Άρθρα

Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας

Ο κ. Ιωάννης Χουζούρης και η κα Μαρία Χατζή, εγκαινιάζουν τη νέα μας στήλη “Πρόταση Ασφάλισης”, παρουσιάζοντας την πρόταση ασφάλισης που θα έκαναν σε υποψήφιο πελάτη με ιδιόκτητη κατοικία, 100 τ.μ., κατασκευής του 1980, στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής. Οι εταιρείες που επέλεξαν είναι η Υδρόγειος Ασφαλιστική και η Interasco.

«Είναι πραγματικά κρίμα όταν στην εποχή μας βλέπουμε ανθρώπους να θρηνούν μπροστά σε κατοικίες που θα μπορούσαν να είχαν ασφαλίσει με πολύ μικρό κόστος», έγραφε η κα Εύη Αθανασίου, Δ/ντρια Ασφαλιστικών Εργασιών της Interasco, λίγο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τους ανασφάλιστους ως επί το πλείστον συμπολίτες μας στην Αττική, τον περασμένο Νοέμβριο (δείτε εδώ). Με αυτή την αφορμή, επιλέξαμε η πρώτη περίπτωση που θα απασχολήσει τη νέα μας στήλη, Πρόταση Ασφάλισης, να είναι αυτή ενός ιδιοκτήτη σπιτιού που ενδιαφέρεται να ασφαλίσει την περιουσία του.

Στην προσπάθειά μας να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα και με ασφαλιστικούς όρους, μας συνέδραμαν σε αυτό το τεύχος ο κ. Ιωάννης Χουζούρης και η κα Μαρία Χατζή, παρουσιάζοντας την πρόταση ασφάλισης που θα έκαναν σε υποψήφιο πελάτη με ιδιόκτητη κατοικία, 100 τ.μ., κατασκευής του 1980, στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής. Οι εταιρείες που επέλεξαν ήταν η Υδρόγειος Ασφαλιστική και η Interasco. Τους ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεργασία τους.

Προσφορά Ασφάλισης Ζημιών Περιουσίας Υδρόγειος Ασφαλιστική

Ασφαλιζόμενο ποσό κτηρίου: €100.000
Ασφαλιζόμενο ποσό περιεχομένου: €30.000
Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα: €243
Χουζούρης Ιωάννης,
Ασφαλιστικός Σύμβουλος,
Πράκτορας Υδρογείου
xoyzoyris

«Μετά τα γεγονότα που έγιναν στη Μάνδρα τον περασμένο Νοέμβριο, με μια φυσική καταστροφή που δεν την είχε προβλέψει κανείς, αλλά και με παλαιότερες ζημιές που έχουμε ζήσει από καταστροφικούς σεισμούς, υποχωρήσεις εδάφους, χιόνια, μεγάλους σε ένταση ανέμους, φωτιές που τα τελευταία χρόνια ζούμε και στην Ελλάδα, θα πρέπει όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε και ως προς την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Η κατοικία είναι άλλωστε και η πραγματική και μοναδική περιουσία που έχει ο καθένας μας ανασφάλιστη, χωρίς να ξέρει πόσο κοστίζει η ασφάλισή της. Είναι πιο φτηνή και από την ασφάλιση αυτοκινήτου, η οποία είναι υποχρεωτική από τον νόμο.
Παραθέτω, λοιπόν, προσφορά ασφάλισης κατοικίας, κτηρίου και περιεχόμενου, γιατί έτσι μόνο μπορεί κανείς να αποζημιωθεί και για τις απώλειες που θα υποστεί, αλλά και για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα.
Στη Μάνδρα δεν είχαν πιάτα να φάνε ούτε ρούχα να ντυθούν το πρωί που ξύπνησαν μετά τις καταστροφές. Οι συνάνθρωποί μας που είχαν προνοήσει να έχουν ασφαλισμένη την περιουσία τους είναι και αυτοί που έζησαν την άμεση ανταπόκριση που είχε η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ και οι άλλες ασφαλιστικές εταιρείες στην αποκατάσταση των ζημιών».

Τι ασφαλίζεται:
 • Πυρκαγιά
 • Ευρεία έκρηξη
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων – Υπερχείλιση Δεξαμενών. Καλύπτονται ζημιές σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης (η κάλυψη της αποχέτευσης παρέχεται μόνο σε οικοδομές ηλικίας κάτω των 15 ετών)
 • Κόστος διερευνητικών εργασιών. Καλύπτεται το κόστος διερευνητικών εργασιών, καθώς και το κόστος αποκατάστασης του τμήματος των ζημιωθέντων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων. Η κάλυψη παρέχεται μέχρι €600 ανά γεγονός & ετησίως
 • Περιεχόμενο Ψυγείου/Καταψύκτη (έως €200)
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες βλάβες
 • Στάσεις – Απεργίες – Πολιτικές ταραχές
 • Θραύση Υαλοπινάκων. Η κάλυψη παρέχεται μέχρι του ποσού των €1.000 ανά γεγονός και €1.500 ετησίως σε Α΄ Κίνδυνο και σε νέα συμβόλαια ενεργοποιείται δύο μήνες μετά την έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (έως €1.500)
 • Βραχυκύκλωμα μηχανημάτων (έως €1.500)
 • Ζημιές στον λέβητα (έως €3.000)
 • Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα (έως €1.500)
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Ζημιές από πτώση δέντρων ή/και στύλων στην οικοδομή (έως €1.000)
 • Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβές αρχιτεκτόνων/μηχανικών (έως €5.000)
 • Έξοδα κατεδάφισης ή/και αποκομιδής ερειπίων. Η κάλυψη ισχύει έως 3% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ανώτατο όριο €3.000 ανά γεγονός & ετησίως
 • Έξοδα μεταστέγασης (έως €2.000)
 • Έξοδα μετακόμισης (έως €1.000)
 • Κλοπή περιεχομένου συνεπεία διάρρηξης/ληστείας
 • Ζημιές κλέπτου στο κτήριο μετά από διάρρηξη (έως €3.000)
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρός ή/και έκρηξης. Η κάλυψη παρέχεται με ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας, ποσοστό έως 50% του συνολικού ορίου ευθύνης πυρός (οικοδομής & περιεχομένου)
 • Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς ή/και έκρηξης προς τον ιδιοκτήτη. Η κάλυψη παρέχεται μέχρι ποσού ίσου με το 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του περιεχομένου
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από διαρροή σωληνώσεων. Ανώτατο Όριο Ευθύνης της εταιρείας ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου πυρός (οικοδομής & περιεχομένου)
 • Ζημιές από εισροή υδάτων γειτνιαζόντων διαμερισμάτων. Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στην ασφαλιζόμενη περιουσία (οικοδομή ή/και περιεχόμενο) από ύδατα προερχόμενα από γειτνιάζοντα διαμερίσματα. Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου πυρός (οικοδομής & περιεχομένου)
 • Αστική ευθύνη οικογενειάρχη. Ανώτατο Όριο Ευθύνης της εταιρείας έως 20% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου πυρός (οικοδομής & περιεχομένου)
 • Προσωπικό ατύχημα (έως €5.000)
 • Περιεχόμενο τραπεζικής θυρίδας (έως €1.500)
 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Καλύπτονται τα έξοδα οικογενειακού προϋπολογισμού σε περίπτωση φυσικής καταστροφής της κατοικίας. Ισχύει μετά τον πρώτο μήνα για ποσό €500 μηνιαίως και έως (6) μήνες
 • Ασφάλιση κατοικίδιων συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου (έως €250)
 • Κάλυψη φοιτητικής στέγης (€10.000)
 • Επισκευή πόρτας Garage (έως €400)
 • Περιουσία σε υπαίθριο χώρο
 • Επέκταση κάλυψης σε αντικείμενα εκτός οικίας. Καλύπτονται αντικείμενα στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής, σταθερά προσδεδεμένα σε αυτήν, όπως κεραίες, τέντες, κ.λπ. Ειδικά για τις τέντες ισχύει όριο ηλικίας τα 8 έτη. Η κάλυψη παρέχεται μέχρι του ποσού των €1.500
 • Προκαταβολή αποζημίωσης. Σε περίπτωση ολοσχερούς καταστροφής της κατοικίας, συνεπεία καλυπτόμενου κίνδυνου, χορηγείται προκαταβολή αποζημίωσης μέχρι το 20% του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου πυρός (οικοδομής & περιεχομένου)
  – Ασφάλιση οικοδομής σε αξία αντικατάστασης και περιεχομένου σε αξία αντικατάστασης με καινούριο
  – Επείγουσα τεχνική βοήθεια.

Σεισμός οικοδομής και περιεχομένου: Αφαιρετέα Απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.

Προσφορά Ασφάλισης Ζημιών Περιουσίας Interasco

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (κτήριο με σεισμό): €100.000

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (περιεχόμενο με σεισμό): €36.000


Ετήσια ολικά ασφάλιστρα: €246,20
Xατζή Μαρία,
Σύμβουλος Υπηρεσιών και Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων,
Victory Promise

Xatzi

«Πρόσφατα παρακολούθησα, στο πλαίσιο μιας ημερίδας, ένα γκάλοπ που πραγματοποιήθηκε στους δρόμους της Αθήνας, όπου ερωτήθηκαν αρκετοί πολίτες εάν γνώριζαν πόσο κοστίζει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας. Το συμπέρασμα ήταν ότι ο πολίτης ή δεν γνώριζε το κόστος της ασφάλισης ή είχε τη λάθος εντύπωση, ότι είναι πολύ ακριβό.
Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι πως αρκούν 20 ευρώ τον μήνα, για ιδιόκτητο σπίτι 100 τ.μ., για μια πλήρη κάλυψη, τόσο για το κτήριο όσο και για το περιεχόμενο του σπιτιού, από οποιοδήποτε πιθανό (ή και λιγότερο πιθανό) κίνδυνο.
Θεωρώ ότι κάθε οικογένεια δύναται να πληρώσει αυτό το ποσό, που ανταποκρίνεται –επί της ουσίας– στην ηρεμία, στην αξιοπρέπεια και στη διασφάλιση των κόπων μιας ζωής. Ηρεμία, με την έννοια να “κοιμάσαι ήσυχος” πως, αν συμβεί η οποιαδήποτε ζημιά, δεν χρειάζεται να έχεις χρήματα στην άκρη ή να δανειστείς για να την επισκευάσεις.
Αξιοπρέπεια, με την έννοια ότι δεν θα αφήσεις την οικογένεια  σου “στον δρόμο” (δυστυχώς το έχουμε δει να συμβαίνει και με τον σεισμό του 1999 αλλά και με τις πλημμύρες του 2017 στη Μάνδρα). Αλλά και για να μη νιώσεις ποτέ να πηγαίνουν χαμένοι οι κόποι μιας ζωής και οι θυσίες που έκανες για να αποκτήσεις “ένα κεραμίδι” –όπως έλεγαν οι παλιοί!
Το πακέτο καλύψεων της INTERASCO είναι από τα πιο ολοκληρωμένα –από πλευράς παροχών– αλλά και από τα πιο οικονομικά που προσφέρει η αγορά. Άλλωστε, ένα από τα μότο της εταιρείας είναι: “Η Interasco είναι εδώ για να κοιμάστε ήσυχοι”!».

Τι ασφαλίζεται:
 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Έκρηξη οικιακών συσκευών
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Καπνός
 • Βραχυκύκλωμα σε Α΄ κίνδυνο έως €3.500 (απαλλαγή €150)
 • Έκρηξη ευρεία
 • Ίδια ζημία λέβητα κεντρικής θέρμανσης έως €3.000
 • Ζημιές κατ’ εντολή των αρχών
 • Θύελλα – καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι – χαλάζι – παγετός (απαλλαγή στα υπόγεια & ημιυπόγεια 10% στο ποσό της ζημιάς με ελάχιστο €750, απαλλαγή στα ισόγεια & άνω ορόφους 10% στο ποσό της ζημιάς με ελάχιστο €450)
 • Έξοδα άντλησης υδάτων (έως €2.000)
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/κλιματισμού/απο-χέτευσης (απαλλαγή 10% στο ποσό της ζημιάς με ελάχιστο €300 & ελάχιστο €600 εάν τα κτήρια/σωληνώσεις είναι > 25 χρόνων)
 • Καλύπτονται οι διερευνητικές εργασίες έως €1.500. Η κάλυψη παρέχεται για κτήρια/σωληνώσεις έως 20 ετών
 • Ίδιες ζημίες σωληνώσεων έως €300 (η κάλυψη παρέχεται σε σωληνώσεις έως 20 ετών)
 • Κατολίσθηση – καθίζηση
 • Πτώση δένδρων – στύλων
 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Στάσεις – απεργίες – οχλαγωγίες – πολιτικές ταραχές
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Έξοδα αρχιτέκτονα – μηχανικού έως €5.000
 • Κρύσταλλα – θραύση εξ. κρυστάλλων σε Α΄ κίνδυνο έως €3.000 ετησίως
 • Αποκομιδή ερειπίων έως 2% επί της αξίας του κτηρίου
 • Καλύπτονται οι δόσεις στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου για 6 μήνες, με μέγιστο ποσό τα €500 ανά μήνα
 • Αστική ευθύνη πυρκαγιάς έως 20% του συνολικού ποσού και έως €100.000 ετησίως
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους έως 15% του συνολικού ποσού και έως €50.000 ετησίως
 • Οικογενειακή Αστική ευθύνη συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από τα κατοικίδια ζώα έως €20.000 ετησίως (με απαλλαγή €150 ανά ζημιά)
 • Αξία αντικατάστασης
 • Όρος Πρόνοιας 10%
 • Έξοδα δημοσίων αρχών έως €10.000
 • Ζημιές στο κτήριο από κλοπή έως €3.000
 • Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα έως €3.000
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς – απολεσθέντων κλειδιών μετά από διάρρηξη έως €250
 • Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως, αναρριχήσεως, αντικλείδι
 • Ζημιές στο περιεχόμενο από κλοπή
 • Κοσμήματα εντός πακτωμένου χρηματοκιβωτίου μέσα στην ασφαλισμένη κατοικία συνεπεία κλοπής/διαρρήξεως έως €5.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως
 • Ζημιές κατά την προσωρινή μεταφορά οικοσκευής (μετά από ζημιά) έως €5.000
 • Αλλοίωση τροφίμων στον καταψύκτη έως €500
 • Εναλλακτική κατοικία έως 12 μήνες και έως 5% επί της αξίας του κτηρίου
 • Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής έως €1.500
 • Έξοδα αποθήκευσης οικοσκευής (μετά από ζημία καλυπτομένου κινδύνου) έως €5.000
 • Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, για αμοιβή εταιρείας φύλαξης έως €1.500 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως
 • Απώλεια εισοδήματος από ενοίκια έως 12 μήνες και έως 10% επί της αξίας του κτηρίου
 • Καλύπτεται η διαμονή σε ξενοδοχείο σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου για 15 ημέρες x €100 ανά ημέρα
 • Έκτακτα ιατροφαρμακευτικά έξοδα νοσοκομείου από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάς έως €450
 • Έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν από την απώλεια βασικής σχολικής εκπαίδευσης παιδιών, μετά από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάς έως €900 ετησίως
 • Έξοδα αποκατάστασης προσωπικών εγγράφων μετά από ασφαλιζόμενη ζημιά έως €500
 • Θραύση ειδών υγιεινής συνεπεία τυχαίου γεγονότος έως €1.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως
 • Καλύπτονται αντικείμενα στερεά προσδεμένα στην εξωτερική πλευρά του κτηρίου, τέντες και τα εξαρτήματα αυτών (έως 10 ετών), εγκαταστάσεις κεραιών, πέργκολες, πισίνες, BBQ, γκαράζ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, κιόσκια, για ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο έως του ποσού των €3.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως
 • Για κινητά αντικείμενα που βρίσκονται στην ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα εντός περιφραγμένου χώρου της ασφαλισμένης κατοικίας μόνο για ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο έως του ποσού των €3.000 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως
 • Πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Η., Ύδρευσης και Σταθερού Τηλεφώνου για ζημιά, σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, έως €1.500 ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως
 • Απώλεια ζωής από ατύχημα €10.000
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα/Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα €10.000

Σεισμός Κτηρίου και Περιεχομένου: απαλλαγή 2% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας