Άνθρωποι και Αριθμοί

Οι 10 πρώτες εταιρείες στις ασφαλίσεις Ζωής το 2022

ΝΝ, Eurolife FFH Ζωής, Εθνική, Generali, AlphaLife, Interamerican Ζωής, Ευρωπαϊκή Πίστη, Groupama, Allianz, ERGO είναι οι 10 πρώτες εταιρείες σε παραγωγή ασφαλίστρων το 2022, σύμφωνα με την ετήσια έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας».

Οι 10 πρώτες εταιρείες στις ασφαλίσεις Ζωής το 2022

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται με φθίνουσα σειρά, βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, οι 10 πρώτες εταιρείες του 2022 και τα αντίστοιχα μεγέθη που είχαν καταγράψει το 2021 στις ασφαλίσεις Ζωής. Αν και η δεκάδα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, υπάρχουν σημαντικές ανακατατάξεις.

Ειδικότερα, την 1η θέση καταλαμβάνει η ΝΝ (το 2021 ήταν 3η, ενώ η συγχωνευθείσα ΝΝ ΙΙ ήταν 4η). Τη 2η και την 3η θέση, αντίστοιχα, κατέλαβαν η Εurolife FFH (1η το 2021) και η Εθνική (2η το 2021). Generali, AlphaLife, Interamerican και Ευρωπαϊκή Πίστη ανέβηκαν μία θέση, καταλαμβάνοντας την 4η, 5η, 6η και 7η θέση, αντίστοιχα. Στην 8η θέση ανέβηκε η Groupama (10η το 2021). Η Allianz διατήρησε την 9η θέση, ενώ στη δεκάδα εισήλθε η ERGO (11η το 2021).

Για μια πλήρη εικόνα των μεγεθών των παραπάνω εταιρειών, δείτε σε προσεχές δημοσίευμα και την παραγωγή ασφαλίστρων στους κλάδους Ατυχημάτων και Ασθενειών, στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Οι 10 πρώτες εταιρείες στις ασφαλίσεις Ζωής το 2022

Οι πρώτες των πρώτων στους κλάδους Ζωής

Εurolife FFH και NN

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα παραγωγικά μεγέθη και τα μερίδια αγοράς των 10 πρώτων εταιρειών στους τρεις σημαντικότερους κλάδους των ασφαλίσεων Ζωής.

Αναφερόμαστε, συγκεκριμένα: στον κλάδο Ι. Ασφαλίσεις Ζωής, ο οποίος το 2022 συγκέντρωσε το 50,41% του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (49,1% το 2021 και 58,3% το 2020). στον κλάδο ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, ο οποίος συγκέντρωσε το 35,49% του συνόλου (38,4% το 2021 και 27,9% το 2020). και στον κλάδο VII. Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων, που συγκέντρωσε το 14,1% του συνόλου (12,5% το 2021 και 13,7% το 2020).

Στην 1η θέση του κλάδου Ι. Ζωής, με μερίδιο αγοράς 25,2% ανέβηκε η Eurolife FFH Ζωής (13,5% το 2021), διπλασιάζοντας σχεδόν την παραγωγή της. Στη 2η θέση κατέβηκε η Εθνική, με μερίδιο αγοράς 22,9% (29,2% το 2021). Στην 3η θέση ανέβηκε η ΝΝ, με μερίδιο αγοράς 15,5% (το 2021, τα μερίδια αγοράς της NN και της NN II ήταν, αντίστοιχα, 9,2% και 7,0%), ενώ η Generali βρέθηκε στην 4η θέση, με μερίδιο αγοράς 13,0% (12,3% το 2021). Οι Ιnteramerican, Ευρωπαϊκή Πίστη, Allianz και AlphaLife, κατέλαβαν την , , και 8η θέση, αντίστοιχα, καταγράφοντας, ωστόσο, μείωση παραγωγής σε σχέση με το 2021. Η Groupama ανέβηκε στην 9η θέση, με μικρή αύξηση παραγωγής και σχεδόν αμετάβλητο μερίδιο αγοράς, ενώ στη δεκάδα εισήλθε η ERGO.
Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2022 εκτιμάται στα €1,23 δισ., έναντι €1,17 δισ., το 2021 και €1,22 δισ. το 2020.

Οι 10 πρώτες εταιρείες στις ασφαλίσεις Ζωής το 2022

Την 1η θέση του κλάδου ΙΙΙ. Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις κατέλαβε το 2022 η ΝΝ, συγκεντρώνοντας το 47,2% της παραγωγής του κλάδου (το 2021, τα μερίδια αγοράς της NN και της NN II, ήταν 34% και 6,2%, αντίστοιχα). Στη 2η θέση βρέθηκε η Eurolife FFH, με μερίδιο αγοράς 23,8% (39% το 2021), ενώ στην παρέμεινε η AlphaLife, καταγράφοντας αύξηση του μεριδίου της στο 16,8%, έναντι 9,1% το 2021. Η Εθνική παρέμεινε στην 4η θέση, με μερίδιο αγοράς 8,2%, έναντι 7,2% το 2021. Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες: Allianz, Interamerican, Groupama, Generali, Ευρωπαϊκή Πίστη και ERGO.
Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2022 εκτιμάται σε €864 εκατ., έναντι €911,3 εκατ. το 2021 και €585 εκατ. το 2020.

Οι 10 πρώτες εταιρείες στις ασφαλίσεις Ζωής το 2022

Στον κλάδο VII. Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων στην 1η θέση βρέθηκε η ΝΝ, με μερίδιο αγοράς 35% (το 2021 τα μερίδια αγοράς της NN και της NN II ήταν, αντίστοιχα, 2,4% και 32,4%). Τη και 3η θέση, αντίστοιχα, διατήρησαν η Generali, με μερίδιο αγοράς 14,5% (15,0% το 2021), και η Εθνική, με μερίδιο αγοράς 12,7% (13,7% το 2021). Στην 4η θέση ανέβηκε η Groupama, με μερίδιο αγοράς 12,5% (9,4% το 2021). Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες: Ευρωπαϊκή Πίστη, Eurolife FFH, Interamerican, Allianz, CNP Ζωής και Συνεταιριστική (από τη 12η θέση το 2021).
Η συνολική παραγωγή του κλάδου ανήλθε στα €343,2 εκατ., έναντι €296,4 εκατ. το 2021 και €287,8 εκατ. το 2020.

Οι 10 πρώτες εταιρείες στις ασφαλίσεις Ζωής το 2022

Διαβάστε επίσης:

Ποιες είναι οι 10 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες;

Οι 10 πρώτες εταιρείες στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών το 2022

Οι TOP 4 εταιρείες στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών & Ζωής 2011-2022


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας