Οικονομικά Μεγέθη

Ο Όμιλος ERGO ανακοίνωσε κέρδη €605 εκατ. για το 2021

Με σημαντικές επιτυχίες και άνοδο των αποτελεσμάτων, ξεπερνώντας τους στόχους που είχαν τεθεί, έκλεισε το οικονομικό έτος 2021 ο Όμιλος ERGO.

Αναλυτικότερα o Όμιλος ERGO, που ανήκει στη Munich Re Group, έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως αντασφαλιστές και φορείς ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου, ανακοίνωσε κέρδη για το 2021, κέρδη €605 εκατ. (€517 εκατ. το 2020), εκ των οποίων τα €137 εκατ. ήταν το τέταρτο τρίμηνο 2021 (€136 εκατ. το δ΄τρίμηνο 2020).

Ο Όμιλος ERGO κατάφερε να ξεπεράσει αισθητά τον στόχο κερδοφορίας των 500 εκατ., που είχε τεθεί για το 2021, ενώ παράλληλα πέτυχε και τον ετήσιο στόχο που ανακοινώθηκε ως μέρος του Στρατηγικού Προγράμματος ERGO — παρά τις επιβαρύνσεις από μεγάλες ζημίες.

Η ανάπτυξη του Ομίλου ήταν ουσιαστική, καθώς τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν και στα τρία τμήματα, με τον κλάδο ασφαλίσεων κατά ζημιών Γερμανίας, να καταγράφει εξαιρετική ανάπτυξη ασφαλίστρων που ξεπέρασε αυτήν της αγοράς.

Τα συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα σε όλους τους κλάδους αυξήθηκαν σημαντικά στα €19,166 δισ. (€18,448 δισ. το 2020).

Τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα αυξήθηκαν στα €18,213 δισ. (€17,569 δισ. το 2020).

Το τμήμα ασφαλίσεων κατά ζημιών της ERGO στη Γερμανία κατέγραψε κέρδη €234 εκατ. (€157 εκατ.) –ενισχυμένο από το πολύ καλό τεχνικό αποτέλεσμα, ενώ η ERGO International κατέγραψε κέρδη €207 εκατ. (€230 εκατ.).

Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε και εδώ, καθώς η μείωση των κερδών σε ετήσια βάση, οφείλεται σε θετική, εφάπαξ επίδραση το 2020.

Επίσης, η ERGO Ζωής και Υγείας της Γερμανίας κατέγραψε κέρδη €164 εκατ. (€130 εκατ. το 2020).

Το χαμηλότερο επενδυτικό αποτέλεσμα σε αυτόν τον τομέα, αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση του συναλλαγματικού αποτελέσματος και του τεχνικού αποτελέσματος, το οποίο οφείλεται στη βελτίωση στον κλάδο της υγείας και στην πολύ καλή εμπειρία αποζημίωσης στον κλάδο της ταξιδιωτικής ασφάλισης.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της ERGO ανήλθε σε €822 εκατ. (€1,002 δισ. το 2020), το οποίο επηρεάστηκε ιδιαίτερα από το χαμηλότερο αποτέλεσμα στον τομέα των επενδύσεων, λόγω της αστάθειας στις κεφαλαιαγορές.

Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών της ERGO στη Γερμανία, ο δείκτης ζημιών-εξόδων (compined ratio) προς τα καθαρά ασφάλιστρα ήταν 92,4% (92,4% το 2020) –επιτυγχάνοντας έτσι το επίπεδο στόχο του 2021 [στόχος: 92%] παρά τις μεγάλες απώλειες που προκάλεσε η καταιγίδα Bernd.

Ο δείκτης ζημιών-εξόδων προς τα καθαρά ασφάλιστρα, της ERGO International ήταν επίσης σε πολύ καλό επίπεδο, στο 92,9% (92,7% το 2020) [στόχος: 93%], παρά τις μεγάλες απώλειες στην Αυστρία και τις χώρες της Βαλτικής.

Αντιμησάρης Νίκος
Νίκος Αντιμησάρης, CEO της ERGO Ασφαλιστικής 

Σε δηλώσεις του, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο CEO της ERGO Ασφαλιστικής, κ. Νίκος Αντιμησάρης (διαβάστε τη συνέντευξή του στην «Ασφαλιστική Αγορά»), επεσήμανε ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας δικαιολογούν βάσιμη αισιοδοξία.

«Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων και η έναρξη έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύουν περαιτέρω τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Σήμερα ο Όμιλος ERGO ανακοινώνει κερδοφόρα αποτελέσματα, σημειώνοντας ρεκόρ κερδών, παραγωγής και πωλήσεων.

Παρά την αβεβαιότητα που κυριαρχεί λόγω της πανδημίας, θα ακολουθήσουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης επηρεάζοντας εξ αυτού ακριβώς του λόγου θετικά τον ασφαλιστικό κλάδο, με ριζικές αλλαγές. Στην κατεύθυνση αυτή, σχεδιάστηκε και υλοποιείται το στρατηγικό πρόγραμμα του Ομίλου «Ambition 2025», με το οποίο η ERGO Ασφαλιστική είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητρική της ERGO, Munich Re ανακοίνωσε συνολικά κέρδη €2,932 δισ. για το οικονομικό έτος 2021, υπερβαίνοντας έτσι τον στόχο κερδών των €2,8 δισ.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τα αποτελέσματα της Munich Re εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας