Καθαρά κέρδη €762 εκατ. για τον Όμιλο Talanx το 2013

3254

Σημαντική αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και τα καθαρά κέρδη για το οικονομικό έτος 2013 παρουσίασε ο Όμιλος Talanx–που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling Industrie Versicherung AG. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ενισχύθηκαν σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη άνοδο στον τομέα Διεθνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών. Ο Όμιλος κατάφερε να απορροφήσει ομαλά την επίδραση των ιδιαίτερα μεγάλων ζημιών από φυσικές καταστροφές και καιρικά φαινόμενα στην Κεντρική Ευρώπη. Σε αυτό το αποτέλεσμα συνετέλεσε η απόφαση να επιδιωχθεί περαιτέρω διεθνοποίηση και συνεπώς μεγαλύτερη διασπορά στην ανάληψη κινδύνων. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου επηρεάστηκαν επίσης θετικά από έκτακτα ειδικά έσοδα.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ενισχύθηκαν το 2013 κατά 5,6% (οργανική αύξηση 3,5%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αγγίζοντας τα 28,1 δισ. ευρώ (από 26,7 το 2012). Συνεκτιμώντας τις συναλλαγματικές προσαρμογές σημειώθηκε αύξηση που αγγίζει το 7,8%. Οι σημαντικές ζημίες από φυσικές καταστροφές, κυρίως στη Γερμανία, καθώς και τα επιπρόσθετα αποθέματα που απαιτούνται για τα ασφαλιστήρια με εγγυήσεις από τη γερμανική εμπορική νομοθεσία (Zinszusatzreserve), οδήγησαν σε μείωση του τεχνικού αποτελέσματος κατά 10,6% σε -1,6 δισ. ευρώ (-1,4). Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) ενισχύθηκαν κατά 2,1% σε 1,8 δισ. ευρώ (1,7). Ο μικτός δείκτης διαμορφώθηκε στο 96,9% (96,4%). Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 3,02 ευρώ (2,86). Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου βελτιώθηκαν κατά 21,7% φθάνοντας τα 762 εκ. ευρώ (626).

 «Παρά τις έκτακτες ζημίες από πλημμύρες, ανεμοθύελλες και χαλαζοπτώσεις, καθώς και την παρατεταμένη περίοδο χαμηλών επιτοκίων, επιτύχαμε τα υψηλότερα μέχρι σήμερα καθαρά κέρδη σε επίπεδο Ομίλου, αυξάνοντας τα λειτουργικά μας κέρδη. Η εξέλιξη αυτή μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Επιπλέον, εξακολουθούμε να σημειώνουμε ισχυρή – μεγαλύτερη του αναλογικού – ανάπτυξη. Αυτό αποδεικνύει δύο πράγματα: αφ’ ενός ότι είμαστε στο σωστό δρόμο σε ότι αφορά τη συστηματική διεθνοποίηση του Ομίλου, και αφ’ ετέρου, ότι οι προσπάθειές μας για περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας γίνονται ολοένα και περισσότερο αντιληπτές», σχολίασε ο CEO της Talanx AG, Herbert. K. Haas.

Ο κ. Haas συμπλήρωσε: «Επιθυμούμε οι μέτοχοί μας να μοιραστούν την επιτυχημένη ανάπτυξη του Ομίλου: το Διοικητικό Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συμβούλιο θα εισηγηθούν κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος 1,20 ευρώ ανά μετοχή, που ισοδυναμεί με αύξηση που αγγίζει το 15%».

Βιομηχανικές ασφαλίσεις

Ο τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, του οποίου ηγείται η HDI-Gerling Industrie, συνέχισε να αναπτύσσεται και το 2013. Τα μικτά ασφάλιστρα ενισχύθηκαν κατά 7% σε 3,8 δισ. ευρώ (3,6). Στην αύξηση συντέλεσαν κυρίως οι ξένες αγορές και ειδικά οι εργασίες σε Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία. Με επιτυχία ξεκίνησαν, επίσης, τα νέα υποκαταστήματα στο Τορόντο, τη Σιγκαπούρη και το Μπαχρέιν. Οι κλάδοι ασφάλισης πυρός, αστικής ευθύνης και αυτοκινήτων σημείωσαν και πάλι σημαντική αύξηση λόγω βελτιώσεων στις τιμές των ασφαλίστρων. Η επίδραση των μεγάλων ζημιών που ανήλθαν σε 211 εκ. ευρώ (109) – από τα οποία τα 135 εκ. (53) αφορούν ζημίες από φυσικές καταστροφές – διαμόρφωσαν το τεχνικό αποτέλεσμα στον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων σε -24 εκ. ευρώ (79). Ο μικτός δείκτης αυξήθηκε στο 101,3% (95,1%). Τα επίπεδα ιδίας κράτησης ασφαλίστρων υποχώρησαν οριακά σε 44,5% (45,6%) λόγω αλλαγής στον τρόπο λογιστικοποίησης των αντασφαλίστρων. Χωρίς την εν λόγω αλλαγή στον καταλογισμό, η ίδια κράτηση θα ήταν αυξημένη σε 46,8% (46,1%). Παρά τη διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα, τα έσοδα από επενδύσεις σημείωσαν οριακή μείωση κατά 2,7% σε 240 εκ ευρώ (247). Ως αποτέλεσμα, τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν σε 147 εκ. ευρώ (259). Η συμβολή του τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθε σε 109 εκ. ευρώ (157).

 

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx  2013 (IFRS)

Σε εκ ΕΥΡΩ

2013

20121

Μεταβολή 2013/2012

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

28.151

26.659

5,6 %

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

23.113

21.999

5,1 %

Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (property/casualty insurance and non-life reinsurance)

96,9 %

96,4 %

0,5 % μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις
(συμπ/νων εσόδων/εξόδων από δεσμευμένα κεφάλαια και προκαταβολές συμβολαίων)

3.792

3.795

-0,1 %

Λειτουργικά Κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)

1.784

1.748

2,1 %

Καθαρά κέρδη (αφαιρ. δικαιωμάτων μειοψηφίας)

1.282

1.144

12,0 %

Καθαρά έσοδα Ομίλου

762

626

21,7 %

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων2

10,6 %

10,0 %

0,6 % μονάδες

Ρευστότητα Ομίλου Talanx

210,2 %

225,1 %

-14,9 % μονάδες

 

1) Στοιχεία προσαρμοσμένα κατά IAS 8

2) Ετησιοποιημένα Καθαρά έσοδα Ομίλου εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας

Ετήσια αποτελέσματα 2013:http://annualreport2013.talanx.com

 

Προηγούμενο άρθροHead of HR στην Περιφέρεια Ανατ. και Ν. Ευρώπης της MetLife η κα Λυδία Μαγκλάρα
Επόμενο άρθροΟμαδικά Προγράμματα Ασφάλισης από την Generali