Μελέτες

Ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων 2023: -35,1% οι πληρωθείσες αποζημιώσεις

Μείωση 35,1% κατέγραψαν οι πληρωθείσες αποζημιώσεις του κλάδου ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων το 2023, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ. Αντίστοιχα, μείωση κατέγραψαν και οι δηλωθείσες ζημίες το 2023 (-60,6%).

Συνολικά 912 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2023, έναντι 968 το 2022. Δηλώθηκαν 819 ζημιές (2.077 το 2022) για τις οποίες πληρώθηκαν €0,4 εκατ. και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους €1,0 εκατ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2022 ήταν €0,7 εκατ. και €2,0 εκατ.

Ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων 2023: -35,1% οι πληρωθείσες αποζημιώσεις
1 Αφορά μόνο την ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων.

Μείωση σημειώθηκε επίσης στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (-35,1%) και το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (-47,3%).

Από την έρευνα προκύπτει, επίσης, ότι κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (76,5% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου).

Ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων 2023: -35,1% οι πληρωθείσες αποζημιώσεις

Δείτε το infographic της έρευνας εδώ.

Ολόκληρη η έρευνα εδώ.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας