Άρθρα

Πρόταση Ασφάλισης επιχείρησης μικρογευμάτων/καφέ

Έχετε επιχείρηση μικρογευμάτων /καφέ; Διαβάστε τι προτείνουν οι κ.κ. Γιώργος Χατζόπουλος και Γιώργος Λατσούδας για την ασφάλιση μιας τέτοιας επιχείρησης.

Με τους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας να ασφυκτιούν τα τελευταία χρόνια, οι νέες επιχειρήσεις που συστάθηκαν και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπόρεσαν να εδραιωθούν σε περιβάλλον κρίσης ήταν σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους.

Ένας από αυτούς ήταν ο κλάδος της εστίασης και πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις καφέ και μικρογευμάτων. Συνήθως καταστήματα που ανήκουν σε μεγαλύτερες αλυσίδες, οι επιχειρήσεις αυτές αυξήθηκαν σημαντικά σε αριθμό τα τελευταία χρόνια.

Οι ιδιοκτήτες – επιχειρηματίες επενδύουν τα χρήματά τους και οι ασφαλιστές αναλαμβάνουν να καλύψουν την επένδυση αυτή από τους οικονομικούς κινδύνους που την απειλούν.

Σε μια εποχή που δεν υπάρχει απόθεμα για να καλυφθούν τυχόν ζημιές ή λάθη από τον ίδιο τον επιχειρηματία, η ασφάλιση φαντάζει ιδανική και αυτονόητη λύση.
Απαραίτητη είναι η συμβολή του εξειδικευμένου επαγγελματία ασφαλιστικού συμβούλου που έχει την εμπειρία και τις γνώσεις να προτείνει τις κατάλληλες καλύψεις, να ενημερώσει σωστά για τις όποιες απαλλαγές ή εξαιρέσεις και να κατευθύνει τον πελάτη του στις φερέγγυες εταιρείες που θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.

Εταιρείες όπως η ERGO Ασφαλιστική και η Ορίζων Ασφαλιστική, τις οποίες προτείνουν οι κ.κ. Γιώργος Χατζόπουλος και Γιώργος Λατσούδας, αντίστοιχα.

Business Comfort από την ERGO Aσφαλιστική

Γιώργος Χατζόπουλος,
Ασφαλιστικός Πράκτορας – Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων

Πρόταση Ασφάλισης επιχείρησης μικρογευμάτων/καφέ«Η ασφάλιση της επιχείρησης αποτελεί σήμερα μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις για τον σύγχρονο επιχειρηματία.
Με χαμηλό πια κόστος μπορεί να προστατευτεί από καταστροφικές οικονομικές ζημιές και έτσι να διαφυλαχτεί η απρόσκοπτη λειτουργία και βιωσιμότητα της επιχείρησής του και άρα το εισόδημά του. Οι δυσκολίες και το ακριβό κόστος της χρηματοδότησης από τραπεζικά ιδρύματα καθιστούν την ασφάλιση, την απλούστερη και φθηνότερη λύση του επιχειρηματία προκειμένου να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία του, έπειτα από τυχαίες και καταστροφικές ζημιές.
Επιπροσθέτως και με δεδομένο το φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, το οποίο αντιμετωπίζουν όλοι οι επιχειρηματίες, και αφού τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για αυτές τις ασφαλίσεις αναγνωρίζονται πλήρως ως δαπάνες της εκάστοτε επιχείρησης, το πραγματικό κόστος των συμβολαίων μειώνεται κατά τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα καταβληθέντα ασφάλιστρα.
Τέλος, η απουσία του Επικουρικού Κεφαλαίου από τις ασφαλίσεις επαγγελματικής στέγης επιβάλλει την ανάγκη επιλογής μιας αξιόπιστης και φερέγγυας ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφαλιστική ανάληψη τέτοιων κίνδυνων.
Η ERGO έχει δημιουργήσει το BUSINESS COMFORT, ένα ευέλικτο και προσιτό πρόγραμμα ασφάλισης, που για κατάστημα μικρογευμάτων/καφέ με αξία περιεχομένου €50.000 και αξία κτιριακών βελτιώσεων €30.000 παρουσιάζουμε στη συνέχεια».
Χαρακτηριστικά του προγράμματος

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο: €80.000

Καλύψεις – Παροχές:

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Κεραυνός
 • Καπνός
 • Έκρηξη (περιλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές του εκρηγνυόμενου αντικειμένου)
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές ταραχές και Κακόβουλες ενέργειες.
 • Θραύση κρυστάλλων – καθρεπτών (έως €2.400)
 • Αμοιβή αρχιτεκτόνων/μηχανικών – Έξοδα έκδοσης αδειών (έως €6.000)
 • Αποκομιδή συντριμμάτων (έως €4.000)
 • Έξοδα περιορισμού της ζημιάς (έως €2.400)
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι
 • Διάρρηξη σωληνώσεων με κάλυψη και ζημιές στον ίδιο τον σωλήνα
 • Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά (έως €1.500)
 • Έξοδα άντλησης υδάτων (έως €2.400)
 • Πτώση δέντρων – στύλων από τυχαία αιτία
 • Κάλυψη φωτεινών επιγραφών – πινακίδων (έως €800)
 • Κλοπή μετά από διάρρηξη ή ληστεία (έως €50.000)
 • Ζημιές κλέπτη στο κτήριο (έως €1.500)
 • Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο (έως €16.000)
 • Γενική αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες (έως €10.000)
 • Σεισμός και/ή φωτιά συνεπεία σεισμού
 • Προστασία μη ηθελημένης υπασφάλισης μέχρι ποσοστού 10%.

Προαιρετικά, στο πρόγραμμα μπορούν να προστεθούν οι κάτωθι καλύψεις:

 • Ποιοτική αλλοίωση εμπορευμάτων σε ψυγεία μέχρι €3.000, με ετήσιο κόστος €20 για πακέτο με απαλλαγή €150 ή €31 για πακέτο χωρίς απαλλαγή.
 • Κάλυψη εργοδοτικής αστικής ευθύνης μέχρι €15.000, με ετήσιο κόστος €40.

Απαλλαγές:

 • Ζημιές κλέπτη στο κτήριο: €150.
 • Θραύση εξωτερ. & εσωτερ. υαλοπινάκων & καθρεπτών: €150.
 • Κλοπή μετά από διάρρηξη ή ληστεία: 10% επί του ποσού της αποζημίωσης με ελάχιστο όριο το ποσό των €500.
 • Διάρρηξη σωληνώσεων (πυρόσβεσης & αποχέτευσης): Για ζημιές σε όροφο 10% επί της οφειλόμενης αποζημίωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των €750.
 • Πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα-χιόνι-βάρος χιονιού-χαλάζι: Για ζημιές σε όροφο 10% επί της οφειλόμενης αποζημίωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των €750.
 • Σεισμός και/ή φωτιά συνεπεία σεισμού: 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.

Ολικά ετήσια ασφάλιστρα με απαλλαγές: €181
Ολικά ετήσια ασφάλιστρα χωρίς απαλλαγές: €241

Business Tailor από την Ορίζων Ασφαλιστική

Γιώργος Λατσούδας,
CEO “G&L” Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ασφάλισης

Πρόταση Ασφάλισης επιχείρησης μικρογευμάτων/καφέ«Η Εταιρεία Γεώργιος Λατσούδας “G&L” Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ασφάλισης ιδρύθηκε το 2013 και είναι μία εταιρεία παροχής εξειδικευμένων ασφαλιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με γνώμονα την εμπειρία μας, τη σύγχρονη τεχνογνωσία, την επαγγελματική εξειδίκευση, τη συνέπεια και την υπευθυνότητα, καθώς και τα επιλεγμένα ασφαλιστικά προγράμματα των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών.
Για όλους εμάς, η ασφάλεια του πελάτη μας, ιδιώτη και/ή επιχειρηματία είναι προσωπική υπόθεση και δέσμευση για ουσιαστική κάλυψη και γρήγορη αποζημίωση.
Η εμπειρία μας, σε συνάρτηση με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή μας, αποτελούν εγγύηση για την παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου προστατεύοντάς τον από δυσάρεστες επιπτώσεις. Μια ενδεδειγμένη και πλήρης κάλυψη για την ασφάλιση ιδιοκτήτη συνοικιακού καταστήματος μικρογευμάτων – καφέ με αξία περιεχομένου €50.000 και αξία κτιριακών βελτιώσεων €30.000 είναι αυτή της Ορίζων Ασφαλιστικής, με το πρόγραμμα Business Tailor».
Βασικές Καλύψεις
 • Πυρκαγιά
 • Ζημιές πυρός από πτώση κεραυνού
 • Ζημιές από καπνό
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση (έως 5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας κτηρίου)
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Πτώση δέντρων/κλαδιών/στύλων
 • Επαγγελματικές αμοιβές/Έξοδα δημοσίων αρχών (έως €5.000)
 • Αποκομιδή συντριμμάτων (έως 5% ασφαλιζόμενης αξίας)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων, συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων (έως 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο €30.000)
 • Ίδιες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης (έως €1.500)
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α΄ κίνδυνο (έως €1.500)
 • Προστασία υπασφάλισης (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου).

Προαιρετικά, στο πρόγραμμα μπορούν να προστεθούν οι κάτωθι καλύψεις:

 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Βλάβες
 • Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, Βάρος χιονιού
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Διαρροή από sprinklers
 • Θραύση κρυστάλλων-καθρεπτών θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών (έως €3.000)
 • Βραχυκύκλωμα με και χωρίς εστία φωτιάς (έως €3.000)
 • Αλλοίωση Εμπορευμάτων (έως €2.000)
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού ζημιάς (έως €1.500)
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (έως €3.000)
 • Κλοπή – ληστεία
 • Ληστεία Ταμείου (έως €1.000)
 • Σεισμός.

Ολικά ετήσια ασφάλιστρα προγράμματος βασικών καλύψεων (business tailor 1): €177
Ολικά ετήσια ασφάλιστρα προγράμματος με επιπλέον καλύψεις (business tailor 3): €250


*Οι προτάσεις ασφάλισης που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές για την υποθετική περίπτωση πελάτη που δίνουμε κάθε μήνα στους ασφαλιστές. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για ασφάλιση θα πρέπει να απευθύνεται στον ασφαλιστικό του σύμβουλο, για την απαραίτητη αναγνώριση των εξατομικευμένων του αναγκών και την πρόταση του κατάλληλου προϊόντος που καλύπτει τις ανάγκες του.


Διαβάστε επίσης:

Πρόταση Ασφάλισης για Ισόβια Σύνταξη

Πρόταση ασφάλισης για Νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη για άνδρα 35 ετών.

Πρόταση ασφάλισης Κατοικίας

Πρόταση ασφάλισης Παιδικό νοσοκομειακό

Πρόταση ασφάλισης Υγείας τετραμελούς οικογένειας

Πρόταση ασφάλισης Αστικής Ευθύνης παιδικού σταθμού

Πρόταση ασφάλισης Αστικής ευθύνης Ιατρού παθολόγου

Πρόταση Ασφάλισης για πλήρη Ασφαλιστική Κάλυψη Φαρμακείου

Πρόταση Ασφάλισης για Παιδικό Αποταμιευτικό πρόγραμμα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας