Άρθρα

Διαρκής η δέσμευση της MetLife στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

Για τη MetLife η δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα διαρκώς εξελισσόμενα νέα δεδομένα και απαιτήσεις της αγοράς αποτελεί προνόμιο που απορρέει από την 150ετή εμπειρία της, αλλά και από το ισχυρό απόθεμα πόρων και τεχνογνωσίας ενός σύγχρονου, παγκόσμιου οργανισμού. Το προνόμιο αυτό ισχύει και στην περίπτωση του τομέα ασφάλειας δεδομένων.

Άρθρο της Εύης Μαρτίνοβιτς, Head of Legal της MetLife

H προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων αποτελεί για τη MetLife προτεραιότητα ύψιστης σημασίας, πολύ πριν να τεθεί σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Εδώ και 150 χρόνια, η εταιρεία βασίζει τις σχέσεις με τους πελάτες της στη διαφάνεια και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, ως προϋποθέσεις καλής και μακροχρόνιας συνεργασίας. Για τον λόγο αυτό, αποδίδει διαχρονικά ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους.

Εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, αναπτύσσοντας βέλτιστες πρακτικές και επενδύοντας σε πρωτοποριακές τεχνολογίες, η MetLife έχει καταφέρει να προστατέψει αποτελεσματικά τα δεδομένα που της εμπιστεύονται οι πελάτες της.

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού αποτέλεσε για τη MetLife μια ευκαιρία να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, να ενισχύσει περαιτέρω τις διαδικασίες της και να στηρίξει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της σε ακόμη ισχυρότερες βάσεις.

Επικαιροποίηση διαδικασιών

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις επιταγές του Κανονισμού, επικαιροποιήθηκαν οι διαδικασίες της εταιρείας σε μηχανογραφικό και διαχειριστικό επίπεδο, ενώ πραγματοποιήθηκε και ειδική εκπαίδευση του προσωπικού και του δικτύου διαμεσολαβούντων της MetLife, σε σχέση με τις πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από το νέο πλαίσιο.

Ενδεικτικό της εμπειρίας και της εξειδίκευσης που διαθέτει ήδη η MetLife στον συγκεκριμένο τομέα, είναι το γεγονός ότι καθήκοντα υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων ανέλαβαν στελέχη που ήδη ανήκουν στο προσωπικό του Ομίλου, χωρίς να απαιτηθεί η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η δυνατότητα εσωτερικής κάλυψης του συγκεκριμένου ρόλου αποτελεί ένα ακόμη πλεονέκτημα για τη MetLife, καθώς τόσο ο όγκος των δεδομένων όσο και το είδος της επεξεργασίας που απαιτείται προϋποθέτουν σε βάθος γνώση της λειτουργίας της εταιρείας.

Κρίσιμο σημείο η Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Υγείας

Με βάση τη δραστηριότητα της MetLife, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της εφαρμογής του Κανονισμού αφορά στη Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Υγείας των ασφαλισμένων της.

Για τον λόγο αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια της ενημέρωσης των ασφαλισμένων, σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων τους, αλλά και τους λόγους για τους οποίους αυτή είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη.

Επίσης, οι πελάτες ενημερώθηκαν πλήρως σε σχέση με τα συγκεκριμένα δικαιώματά τους, που προβλέπονται από τον Κανονισμό, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα ασκήσουν. Δημιουργήθηκαν σχετικά έντυπα, τα οποία τέθηκαν στη διάθεση των ασφαλισμένων και, παράλληλα, υιοθετήθηκαν νέες διαδικασίες για την παρακολούθηση και τη διαχείριση σχετικών αιτημάτων.

Eνδελεχής εκπαίδευση των ανθρώπων της MetLife

Το σημαντικότερο, ωστόσο, κομμάτι στη διαδικασία συμμόρφωσης με τον νέο Κανονισμό, ήταν η ενδελεχής εκπαίδευση των ανθρώπων της MetLife, για τη διαχείριση περιστατικών που αφορούν την προστασία δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης, όλα τα στελέχη και οι συνεργάτες της MetLife έχουν κατανοήσει πλήρως, όχι μόνο τις διαδικασίες, αλλά και την ουσία. Αντιλαμβάνονται όχι μόνο το γράμμα, αλλά και το πνεύμα του Κανονισμού. Γνωρίζουν ότι η διαχείριση των δεδομένων που μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας, αλλά και των αιτημάτων που σχετίζονται με αυτά, αποτελεί μέρος της καθημερινής εργασίας και όχι κάτι το οποίο μπορεί, ενδεχομένως, να προκύψει.

Για όλους εμάς στη MetLife, η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση, αλλά ουσιαστική δέσμευση στην προστασία ενός θεμελιώδους δικαιώματος κάθε πολίτη. Αποτελεί μια ευκαιρία για τη διαρκή μας βελτίωση σε αυτόν τον τομέα. Αποτελεί τη βάση για να συνεχίσουμε να χτίζουμε με τους πελάτες μας σχέσεις στηριγμένες στην εντιμότητα, τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας