Οι πρώτες σε παραγωγή εταιρείες ανά κλάδο ασφάλισης

2296

Πληθώρα στοιχείων που αφορούν την ελληνική ασφαλιστική αγορά εμπεριέχονται στην Ετήσια Έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας 2014 – 2015» που κυκλοφορεί, η οποία εκδίδεται για 23η συνεχή χρονιά.

Στην έκδοση αυτή ο αναγνώστης θα βρει, συγκεντρωμένα, τα παραγωγικά και οικονομικά στοιχεία της ελληνικής και ευρωπαϊκής ασφαλιστικής βιομηχανίας, αλλά και όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν τη στελέχωση των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας μας, τη διάρθρωση των συλλογικών φορέων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, την ασφαλιστική νομοθεσία, κ.ο.κ.

 

Οι πρωταγωνίστριες εταιρείες ανά κλάδο ασφάλισης

Οι παραγωγικές επιδόσεις των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας παρουσιάζονται, στην Ετήσια Έκδοση, ανά κλάδο Ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) και αναδεικνύεται έτσι η παρουσία και η δραστηριότητά τους στους επιμέρους κλάδους.

Συνολικά, 35 ασφαλιστικές εταιρείες ανταποκρίθηκαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο*, η παραγωγή ασφαλίστρων των οποίων αντιστοιχεί στο 86,4% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων για το 2014. Από αυτές, οι 28 δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (κατέχοντας συνολικό μερίδιο αγοράς 85%) και οι 18 στις ασφαλίσεις Ζωής (με συνολικό μερίδιο αγοράς 88%).

 

  • Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Από τις παραπάνω 28 εταιρείες, την πρώτη πεντάδα σε συνολική παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και δικαιώματα συμβολαίων) απαρτίζουν οι εταιρείες: Εθνική Ασφαλιστική, ERGO Ζημιών, Ευρωπαϊκή Πίστη, AIG Europe και Iντερσαλόνικα Ζημιών.

Αναλυτικά, ανά κλάδο ασφάλισης, την πρώτη θέση σε παραγωγή κατέχουν οι εξής εταιρείες:

Κλ. Ατυχημάτων: ERGO Ζημιών, με μερίδιο αγοράς 16,2%.

Κλ. Ασθενειών: Allianz Hellas, με μερίδιο αγοράς 28,3%.

Κλ. Χερσαίων Οχημάτων: AIG Europe, με μερίδιο αγοράς 12%.

Κλ. Αεροσκαφών: AIG Europe, με μερίδιο αγοράς 30,1%.

Κλ. Πλοίων: Groupama Φοίνιξ, με μερίδιο αγοράς 16,2%.

Κλ. Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων: Generali Hellas, με μερίδιο αγοράς 20,4%.

Κλ. Πυρκαϊάς και Στοιχείων της Φύσεως: Εθνική Ασφαλιστική, με μερίδιο αγοράς 21,9%.

Κλ. Λοιπών Ζημιών Αγαθών: Generali Hellas, με μερίδιο αγοράς 18,3%.

Κλ. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων: Ιντερσαλόνικα Ζημιών, με μερίδιο αγοράς 9%.

Κλ. Αστικής Ευθύνης Αεροσκαφών: Generali Hellas, με μερίδιο αγοράς 85,5%.

Κλ. Αστικής Ευθύνης Πλοίων: ΑΤΕ Ασφαλιστική, με μερίδιο αγοράς 17%.

Κλ. Γενικής Αστικής Ευθύνης: Εθνική Ασφαλιστική, με μερίδιο αγοράς 24,1%.

Κλ. Εγγυήσεων: Ευρώπη ΑΕΓΑ, με μερίδιο αγοράς 50,5%.

Κλ. Χρηματικών Απωλειών: AIG Europe, με μερίδιο αγοράς 44%.

Κλ. Νομικής Προστασίας: DAS Hellas, με μερίδιο αγοράς 12,8%.

Κλ. Βοήθειας: Ιντερσαλόνικα Ζημιών, με μερίδιο αγοράς 9,9%.

 

  • Ασφαλίσεις Ζωής

Οι πέντε πρώτες εταιρείες σε συνολική παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής, μεταξύ των 18 που απάντησαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο, είναι οι εξής: Εθνική Ασφαλιστική, EurolifeERB Ζωής, ING, MetLife, AllianzHellas.

Αναλυτικά, ανά κλάδο ασφάλισης, την πρώτη θέση σε παραγωγή κατέχουν οι εξής εταιρείες:

Κλ. Ζωής: Εθνική Ασφαλιστική, με μερίδιο αγοράς 20,5%.

Κλ. Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις: Εθνική Ασφαλιστική, με μερίδιο αγοράς 58,4%.

Κλ. Υγείας: MetLife, με μερίδιο αγοράς 41,4%.

Κλ. Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων: MetLife, με μερίδιο αγοράς 42,9%.

 

6.218 διοικητικοί υπάλληλοι σε 35 ασφαλιστικές

Αναλυτικά στοιχεία για τη στελέχωσή τους (έμμισθο προσωπικό, μέλη Δ.Σ., προϊσταμένους Δ/νσεων) διέθεσαν για την έκδοση 35 ασφαλιστικές εταιρείες (Αγροτική Ασφαλιστική, Αιγαίον Ασφαλιστική, AIG Ελλάς, Allianz Hellas, ARAG, Ατλαντική Ένωση, Atradius Credit Ins., AXAΑσφαλιστική, Credit Agricole Ins., DAS Hellas, ERGO Ζημιών, ERGO Ζωής, Εθνική Ασφαλιστική, Ευρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι Μινέττα, Ευρωπαϊκή Πίστη, Eurolife ERB AEAZ, Eurolife ERB ΑΕΓΑ, Generali Hellas, Groupama Φοίνιξ, HDIGerling, Interlife, Interamerican Βοηθείας, Interamerican Ζωής, Interamerican Ζημιών, Interasco, International LifeAEAZ, International Life ΑΕΓΑ, Mapfre Αsistencia, MetLife, NN Ζωής, NPIns.-Νέος Ποσειδών, Ορίζων, PrimeI ns., Υδρόγειος και Συνεταιριστική).

Το έμμισθο προσωπικό (διοικητικοί υπάλληλοι) των ανωτέρω ασφαλιστικών εταιρειών είναι συνολικά 6.218 άτομα το 2014. Παραθέτουμε το σύνολο αυτό, μιας και παρατηρούμε ότι για την τριετία 2011-2013 η InsuranceEurope, ελλείψει προφανώς αποστολής από τη χώρα μας επικαιροποιημένων στοιχείων, καταγράφει σταθερό αριθμό απασχολουμένων 8.000 άτομα, με μηδενική μεταβολή από έτος σε έτος!

Τα παραπάνω παρατιθέμενα στοιχεία για την παραγωγή ασφαλίστρων του 2014 καθώς και για το έμμισθο προσωπικό των ασφαλιστικών εταιρειών είναι ένα ελαχιστότατο δείγμα από την πληθώρα των στοιχείων που περιλαμβάνει η ετήσια έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας 2014 – 2015».Μια έκδοση μοναδική στη χώρα μας, καθότι παρουσιάζεται το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής δραστηριότητας, μοναδική όμως και στις 28 χώρες-μέλη της ΕΕ, καθότι εκδίδεται από ανεξάρτητο δημοσιογραφικό οργανισμό.

 

*Οι εταιρείες που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σχετικά με την αναλυτική ανά κλάδο καταγραφή της παραγωγής τους για το 2014 είναι οι εξής:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
AIG EUROPE LTD
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
ARAG SE
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
AXA Α.Α.Ε.
CREDIT AGRICOLE INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
CREDIT AGRICOLE LIFE Α.Α.Ε.Ζ.
D.A.S. – HELLAS Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ
ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ
EUROLIFE ERB A.E.A. ZΩΗΣ
EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
FINANCIAL INSURANCE COMPANY LTD
GENERALI HELLAS A.A.E.
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.
HDI – GERLING I. V. A.G.
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Α. ZΩΗΣ
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΗΜΙΩΝ
MAPFRE ASISTENCIA
METLIFE
NN Ε.Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. – NP INSURANCE
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
PRIME INSURANCE LTD
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

 Για να παραγγείλετε την έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας 2014 – 2015» επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210-6196942, 210-6196879, fax: 210-6196943 ή/και στα e-mail: [email protected], [email protected] συμπληρώνοντας τη Φόρμα παραγγελίας

Προηγούμενο άρθροΝ. Φράγκος, Γ.Γ. Υπ.Οικ.: «Σίγουρα μπορούν να βρεθούν συνέργειες»
Επόμενο άρθροΥπασφαλισμένη παγκόσμια η περιουσία