Άνθρωποι και Αριθμοί

Ποιες είναι οι 10 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες το 2022;

NN, Εθνική, Eurolife FFH Ζωής, Generali, ERGO, Ευρωπαϊκή Πίστη, Interamerican Ζημιών, AlphaLife, Groupama, Allianz αποτελούν τη δεκάδα των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών για το 2022, σύμφωνα με την έκδοση «Άνθρωποι & Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας».

Στον πίνακα που παραθέτουμε στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 33 ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα έτη 2022 και 2021 (θα ακολουθήσουν σε επόμενες αναρτήσεις οι κορυφαίες εταιρείες ανά κλάδο ασφάλισης), από όπου προκύπτει με σαφήνεια ποιες αύξησαν και ποιες μείωσαν το μερίδιο αγοράς τους.

Πηγή των στοιχείων, τα οποία διέθεσαν οι ίδιες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, είναι η ετήσια έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας». Για το 2022 διέθεσαν στοιχεία 33 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων των οποίων αντιστοιχεί στο 96,7% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων της περασμένης χρονιάς. Αντίστοιχα, το 2021 είχαν διαθέσει τα στοιχεία τους 34 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή των οποίων αντιστοιχούσε στο 96,2% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων για το 2021.

Ποιες είναι οι 10 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες το 2022;
Ποιες είναι οι 10 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες το 2022;

Aπό τα δεδομένα του πίνακα 1, όπου παρατίθενται με φθίνουσα σειρά τα Συνολικά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα* από πρωτασφαλίσεις Ζωής & Ζημιών 33 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προκύπτει ότι υπήρξαν κάποιες ανακατατάξεις στις 10 πρώτες θέσεις. Ειδικότερα, την 1η θέση σε παραγωγή ασφαλίστρων καταλαμβάνει η ΝΝ Hellas (3η το 2021), ενισχυμένη προφανώς και από τη συγχώνευσή της με την ΝΝ ΙΙ (ήταν 5η το 2021). Στη 2η θέση βρέθηκε η Εθνική (1η το 2021) και στην 3η η Eurolife FFH Ζωής (2η το 2021). Η Generali παρέμεινε στην 4η θέση. ERGO, Ευρωπαϊκή Πίστη και Interamerican Ζημιών ανέβηκαν μία θέση, καταλαμβάνοντας την 5η, 6η και 7η θέση, αντίστοιχα. Στη δεκάδα εισήλθαν η AlphaLife στην 8η θέση (12η το 2021) και η Groupama στην 9η θέση (11η το 2021). Η δεκάδα συμπληρώνεται με την Allianz (9η το 2021), ενώ εκτός έμεινε η Interamerican Zωής (10η το 2021).

27 ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν το 2022 αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων τους, όπως προκύπτει από τον πίνακα 1, και μόλις 6 είναι εκείνες που εμφανίζουν μείωση έναντι του 2021.

Τη μεγαλύτερη μείωση από έτος σε έτος, ύψους σχεδόν €34 εκατ., εμφανίζει η Εθνική Ασφαλιστική και έπεται η Eurolife FFH Ζωής, με σχεδόν €4 εκατ. λιγότερα στη συνολική παραγωγή της.

Σημείωση:
• Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα είναι το άθροισμα των ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις και των δικαιωμάτων συμβολαίων.
• Τα παραγωγικά μεγέθη των Allianz και Ευρωπαϊκής Πίστης παρουσιάζονται ξεχωριστά, γιατί οι εταιρείες ολοκλήρωσαν τη συγχώνευσή τους εντός του 2023.


Διαβάστε επίσης:

Οι 10 πρώτες εταιρείες στις ασφαλίσεις Ζωής το 2022

Οι 10 πρώτες εταιρείες στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών το 2022

Οι TOP 4 εταιρείες στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών & Ζωής 2011-2022


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας