Στα €2,9 δισ. ανήλθαν τα κέρδη της Munich Re το 2021

1391

Στα €2,9 δισ. ανήλθαν τα κέρδη της Munich Re το 2021, υπερβαίνοντας έτσι τον στόχο των €2,8 δισ. Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω στα €3,3 δισ. το 2022.

Η Munich Re ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επαναγοράσει ίδιες μετοχές συνολικού ύψους €1 δισ. μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2023. Οι ανανεώσεις του Ιανουαρίου δείχνουν αύξηση αντασφαλίστρων (+14,5%) και ανοδικές τιμές (+0,7%).

Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2021 αυξήθηκαν κατά 8,5% σε ετήσια βάση, στα €59.567 εκατ. (54.890 εκατ.), που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία της Munich Re.

Η Munich Re, όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των οικονομικών στόχων που ορίζει το στρατηγικό πρόγραμμα Ambition 2025. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) το 2021 ανήλθε σε 12,6% (στόχος: RoE 12%–14% έως το 2025). Τα κέρδη ανά μετοχή το 2021 –σε σύγκριση με το ομαλοποιημένο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους– αυξήθηκαν κατά 4,7% (στόχος: αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά μέσο όρο ≥5% ετησίως έως το 2025).

Εάν η Ετήσια Γενική Συνέλευση και το Εποπτικό Συμβούλιο κάνουν δεκτή την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος στους μετόχους €11 ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2021, αυτό θα συνιστούσε αύξηση 12,2% (στόχος: αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή κατά μέσο όρο ≥5% έως το 2025).

Ο δείκτης φερεγγυότητας –μείον το προτεινόμενο μέρισμα, ως συνήθως– ήταν περίπου 227% στο τέλος του έτους (31 Δεκεμβρίου 2020: 208%). Εάν ληφθεί υπόψη η επαναγορά μετοχών –η οποία δεν έχει συνυπολογιστεί στον δείκτη φερεγγυότητας–, η αναλογία βρίσκεται στο επίπεδο του στόχου (στόχος: δείκτης φερεγγυότητας εντός του βέλτιστου εύρους 175-220%).

Το λειτουργικό αποτέλεσμα για το οικονομικό έτος 2021 αυξήθηκε σημαντικά στα €3.517 εκατ. σε σύγκριση με το 2020 (€1.986 εκατ.). Το συναλλαγματικό αποτέλεσμα ήταν συνολικά €262 εκατ. (–200 εκατ.), και ο πραγματικός φόρος 15,9% (18,2%). Τα ίδια κεφάλαια ήταν υψηλότερα κατά την ημερομηνία αναφοράς (€30.945 εκατ.) από ό,τι στην αρχή του έτους (€29.994 εκατ.).

Στα €605 εκατ. τα κέρδη της ERGO

Η ERGO συνεισέφερε στη Munich Re κέρδη ύψους €605 εκατ. (€517 εκατ.) το 2021, εκ των οποίων τα €137 εκατ. (€136 εκατ.) ήταν το 4ο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, η ERGO ξεπέρασε αισθητά τον στόχο για κέρδη €500 εκατ. το 2021, ενώ πέτυχε και τον ετήσιο στόχο που ανακοινώθηκε ως μέρος του Στρατηγικού Προγράμματος ERGO –παρά τις επιβαρύνσεις από μεγάλες ζημίες.

Τα συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα σε όλους τους κλάδους αυξήθηκαν σημαντικά στα €19.166 εκατ. (€18.448 εκατ.). Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν στα €18.213 εκατ. (€17.569 εκατ.).

Ο κλάδος Περιουσίας & Ατυχημάτων της ERGO  Γερμανίας ανέφερε κέρδη €234 εκατ. (€157 εκατ.) –ενισχυμένα από ένα πολύ καλό τεχνικό αποτέλεσμα και ένα υψηλότερο επενδυτικό αποτέλεσμα, παρά τις σημαντικές απώλειες. Η ERGO International είχε κέρδη €207 εκατ. (€230 εκατ.). Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε και εδώ, καθώς η μείωση των κερδών από έτος σε έτος οφείλεται σε θετική, εφάπαξ επίδραση το 2020. Η ERGO Life and Health Γερμανίας ανέφερε αποτέλεσμα €164 εκατ. (€130 εκατ.).

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της ERGO ανήλθε σε €822 εκατ. (€1.002 εκατ.), το οποίο επηρεάστηκε ιδιαίτερα από το χαμηλότερο επενδυτικό αποτέλεσμα.

Το combined ratio του κλάδου Περιουσίας & Ατυχημάτων της ERGO Γερμανίας ανήλθε σε 92,4% (92,4%), επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο του 2021 (92%), παρά τις μεγάλες απώλειες που προκάλεσε η καταιγίδα Bernd. Το combined ratio της ERGO International ήταν επίσης σε πολύ καλό επίπεδο, στο 92,9% (92,7%) [στόχος: 93%], παρά τις μεγάλες απώλειες στην Αυστρία και τις χώρες της Βαλτικής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Munich, κ. Joachim Wenning, δήλωσε: «Το 2021 ήταν μία καλή χρονιά για τη Munich Re. Ξεπεράσαμε τον στόχο μας όσον αφορά τα κέρδη, ενώ παράλληλα κάναμε τον ισολογισμό μας ακόμα πιο ισχυρό, παρά τον υψηλό πληθωρισμό. Τόσο η αύξηση του μερίσματος όσο και η επαναγορά μετοχών θα επιτρέψουν στους μετόχους μας να συμμετάσχουν σε αυτήν την επιτυχία. Το στρατηγικό μας πρόγραμμα Ambition 2025 ξεκίνησε πολύ καλά και ανεβάζει ταχύτητα. Ωθούμενοι από αυτή τη δυναμική, θα αξιοποιήσουμε αποφασιστικά το ευνοϊκό περιβάλλον της αγοράς και θα αυξήσουμε τα κέρδη μας, το 2022, στα €3,3 δισ.».

Διαβάστε επίσης: Ο Όμιλος ERGO ανακοίνωσε κέρδη €605 εκατ. για το 2021


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροHellas Direct: Επιχειρηματίες της Χρονιάς οι συνιδρυτές της, Αλέξης Πανταζής & Αιμίλιος Μάρκου
Επόμενο άρθροCoordinators: Webinar για την αντασφάλιση