκατομμυρίων Ευρώ, παραμένει σε εξαιρετικά, υψηλό επίπεδο των 76,1 εκατομμυρίων Ευρώ.

Ο συνδυασμός της αύξησης ασφαλίστρων και της μείωσης του δείκτη κόστους από 33,8% σε 32% απορρόφησε τις αυξήσεις στο κόστος των ζημιών. Το combined ratio της ARAG, αυξήθηκε μόνο ελαφρώς από 93,4% σε 93,7%, παρά το γεγονός ότι στη Γερμανία επήλθαν μεγάλες αυξήσεις στις δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα. Αυτός ήταν ένας βασικός λόγος της αύξησης των εξόδων ζημιών του Ομίλου σε 935,7 εκατομμύρια Ευρώ το 2013 έναντι 892,9 εκατομμύρια Ευρώ το 2012. Ο δείκτης ζημιών αυξήθηκε αντιστοίχως από 59,7% σε 61,7%. Ο Όμιλος αύξησε τα ίδια κεφάλαιά του κατά σχεδόν 10%, ήτοι από 361,4 εκατομμύρια Ευρώ σε 394,1 εκατομμύρια Ευρώ. Για τους ιδιοκτήτες της ARAG ο Όμιλος συνεχίζει να αποτελεί μία εξαιρετική επένδυση. «Η ARAG αναπτύσσεται και είναι κερδοφόρα διαθέτοντας απολύτως εξειδικευμένα προϊόντα», τονίζει ο Dr. Paul- Otto Fassbender.

Ο κλάδος της Νομικής Προστασίας αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο του Ομίλου και διανύει μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά. Η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της “HELP Forsikring AS” στη Σκανδιναβία, απορρόφησε με το παραπάνω την ασθενέστερη ανάπτυξη στην Ισπανία και την Ιταλία. Τα έσοδα από ασφάλιστρα στο σύνολο του κλάδου της Νομικής Προστασίας ανέβηκαν κατά 3,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ήτοι από 720,4 εκατομμύρια Ευρώ σε 746,9 εκατομμύρια Ευρώ. Οι εργασίες της Νομικής Προστασίας διεθνώς –εκτός Γερμανίας–  σημείωσαν αύξηση μετά από ένα πιο αδύναμο προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν πάλι εμφανώς κατά 5,4% και ανήλθαν σε 446,3 εκατομμύρια Ευρώ, έναντι 423,5 εκατομμύρια Ευρώ το προηγούμενο έτος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται περαιτέρω το ποσοστό του κλάδου της Νομικής Προστασίας σε διεθνές επίπεδο και προσεγγίζει το 60%. Στην γερμανική ασφαλιστική αγορά, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, η ARAG στον κλάδο της Νομικής Προστασίας σημείωσε μικρή αύξηση, ήτοι από 296,9 εκατομμύρια Ευρώ σε 300,6 εκατομμύρια Ευρώ.

Οι γενικές ασφάλειες παρουσίασαν αύξηση στη γερμανική αγορά στα έσοδα κατά 1,4%. Διεθνώς, παρά τη μείωση των ασφαλίσεων του κλάδου βοήθειας σε Ισπανία και Ιταλία, τα έσοδα του κλάδου μειώθηκαν ελαφρώς από 227,6 εκατομμύρια Ευρώ σε 226,5 εκατομμύρια Ευρώ. Ο δείκτης ζημιών ανέβηκε ελαφρώς από 45,6% σε 46,1% και συνεχίζει να είναι σε εξαιρετικό επίπεδο.

Στον κλάδο των ασφαλίσεων υγείας ο Όμιλος μετά από 15 χρόνια ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο, σταθεροποιήθηκε με ασφάλιστρα 332 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 331 εκατομμύρια Ευρώ και παραμένει αμετάβλητα το μεγαλύτερο κομμάτι της ARAG στην γερμανική αγορά.

Στις ασφαλίσεις ζωής μετά από δύο χρόνια έντονης ανάπτυξης, υπήρξε μικρή ύφεση στα έσοδα από ασφάλιστρα από 229,6 εκατομμύρια Ευρώ σε 225 εκατομμύρια Ευρώ.

Προοπτικές του τρέχοντος έτους 2014

Η νέα παραγωγή της ARAG, έδειξε κατά τους πρώτους μήνες του έτους εμφανείς προοπτικές ανάπτυξης. Αυξάνονται τα έσοδα από ασφάλιστρα κατά 2,5% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, ήτοι από 797,6 εκατομμύρια Ευρώ σε 818 εκατομμύρια Ευρώ. Ειδικά ο κλάδος της Νομικής Προστασίας ωφελείται με αύξηση εσόδων κατά 4,1% από 387,2 εκατομμύρια Ευρώ σε 403 εκατομμύρια Ευρώ. Η διεθνής Νομική Προστασία αυξάνεται κατά 6% και ο κλάδος της Νομικής Προστασίας στην Γερμανία δείχνει αύξηση 1,2%. Η ανάπτυξη επιστρέφει επίσης στη Νότια Ευρώπη με αύξηση στην Ισπανία κατά 7,1% και στην Ιταλία κατά 5,4%. Για το σύνολο των εργασιών της ARAG υπολογίζεται έως το τέλος του 2014 αύξηση εσόδων από ασφάλιστρα κατά 3%.

Ο Dr. Paul- Otto Fassbender είναι πεπεισμένος όπως ο ίδιος αναφέρει ότι η ARAG έχει τα προσόντα να αναπτυχθεί και να καθιερωθεί σήμερα ως ένας εκ των καλύτερων ασφαλιστών στην αγορά, διότι όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «οι επιτυχίες του αύριο δεν δημιουργούνται οποτεδήποτε αλλά σήμερα».

Στη φωτ. ο Γενικός Δ/ντής του Υποκαταστήματος της ARAG στην Ελλάδα, κ. Δημήτρης Τσεκούρας.

Προηγούμενο άρθροΌταν ζητάει ΑΠΑΙΤΕΙ, όταν καλείται ΑΡΝΕΙΤΑΙ η ΤτΕ
Επόμενο άρθροΚλάδος Νομικής Προστασίας 2013