Μελέτες

ΕΑΕΕ: Ασφαλίσεις αυτοκινήτων – Πρώτη εκτίμηση δεικτών έτους 2023

Η Επιτροπή Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ, αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, προχώρησε στην έκδοση έρευνας με τους βασικούς δείκτες για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων για το έτος 2023. Η έρευνα στοχεύει στην πρώτη εκτίμηση του πλήθους ασφαλισμένων οχημάτων και των βασικών δεικτών ζημιών (μέση συχνότητα και μέση ζημιά) ανά χρήση οχήματος, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν.

Η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Συμμετέχει κατά 41% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 21% στη συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2023). Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Η ως άνω οριζόμενη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2023 εκτιμάται στα €1,15 δισ., αυξημένη κατά 4% σε σχέση με το 2022.

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 29 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 96,2% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2023.

Τα στοιχεία που αφορούν το 2022 και προέρχονται από την Στατιστική Επετηρίδα του κλάδου, αφορούν τα οριστικά στοιχεία 28 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με συμμετοχή 88% στο σύνολο των ασφαλίσεων αυτοκινήτων.

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων των ετών 2022 και 2023 αντιστοίχως, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής:

Βασικοί δείκτες Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων

ΕΑΕΕ: Ασφαλίσεις αυτοκινήτων - Πρώτη εκτίμηση δεικτών έτους 2023

Ασφαλισθέντα οχήματα 2023 ανά τύπο οχήματος

ΕΑΕΕ: Ασφαλίσεις αυτοκινήτων - Πρώτη εκτίμηση δεικτών έτους 2023

Συχνότητα ζημιών ανά τύπο οχήματος (εκτίμηση πρώτου έτους ατυχήματος)

ΕΑΕΕ: Ασφαλίσεις αυτοκινήτων - Πρώτη εκτίμηση δεικτών έτους 2023

Ολόκληρη η έρευνα εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας