Άρθρα

Όταν ζητάει ΑΠΑΙΤΕΙ, όταν καλείται ΑΡΝΕΙΤΑΙ η ΤτΕ

Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος εξαντλεί όλη τη …φαντασία των στελεχών της, ώστε να επιτάσσει την υποβολή άπειρων στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία και τα αποτελέσματα των ασφαλιστικών εταιρειών και των εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Στόχος και σκοπός της εποπτεύουσας αρχής είναι η διασφάλιση της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας των ασφαλιστικών εταιρειών και των διαμεσολαβούντων ως προς τα συμφέροντα των καταναλωτών , της λειτουργίας του υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού, της τήρησης, τέλος, των κοινοτικών κανόνων.

Τα κίνητρα της εποπτεύουσας αρχής είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπηρετούν και τον κλάδο και τον θεσμό και τον καταναλωτή.

Ο κίνδυνος της γιγάντωσης της γραφειοκρατίας για την παροχή εκ μέρους των εποπτευόμενων όλων αυτών των στοιχείων και η ως εξ αυτού αύξηση του λειτουργικού κόστους των εταιρειών ,που μοιραία μετακυλύεται στον καταναλωτή, βρίσκει την απάντηση ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνει η ΤτΕ και έχουν προκαλέσει την εύλογη δυσφορία του κλάδου πώς αξιοποιούνται και από ποιους;

Το ερώτημα καθίσταται ρεαλιστικά ανησυχητικό και λαμβάνει διαστάσεις πολιτικού θέματος σήμερα, όταν η ΤτΕ, για πρώτη φορά, αρνείται την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών ανά εταιρεία και ανά κλάδο. Άρνηση αναιτιολόγητη  και με επίμονη έως προσβλητική περιφρόνηση αλλά και ανάγωγη αντιμετώπιση των αιτουμένων.

Συνεργάτης του Διοικητή κ. Στουρνάρα μας διαβεβαίωσε ότι η υπηρεσία θα υποβάλει γραπτώς στον κ. Διοικητή το σκεπτικό της άρνησής της. Μέχρι τότε και εμείς θα περιμένουμε, όπως περιμένουν και οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες, αφού άλλη μια ευκαιρία γι’ αυτές προκύπτει.

Υ.Γ.: 1. Λεπτομέρεια αποτελεί για την ΤτΕ ότι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, όταν εκδίδει αποτελέσματα, αναγκάζεται πλέον να τονίζει ότι είναι «κατ’ εκτίμησην».

2. Λεπτομέρεια ευθέως υπονομευτική για τη συνοχή της Ένωσης συνιστά η τακτική της Τράπεζας, αφού άλλα μέλη ενημερώνονται «αρμοδίως» και άλλα μέλη,  που δεν τυγχάνουν προσβάσεων, δεν ενημερώνονται.

3. Λεπτομέρεια αποτελεί ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αναλαμβάνουν κατά νόμο ευθύνη ενημέρωσης των πελατών τους για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας που προτείνουν αλλά και του ανταγωνισμού, αλλά η εποπτεύουσα αρχή δεν τους επιτρέπει την πρόσβαση σε στοιχεία επίσημα της κατά κλάδο δραστηριότητας των ασφαλιστικών εταιρειών, που μόνο αυτή κατέχει.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας