Άρθρα

H ERGO στη Γερμανία: Όποιος θέλει να λειτουργήσει ως παράγων σταθερότητας, πρέπει να αναπτύσσεται κερδοφόρα

Tου Θεόδωρου Κοκκάλα,
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ERGO Γερμανίας AG

Κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικές εξελίξεις, πληθωρισμός, τεχνολογική αναταραχή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ρυθμός των αλλαγών γύρω μας επιταχύνεται. Αυτό αυξάνει και εδραιώνει τη σημασία της ασφαλιστικής αγοράς γενικότερα, και ειδικότερα της ERGO ως ασφαλιστική εταιρεία, για την κοινωνία και τους συνανθρώπους μας, αλλά αυξάνει επίσης τις απαιτήσεις για το επιχειρηματικό μας μοντέλο, την κερδοφορία μας και, συνεπώς, την ανθεκτικότητά μας.

Ζούμε σε καιρούς προκλήσεων. Πολλά πράγματα, που για καιρό θεωρούνταν δεδομένα, γίνονται όλο και πιο δύσκολα και αβέβαια. Επιπλέον, οι πελάτες μας –και για την ακρίβεια ολόκληρη η κοινωνία μας– δέχονται πιέσεις από πληθώρα εξωτερικών παραγόντων:

Οι οικονομικές προοπτικές για τη Γερμανία παραμένουν δυσοίωνες· οι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η γερμανική οικονομία θα αναπτυχθεί λιγότερο από ένα τοις εκατό το 2024, ενώ ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη παραμένει επίμονα υψηλός.

Με συνολικές ζημιές 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από τις οποίες ασφαλισμένες ήταν περίπου 95 δισεκατομμύρια δολάρια, το 2023 αποτελεί μια χρονιά (όπως και οι προηγούμενες) με μεγάλο αριθμό ζημιών.

Σε αυτά προστίθεται η θριαμβευτική προέλαση της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων ανατρεπτικών τεχνολογιών, οι οποίες είναι πιθανό να φέρουν επανάσταση στην καθημερινή και εργασιακή μας ζωή, όπως έκανε το internet πριν από τρεις δεκαετίες.

Ειδικότερα για τη Γερμανία, εκτός από την κρίσιμη κατάσταση στην οικονομία, ιδίως στον τόσο σημαντικό τομέα του εξωτερικού εμπορίου, επιβαρυντικά λειτουργούν διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η υψηλή κανονιστική και φορολογική επιβάρυνση και η αργή πρόοδος της ψηφιοποίησης. Αντίθετα, οι ελπίδες εναποτίθενται στις καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν στήριξη στην οικονομία και φέτος, λόγω της πτώσης του πληθωρισμού.

Όποιος θέλει να αναλάβει ευθύνη και να προσφέρει σταθερότητα…

Με επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου 1,9 τρισεκατομμυρίων ευρώ, ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές της Γερμανίας. Οι γερμανικές ασφαλιστικές εταιρείες είναι αξιόπιστοι χορηγοί κεφαλαίων, για τη χρηματοδότηση εταιρειών και ακινήτων, τραπεζών και του δημόσιου τομέα. Η ασφαλιστική δραστηριότητα εστιάζει μακροπρόθεσμα. Για τον λόγο αυτόν, οι ασφαλιστικές συνήθως διατηρούν τις επενδύσεις τους για πολλά χρόνια, μερικές φορές ακόμη και για δεκαετίες. Με τις επενδύσεις τους, οι ασφαλιστικές υποστηρίζουν τη χρηματοδότηση των υποδομών και των νέων τεχνολογιών.

H ERGO στη Γερμανία: Όποιος θέλει να λειτουργήσει ως παράγων σταθερότητας, πρέπει να αναπτύσσεται κερδοφόρα

Σε ταραχώδεις καιρούς, όπως αυτοί που βιώνουμε σήμερα, είναι ακόμη σημαντικότερο από ποτέ να ανταποκριθούμε και εμείς στην ERGO, ως μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη, στην ευθύνη μας: απέναντι στους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, τους εργαζομένους μας, αλλά και για τη σταθερότητα της κοινωνίας μας και του οικονομικού μας συστήματος στο σύνολό του. Ιδιαίτερα στη Γερμανία, ως τη μεγαλύτερη αγορά και παραδοσιακά τον σημαντικότερο παράγοντα κερδών του Ομίλου.

➜ …πρέπει ο ίδιος να είναι σταθερός και ανθεκτικός…

Σε αυτό το πλαίσιο, η περαιτέρω εξέλιξη του επιχειρηματικού μας μοντέλου, η ανταγωνιστικότητα, οι προοπτικές ανάπτυξής μας και τελικά η κερδοφορία μας δεν είναι αυτοσκοπός μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας σχεδιασμένης με στόχο αποκλειστικά τη μεγιστοποίηση των κερδών: αν θέλουμε να αντισταθμίσουμε τους κινδύνους και να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας, οι εργαζόμενοι και όλοι όσοι επηρεάζονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν μια ξέγνοιαστη και αισιόδοξη ζωή στο μέλλον, εμείς οι ίδιοι ως ERGO πρέπει να είμαστε ισχυροί και να εργαζόμαστε με συνέπεια για τη μελλοντική μας ευρωστία και ανταγωνιστικότητα.

➜ …και συνεχώς να επιδιώκει την κερδοφόρα ανάπτυξη!

Επομένως, η κερδοφόρα ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα των στρατηγικών μας σχεδιασμών, προκειμένου να παραμείνουμε παράγων σταθερότητας για το ανθρώπινο δυναμικό και τους μετόχους μας, αλλά και για την κοινωνία και το οικονομικό μας σύστημα ως διαχειριστές κινδύνων και επενδυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, μου αρέσει να μιλάω για την «ανθεκτικότητα» (Resilience) που χρειαζόμαστε, προκειμένου να επωμιστούμε τα πιο πάνω καθήκοντα και να εκπληρώσουμε την προαναφερθείσα ευθύνη μας ως παράγων σταθερότητας.

Δεν θα είναι κάθε ασφαλιστική εταιρεία σε θέση να το κάνει αυτό εξίσου καλά σε περιόδους πολλαπλών κρίσεων, σημαντικής αύξησης του κόστους, τεράστιων κοινωνικών αλλαγών και αυξανόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων. 

Η «απλότητα» ως στρατηγική υπόσχεση…

Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της μεγαλύτερης αγοράς μας, της Γερμανίας, για να περιγράψω τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να διευρύνουμε την ανταγωνιστική μας θέση και να επιτύχουμε αειφόρο και κερδοφόρα ανάπτυξη στο μέλλον: Η υπόσχεσή μας προς τους πελάτες μας είναι απλή, κατανοητή και σημαντική: «Κάνουμε την ασφάλιση ευκολότερη».

Ζώντας σε έναν κόσμο που γίνεται συνεχώς πιο περίπλοκος και εκπροσωπώντας ένα προϊόν που είναι από τη φύση του σύνθετο και πολλές φορές δυσνόητο, με το να επενδύουμε στη δραστική απλοποίηση της ασφάλισης, διαφοροποιούμαστε από τον ανταγωνισμό σε έναν πολύ σημαντικό τομέα για τον ασφαλισμένο. 

➜ …ένα όχι ακριβώς εύκολο έργο…

Ωστόσο, το εγχείρημα «Κάνουμε την ασφάλιση ευκολότερη» είναι κάθε άλλο παρά εύκολο.
Ίσως γι’ αυτό καμία άλλη ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει τολμήσει ακόμη να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα. Εμείς, στην ERGO, πιστεύουμε ότι έχουμε την ικανότητα να κάνουμε την ασφάλιση ευκολότερη, όπου αυτό είναι δυνατόν. Μάλιστα, οι τελευταίες έρευνες πελατών επιβεβαιώνουν, με εντυπωσιακά στοιχεία, ότι οι πελάτες μάς συνδέουν ήδη με την έννοια της ευκολίας.

➜ …με πάρα πολλές διαφορετικές όψεις!

Προφανώς, η προσπάθεια αυτή δεν περιορίζεται στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών μας. Είναι ένα έργο πολύ πιο σύνθετο και ξεκινά από τον τρόπο που επικοινωνούμε με τους πελάτες μας: πώς τους ακούμε και πώς αναλύουμε τις ανάγκες τους, πώς τους εξηγούμε, πώς τους συμβουλεύουμε, πόσο διαφανείς είμαστε μαζί τους· πώς τους αντιμετωπίζουμε ως ERGO στο σύνολό τους.

Ως ασφαλιστική εταιρεία, πρέπει να διαχειριζόμαστε άριστα την πολυπλοκότητα, όπου αυτή είναι απαραίτητη. Όσο καλύτερα διαχειριζόμαστε τα δεδομένα, τους κινδύνους και το underwriting αυτών, τόσο πιο επιτυχημένα δρούμε στην αγορά.

Καταληκτικά, να σημειώσω ότι η ERGO επεκτείνει ακούραστα την τεχνική της αριστεία στη διάδραση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Βασιζόμαστε στα καλύτερα στελέχη, ειδικούς και ταλέντα που εργάζονται στην ERGO. Ενσωματώνουμε τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά εργαλεία, για να αυτοματοποιήσουμε τις διαδικασίες, να κάνουμε τους μελλοντικούς κινδύνους υπολογίσιμους και ασφαλίσιμους, πάντα με τον πελάτη στο επίκεντρο. Αυτή είναι η “ραχοκοκαλιά” της δύναμής μας και η προϋπόθεση για να είμαστε ένας αξιόπιστος συνεργάτης ως διαχειριστής κινδύνων.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας