H Interamerican ενισχύει τον τομέα ασφάλισης Corporate Business

516
interamerican κτήριο

Ο οργανωτικός μετασχηματισμός που ολοκληρώνει φέτος η Interamerican, δημιουργεί δομικά τις προϋποθέσεις ανάπτυξης σε μεγάλους Εμπορικούς και Ειδικούς Κινδύνους, με σαφή την πρόθεση του οργανισμού να ενισχύσει περαιτέρω τις σχετικές ασφαλιστικές δραστηριότητές του.

Όπως επισημαίνει σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η εταιρεία, η οργανωτική διάκριση μεταξύ του retail και του corporate business υποστηρίζει περισσότερο την εξειδίκευση και συνεπώς, την αποτελεσματικότητα διαχείρισης, με τρόπο που αποφέρει μεγαλύτερη απόδοση αξίας στον πελάτη. Σκοπός του τομέα Corporate Business είναι, συμβουλευτικά και ασφαλιστικά σε συγκεκριμένες και επαγγελματικές ασφαλίσεις, να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και να υποστηρίζει την ανάπτυξη κάθε πελάτη, σε συνάρτηση με τη βιώσιμη ανάπτυξη της ίδιας της Interamerican.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργηθεί και στελεχωθεί στην εταιρεία η ομάδα Eμπορικών και Eιδικών Κινδύνων (Corporate & Special Risk Solutions), ενισχυμένη και από στελέχη για αντασφάλιση, πωλήσεις και ανάλυση. Η ομάδα, πλέον, αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα τους Κινδύνους με λύσεις τύπου «one stop shop», αλλάζοντας τα δεδομένα της αγοράς και εμπλουτίζοντας το κλασικό μοντέλο με τεχνογνωσία. Η γνώση των συμβάσεων και των underwriting guidelines σε συνδυασμό με το εμπορικό προφίλ της ομάδας, δίνει στις πωλήσεις του Corporate Business επιπλέον ταχύτητα στην άμεση υποστήριξη των συνεργατών ως πρώτο σημείο επαφής και παράλληλα, λειτουργεί ως ένας καταρτισμένος σύνδεσμος μεταξύ των συνεργατών και του underwriting της εταιρείας.

Όπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου, ήδη, η Interamerican έχει ένα ενδιαφέρον μείγμα εργασιών, στο οποίο το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν οι εργασίες του τομέα Περιουσίας (Property, 41%). Ακολουθούν αυτές της Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων (Liability, 14%) και ασφάλισης Εγγυήσεων (Surety, 14%), ενώ ασκούνται επίσης οι κλάδοι των Βιομηχανικών Κινδύνων (12%), Μεταφορών (6%), Σκαφών, Αγροτικών ασφαλίσεων, Περιβαλλοντικής Ευθύνης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας αντασφαλιστικές συνεργασίες

Για τον τομέα, η αντασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρείας, δεδομένου ότι μέσα από τις ετησίως ανανεούμενες αντασφαλιστικές συμβάσεις, καθώς και τα ειδικά προαιρετικά καλύμματα, προστατεύεται το χαρτοφυλάκιο και κατ’ επέκταση το σύνολο του πελατολογίου της Interamerican. Ως μέρος της ομάδας Corporate & Special Risk Solutions, η αντασφάλεια βρίσκεται, πλέον, ακόμα πιο κοντά στις καθημερινές ανάγκες των underwriters, φροντίζοντας να μεταφέρεται σε αυτούς άμεσα η τεχνογνωσία και εμπειρία των αντασφαλιστών, οι οποίοι γνωρίζουν τις συνθήκες τις παγκόσμιας αγοράς.

Η εταιρεία συνεργάζεται με τους πλέον έγκυρους και αξιόπιστους αντασφαλιστικούς οργανισμούς παγκοσμίως, με βασικό κριτήριο συνεργασίας την κλάση της πιστοληπτικής ικανότητας. Η κλάση αυτή ζητείται από την Interamerican να είναι τουλάχιστον Α-, χαρακτηρισμένη από Οίκους Αξιολόγησης διεθνούς φήμης και αποδοχής (Standard & Poor’s, AM Best κ.ά.). Επισημαίνεται ότι η κλάση Α- μεταφράζεται σε σταθερά καλή χρηματοοικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΣυνάντηση ΕλλαδοΚυπριακής Επιτροπής LIMRA
Επόμενο άρθροΟι 10 κορυφαίες εταιρείες του 2019 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών