Άνθρωποι και Αριθμοί

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

ERGO, Εθνική, Interamerican Ζημιών, Ευρωπαϊκή Πίστη, Ιντερσαλόνικα, Generali, AXA, NN, Groupama, AIG, οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σε συνέχεια της παρουσίασης των παραγωγικών μεγεθών 36 ασφαλιστικών εταιρειών, για τα έτη 2019 – 2018, και των 10 κορυφαίων σε συνολική παραγωγή και ανά κλάδο στις ασφαλίσεις Ζωής, παρουσιάζουμε σήμερα τις 10 κορυφαίες στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και τις 10 πρώτες ανά κλάδο.

Πηγή των στοιχείων, τα οποία διέθεσαν οι ίδιες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, είναι η ετήσια έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας», στην οποία μπορείτε να αναζητήσετε τα αναλυτικά παραγωγικά μεγέθη των υπολοίπων εταιρειών που δεν παρουσιάζονται εδώ, για την οικονομία του χώρου.

Υπενθυμίζουμε ότι η παραγωγή ασφαλίστρων των 36 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που διέθεσαν στοιχεία για την ετήσια έκδοσή μας, αντιστοιχεί στο 96,5% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων της περασμένης χρονιάς. Αντίστοιχα, για το 2018 είχαν διαθέσει τα στοιχεία τους 37 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή των οποίων αντιστοιχούσε στο 96,1% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων για το 2018.

Στους πίνακες που παραθέτουμε στη συνέχεια θα δείτε την παραγωγή των κορυφαίων εταιρειών στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και πώς κινήθηκαν τα μερίδια αγοράς των 10 πρώτων ανά κλάδο, την προηγούμενη διετία.

Στον πίνακα 1 παρατίθενται με φθίνουσα σειρά, βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, οι 10 πρώτες εταιρείες του 2019 και τα αντίστοιχα μεγέθη και μερίδια αγοράς που είχαν καταγράψει το 2018 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στην 1η θέση παραμένει η ERGO, με μερίδιο αγοράς 9,7% και αυξημένη κατά περίπου €6 εκατ. την παραγωγή της. Στη 2η θέση, με μερίδιο αγοράς 9,6%, είναι και πάλι η Εθνική, η οποία αύξησε κατά περίπου €12 εκατ. την παραγωγή της. Την 3η θέση διατηρεί και το 2019 η Interamerican Ζημιών, με 8,6% μερίδιο αγοράς, επιτυγχάνοντας να αυξήσει την παραγωγή της κατά περίπου €4 εκατ.

Παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των εταιρειών που απαρτίζουν την πρώτη δεκάδα σε παραγωγή ασφαλίστρων το 2019 έχουν καταγράψει αυξήσεις στην παραγωγή τους, έναντι του 2018. Μείωση είχε η ΝΝ, κατά περίπου €6 εκατ., όπως και η Allianz, κατά περίπου €11 εκατ. (€89,1 εκατ. το 2019, έναντι €100,4 εκατ. το 2018), με αποτέλεσμα να “βγει” εκτός της δεκάδας των κορυφαίων για το 2019 (είναι στην 11η θέση).

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες ανά κλάδο Ζημιών

Ακολουθούν πίνακες (2 – 17) με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και τα μερίδια αγοράς των 10 πρώτων εταιρειών ανά κλάδο ασφάλισης το 2019 και τα αντίστοιχα μεγέθη τους για το 2018.
Οι επιμέρους κλάδοι συμμετείχαν ως εξής στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών το 2019 (εντός παρενθέσεως παρατίθενται τα αντίστοιχα ποσοστά των ετών 2018 και 2017):
Ατυχήματα: 2,2% (2,1% το 2018, 1,98% το 2017), Ασθένειες: 13,9% (12,9% το 2018, 10,04% το 2017), Χερσαία Οχήματα: 10,2% (9,6% το 2018, 9,64% το 2017), Αεροσκάφη: 0,01% (0,02% το 2018, 0,01% το 2017), Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια): 0,5% (0,6% το 2018, 0,49% το 2017), Μεταφερόμενα εμπορεύματα: 1,0% (1,0% το 2018, 0,99% το 2017), Πυρκαϊά & στοιχεία της φύσεως: 15,2% (15,9% το 2018, 16,10% το 2017), Λοιπές ζημίες αγαθών: 4,0% (4,1% το 2018, 4,67% το 2017), Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων: 37,0% (38,3% το 2018, 41,26% το 2017), Αστική ευθύνη από αεροσκάφη: 0,1% (0,1% το 2018, 0,04% το 2017), Αστική ευθύνη πλοίων: 0,2% (0,3% το 2018, 0,25% το 2017), Γενική αστική ευθύνη: 4,3% (4,0% το 2018, 3,58% το 2017), Πιστώσεις: 1,6% (1,6% το 2018, 1,62% το 2017), Εγγυήσεις: 0,1% (0,1% το 2018, 0,05% το 2017), Διάφορες χρηματικές απώλειες: 2,5% (2,3% το 2018, 1,98% το 2017), Νομική προστασία: 1,6% (1,7% το 2018, 1,78% το 2017) και Βοήθεια: 5,4% (5,4% το 2018, 5,52% το 2017).

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στα Ατυχήματα, η τριάδα των κορυφαίων είναι αμετάβλητη σε σχέση με το 2018. Στην 1η θέση παραμένει η ERGO με μερίδιο αγοράς 19,8% και έπονται MetLife και Ευρωπαϊκή Πίστη, με 15,2% και 7,3%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €49,42 εκατ., έναντι €46,40 εκατ. το 2018 και €41,37 εκατ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στις Ασθένειες, στην 1η θέση, με μερίδιο αγοράς 34,4%, παραμένει η ΝΝ, αν και εμφανίζει μείωση παραγωγής κατά €6 εκατ. Στη 2η θέση είναι και πάλι η Interamerican Ζωής με 18,0% μερίδιο αγοράς και αύξηση κατά περίπου €6 εκατ. στην παραγωγή της. Στην 3η θέση ανήλθε η Εθνική με μερίδιο αγοράς 13,9%, καθώς αύξησε κατά περίπου €12 εκατ. την παραγωγή της, αφήνοντας στην 4η θέση τη MetLife με 13,2%, η οποία επίσης αύξησε την παραγωγή της κατά €3 εκατ. περίπου.
Στη δεκάδα των κορυφαίων του 2019 εισήλθε η ERGO, με παραγωγή €5,58 εκατ. (έναντι €516,88 χιλ. το 2018) και μερίδιο αγοράς 1,8%. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €314,20 εκατ., έναντι €288,43 εκατ. το 2018 και €209,46 εκατ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών


Στα Χερσαία Οχήματα, παρατηρούμε ανακατατάξεις στην τριάδα των κορυφαίων: Η Υδρόγειος ανέβηκε στην 1η θέση (από την 3η το 2018), με μερίδιο αγοράς 10,1%, αφού αύξησε την παραγωγή της κατά €4 εκατ. περίπου. Στη 2η θέση ανέβηκε η Ευρωπαϊκή Πίστη (από την 4η του 2018), με μερίδιο αγοράς 9,3%, επιτυγχάνοντας να αυξήσει την παραγωγή της κατά περίπου €4 εκατ. Η Allianz, που ήταν 1η το 2018, συναντάται στην 3η θέση, με μερίδιο αγοράς 8,9%, παρότι έχει καταγράψει αύξηση κατά €530 χιλ. περίπου. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €229,81 εκατ., έναντι €213,16 εκατ. το 2018 και €201,13 εκατ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στα Αεροσκάφη, στην 1η θέση ανέβηκε η Ιντερσαλόνικα, με μερίδιο αγοράς 36,0%. Έπονται AIG και Generali, με 34,8% και 28,3%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται σε €194,26 χιλ., έναντι €386,59 χιλ. το 2018 και €273,20 χιλ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στα Πλοία, στην 1η θέση το 2019 (από 2η το 2018), με μερίδιο αγοράς 26,8%, ανέβηκε η Groupama, έχοντας αυξήσει κατά περίπου €600 χιλ. την παραγωγή της. Στη 2η θέση, καθώς μείωσε την παραγωγή της κατά €2,2 εκατ. περίπου, είναι η Interamerican Ζημιών, με 12,9% μερίδιο αγοράς. Στην 3η θέση παραμένει η Ευρωπαϊκή Πίστη, με 12,0% μερίδιο αγοράς. Στη δεκάδα των κορυφαίων, αφήνοντας εκτός τη Δύναμις, εισήλθε το 2019 η Interlife, με μερίδιο αγοράς 1,0%. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €11,58 εκατ., έναντι €12,70 εκατ. το 2018 και €10,29 εκατ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στα Μεταφερόμενα Εμπορεύματα, η Generali διατηρεί την πρωτιά και το 2019, με μερίδιο αγοράς 19,0%. Έπονται, όπως ήταν και το 2018, ΑΧΑ και Interamerican, με 12,9% και 8,3%, αντίστοιχα. Στη δεκάδα των κορυφαίων εισήλθε το 2019 η Εθνική, με μερίδιο αγοράς 3,2%, αφήνοντας στην 11η θέση τη Eurolife FFH, με μερίδιο αγοράς 2,9%. H συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €23,65 εκατ., έναντι €23,45 εκατ. το 2018 και €20,71 εκατ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στην Πυρκαϊά και Στοιχεία της Φύσεως, η κορυφαία τριάδα παραμένει αμετάβλητη: 1η η Εθνική, με μερίδιο αγοράς 19,8%, 2η η ERGO με 17,5% και 3η η AXA με 15,3%. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση της παραγωγής της Allianz, κατά περίπου €9 εκατ., με αποτέλεσμα να κατέβει στη 10η θέση το 2019 (από 7η το 2018), με μερίδιο αγοράς 2,5%. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €343,92 εκατ., έναντι €355,36 εκατ. το 2018 και €336 εκατ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στις Λοιπές Ζημιές Αγαθών, στην 1η θέση παραμένει η ERGO με μερίδιο αγοράς 23,6% και ακολουθούν Generali και Interamerican, με 22,7% και 10,7%, αντίστοιχα. Στη δεκάδα εισήλθε το 2019 η Ευρωπαϊκή Πίστη, με μερίδιο αγοράς 1,6%, ενώ εκτός δεκάδας βρέθηκε η Eurolife FFH (ήταν 9η το 2018, με μερίδιο αγοράς 1,6%). Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €90,75 εκατ., έναντι €92,06 εκατ. το 2018 και €97,38 εκατ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στην Αστική Ευθύνη Οχημάτων, η εικόνα είναι αμετάβλητη ως προς τις τρεις κορυφαίες εταιρείες: 1η η Interamerican Ζημιών, με μερίδιο αγοράς 10,8%, 2η η Ιντερσαλόνικα με 10,3% και 3η η Ευρωπαϊκή Πίστη με 10,1%. Παρατηρούμε ότι η ERGO μείωσε την παραγωγή της κατά €4 εκατ. περίπου, ενώ η Υδρόγειος την αύξησε κατά επίσης €4 εκατ. περίπου. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €835,98 εκατ., έναντι €853,30 εκατ. το 2018 και €860,93 εκατ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στην Αστική Ευθύνη Αεροσκαφών, την 1η θέση κατέχει και το 2019 η Generali, με μερίδιο αγοράς 47,6%. Στη 2η και 3η θέση ακολουθούν η AIG και η Ιντερσαλόνικα, με 9,6% και 3,9%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €1,16 εκατ., έναντι €1,67 εκατ. το 2018 και €812 χιλ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στην Αστική Ευθύνη Πλοίων, η ERGO παραμένει στην 1η θέση, με μερίδιο αγοράς 31,8%, και η Interlife στη 2η θέση με 13,0%. Στην 3η θέση ανέβηκε η Ευρωπαϊκή Πίστη, με 8,4%. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €5,41 εκατ., έναντι €5,76 εκατ. το 2018 και €5,29 εκατ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στη Γενική Αστική Ευθύνη, στην 1η θέση παραμένει η Interamerican Ζημιών, με μερίδιο αγοράς 15,5%. Στη 2η θέση ανέβηκε η Εθνική, με μερίδιο αγοράς 13,5%, καθώς αύξησε κατά περίπου €1,45 εκατ. την παραγωγή της. Η Generali, που διατήρησε στα ίδια επίπεδα την παραγωγή της, κατέβηκε στην 3η θέση, με μερίδιο αγοράς 12,7%. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €97,65 εκατ., έναντι €89,29 εκατ. το 2018 και €74,66 εκατ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στις Εγγυήσεις, 1η είναι η Interamerican Ζημιών, με μερίδιο αγοράς 97,2%. Ακολουθούν στη 2η και 3η θέση η Ευρώπη και η Ατλαντική Ένωση, με 2,4% και 0,2%, αντίστοιχα. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €2,24 εκατ., έναντι €1,85 εκατ. το 2018 και €1,06 εκατ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στις Χρηματικές Απώλειες, η τριάδα των κορυφαίων παραμένει αμετάβλητη: 1η η AIG, με μερίδιο αγοράς 35,8%, 2η η Interamerican Ζημιών, με 13,0%, και 3η η ΑΧΑ, με 9,5%. Και οι τρεις εταιρείες αύξησαν την παραγωγή τους το 2019, έναντι του 2018. Η ERGO εισήλθε στη δεκάδα το 2019, στην 4η θέση, με μερίδιο αγοράς 4,7%, όπως και η Interasco, στη 10η θέση, αφήνοντας εκτός την Interamerican Βοηθείας και τη Royal & Sun Alliance. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €57,05 εκατ., έναντι €50,51 εκατ. το 2018 και €41,23 εκατ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στη Νομική Προστασία, στην 1η θέση ανέβηκε η Interamerican Ζημιών, με μερίδιο αγοράς 12,6%. Ακολουθούν ARAG και ERGO, με 12% και 8,1%, αντίστοιχα. H είσοδος της ERGO στη δεκάδα “άφησε” 11η την Groupama, η οποία είχε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους €1,65 εκατ. και μερίδιο αγοράς 4,5% το 2019. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €36,83 εκατ., έναντι €37,30 εκατ. το 2018 και €37,09 εκατ. το 2017.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Στη Βοήθεια, στην 1η θέση βρίσκεται και το 2019 η Ιντερσαλόνικα, με μερίδιο αγοράς 14,4% και ακολουθούν, όπως και το 2018, η Interamerican Ζημιών και η Ευρωπαϊκή Πίστη, με 12,7% και 11,2%, αντίστοιχα. H ERGO εισήλθε στη δεκάδα το 2019, με μερίδιο αγοράς 5,6%, με αποτέλεσμα η Eurolife FFH να βρίσκεται πλέον στην 11η θέση της κατάταξης, με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα €3,86 εκατ. και μερίδιο αγοράς 3,1%. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €123,14 εκατ., έναντι €120,93 εκατ. το 2018 και €115,18 εκατ. το 2017.

Στις Πιστώσεις, δεν μας διέθεσαν στοιχεία οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, με μοναδική εξαίρεση την Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α., η οποία είχε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους €1.599,99. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2019 εκτιμάται στα €37.251.170,25, έναντι €36.189.918,88 εκατ. το 2018 και €33.852.351,31 το 2017.

odigos 2020

*Μπορείτε να παραγγείλετε την ετήσια έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας», πατώντας εδώ.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας